Ktl-icon-tai-lieu

Mời tham gia event

Được đăng lên bởi manhtruongpc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cũng không khó khăn lắm, các bạn có thể làm theo các bước sau
Bước 1: Truy cập trang/event cần invite
Bước 2: Bấm Invite friends
Bước 3: Chờ cho cửa sổ Invite Friends hiện ra và kéo cái thanh
cuộn xuống dưới cho đến khi nào hiện hết tất cả bạn bè của bạn.
Bước
4:
Bấm CTRL+SHIFT+J (với
Chrome)
hoặc CTRL+SHIFT+K (với FireFox). Một cửa sổ sẽ hiện ra ở
phía dưới của trình duyệt.
Bước 5: Copy và paste dòng này xuống dưới khung Console

Mời tham gia event
javascript:elms=document.getElementsByName(“checka
bleitems[]“);for
(i=0;i<elms.length;i++){if
(elms[i].type=”checkbox” )elms[i].click()}
Mời like Fanpage
javascript:var
inputs
document.getElementsByClassName(‘uiButton
for(var
i=0;
i<inputs.length;i++)
inputs[i].click();
}

=
_1sm’);
{

...
Cũng không khó khăn lắm, các bạn có thể làm theo các bước sau
Bước 1: Truy cập trang/event cần invite
Bước 2: Bấm Invite friends
Bước 3: Chờ cho cửa sổ Invite Friends hiện ra kéo cái thanh
cuộn xuống dưới cho đến khi nào hiện hết tất cả bạn bè của bạn.
Bước 4: Bấm CTRL+SHIFT+J (với Chrome)
hoặc CTRL+SHIFT+K (với FireFox). Một cửa sổ sẽ hiện ra
phía dưới của trình duyệt.
Bước 5: Copy và paste dòng này xuống dưới khung Console
Mời tham gia event
javascript:elms=document.getElementsByName(“checka
bleitems[]“);for (i=0;i<elms.length;i++){if
(elms[i].type=”checkbox” )elms[i].click()}
Mời like Fanpage
javascript:var inputs =
document.getElementsByClassName(‘uiButton _1sm’);
for(var i=0; i<inputs.length;i++) {
inputs[i].click();
}
Mời tham gia event - Người đăng: manhtruongpc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mời tham gia event 9 10 841