Ktl-icon-tai-lieu

mạng MT TOTOLINK_Repeater_V0.9

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH
TOTOLINK REPEATER
- VigorFly200 làm modem kết nối (PPPoE) internet và phát Wifi ở tầng 1
- TOTOLINK làm Repeater để phát sóng cho tầng 4 và tầng 5

CẤU HÌNH REPEATER
- Giả sử nguồn phát wifi có các thông số sau:
+ Tên mạng wifi (SSID): DrayTek
+ Password wifi: 12345678
+ Địa chỉ IP của modem: 192.168.1.1
+ Đại chỉ IP 192.168.1.250 chưa cấp cho thiết bị nào trong mạng
- Nối trực tiếp dây mạng từ máy tính vào cổng LAN của TOTOLINK
- Đăng nhập vào TOTOLINK (IP: 192.168.1.1)
- Chọn Setup Tool và nhập user: admin / password: admin

Bước 1: Tắt chức năng cấp phát IP và đổi
IP của TOTOLINK
- Vào Advanced Setup -> Network -> LAN/DHCP Server :
+ DHCP Server Setup: Chọn Stop để tắt tính năng cấp phát IP
+ Nhấn Apply

- Vào Advanced Setup -> Network -> LAN/DHCP Server :
+ LAN IP: Đổi thành 192.168.1.250 (IP này chưa thiết bị hay máy tính nào sử dụng)
+ Nhấn Apply & Restart

Bước 1: Tắt chức năng cấp phát IP và đổi
IP của TOTOLINK
- Sau khi TOTOLINK khở động lại, phải cấu hình IP tĩnh cho card mạng và đăng nhập vào
TOTOLINK với IP 192.168.1.250

Bước 2: Tắt chức năng WPS

- Vào Advanced Setup -> Wireless -> WPS Setup:
+ WPS Activation: Chọn OFF
+ Nhấn Apply

Bước 3: Kết nối TOTOLINK với nguồn
phát Wifi
- Vào Advanced Setup -> Wireless -> Wireless Multibridge:
+ Operation: Chọn Start
+ Wireless Mode: Chọn Use Wireless Bridge
- Nhấn Search AP: Để tìm kiếm nguồn phát Wifi
- Chọn wifi DrayTek và nhấn Select AP
- Các thông số: SSID, Channel, Authentication, Encrytion sẽ được TOTOLINK tự động
thiết lập dựa theo nguồn phát wifi
- Encryption key: Điền vào password của nguồn phát Wifi (12345678)
- Nhấn Apply
- Nhấn Refresh
Lưu ý:
- Channel: Nên chọn lại là Auto Channel Search
- Nên chọn các nguồn phát Wifi có Signal power trên 50% (Có thể thay đổi vị trí đặt
TOTOLINK để có Signal power tốt nhất)

Bước 3: Kết nối TOTOLINK với nguồn
phát Wifi
Kết nối thành công với nguồn phát Wifi

Từ bây giờ các máy tính nối vào cổng LAN của TOTOLINK sẽ được modem chính cấp IP
và có thể truy cập internet
Bước 4 chúng ta sẽ cấu hình TOTOLINK phát lại wifi cho các máy laptop và thiết bị di
động khác

Bước 4: Cấu hình TOTOLINK phát lại Wifi

- Vào Advanced Setup -> Wireless -> Wireless Setup :
+ Operation: Chọn Start (Trong trường hợp không cần phát lại Wifi thì chọn Stop)
+ SSID: Chọn tùy ý. Có thể giống hoặc khác nguồn phát wifi
+ Mode: Chọn tùy ý. Nên chọn B,G,N
+ Region: Chọn tùy ý. Nên chọn China
+ Channel: KHÔNG THAY ĐỔI PHẦN NÀY – Thông số này sẽ tự động thay đổi t...
ỚNG DẪN CẤU HÌNH
TOTOLINK REPEATER
- VigorFly200 làm modem kết nối (PPPoE) internet phát Wifi ở tầng 1
- TOTOLINK làm Repeater để phát sóng cho tầng 4 và tầng 5
mạng MT TOTOLINK_Repeater_V0.9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
mạng MT TOTOLINK_Repeater_V0.9 - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
mạng MT TOTOLINK_Repeater_V0.9 9 10 652