Ktl-icon-tai-lieu

MẸO VẶT TRONG MS WORD  

Được đăng lên bởi phatkaka-pro-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 942 lần   |   Lượt tải: 5 lần
MẸO VẶT TRONG MS WORD
 

Khi đang thao tác Word bạn thường gặp nhiều lỗi về font, mất nhiều thời gian để copy tài
liệu từ trên mạng về, lộ thông tin lưu trong file... Dưới đây là những tình huống thường gặp
khi dùng word.
 

Page 1 of 14 

Lưu ý: Các tình huống được sưu tầm trên mạng để người sử dụng MS Word tham khảo.

1.

Vẽ một đường thẳng ................................................................................................................ 3

2.

Máy tính có sẵn trong Word .................................................................................................... 3

3.

Status Bar có gì cho bạn? Đánh chữ mà cứ mất dần các chữ bên phải thì tại làm sao ............ 3

4.

Tuỳ biến AutoText ................................................................................................................... 3

5.

Truy cập nhanh đến các văn bản thường sử dụng .................................................................... 4

6.

Muốn mở văn bản được sử dụng lần cuối cùng thì làm sao cho nhanh ................................... 4

7.

Sử dụng lệnh Paste Special ...................................................................................................... 4

8.

Sắp xếp lại các đoạn nhanh chóng ........................................................................................... 4

9.

Xoá thông tin cá nhân .............................................................................................................. 4

10.

Định dạng nhanh chóng- Biểu tượng cái chổi sơn thì dùng làm sao? .................................. 5

11.

Thêm nhiều lựa chọn hơn ..................................................................................................... 5

12.

Xuống dòng không tạo chỉ mục ........................................................................................... 5

13.

Các Smart Tags .................................................................................................................... 5

14.

Tắt máy tính sau mấy phút là tuỳ ở bạn. Vậy làm thế nào? ................................................. 5

15.

Đổi chữ thường thành chữ hoa và ngược lại ........................................................................ 6

16.

Muốn mở nhiều file cùng một thao tác ................................................................................ 6

17.

Quay trở lại điểm xử lý cuối cùng ........................................................................................ 6

18.

Chuyển tra...
Page1of14
MO VT TRONG MS WORD
Khi đang thao tác Word bn thường gp nhiu li v font, mt nhiu thi gian để copy tài
liu t trên mng v, l thông tin lưu trong file... Dưới đây là nhng tình hung thường gp
khi dùng word.
MẸO VẶT TRONG MS WORD   - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MẸO VẶT TRONG MS WORD   - Người đăng: phatkaka-pro-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
MẸO VẶT TRONG MS WORD   9 10 685