Ktl-icon-tai-lieu

Mô hình mạng OSI – TCP/IP

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mô hình mạng OSI – TCP/IP

NỘI DUNG
1.
2.
3.
4.

Giới thiệu
Mô hình OSI
Mô hình TCP/IP
Đóng gói dữ liệu

2

GIỚI THIỆU - 1

Chào, Tôi
tên A

Hi, My
name’s B

3

GIỚI THIỆU - 2

4

GIỚI THIỆU - 3

02/2009

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

5

MINH HỌA
message
segment Ht

M
M
M

application
transport
network
link
physical
link
physical
switch

destination
M
Ht

M

Hn Ht
Hl Hn Ht

M
M

application
transport
network
link
physical

Hn Ht
Hl Hn Ht

M
M

network
link
physical

Hn Ht

M

router
23

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

datagram Hn Ht
frame Hl Hn Ht

M

02/2009

source

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Slide bài giảng của J.F Kurose and K.W. Ross về
Computer Networking: A Top Down Approach

02/2009

¢

BM MMT&VT - KHOA CNTT - ĐH KHTN TP.HCM

24

...
MôhìnhmngOSI TCP/IP
Mô hình mạng OSI – TCP/IP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mô hình mạng OSI – TCP/IP - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Mô hình mạng OSI – TCP/IP 9 10 95