Ktl-icon-tai-lieu

Một số hàm trong Excel

Được đăng lên bởi Võ Trường HM
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 496 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài: SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM TRONG BẢNG TÍNH
PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài:
Giáo dục đóng một vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển của
mỗi quốc gia .Đối với giáo dục ta phải nói là từ ngay lúc bây giờ .Nhưng
phải chuẩn bị cho lớp trẻ hôm nay như thế nào đó chính là những điều mà tất
cả chúng ta ngồi ở đây đều phải quan tâm, vậy điều quan tâm trước nhất là
chất lượng dạy và học.
Theo quan điểm dạy học hiện nay, thì học sinh là trung tâm của quá trình
dạy học mà môn Tin Học là môn Khoa học ứng dụng công nghệ thông tin,
đồng thời là môn học mới với học sinh, các em bắt đầu làm quen với chương
trình ở THCS. Những kiến thức tư duy trừu tượng, khó hiểu, khó hình dung
đối với học sinh trong quá trình tiếp thu.
Ngày nay nước ta chuyển sang nền công nghiệp hóa hiện đại hóa. Do yêu
cầu của xã hội công nghệ thông tin trên toàn cầu, mục tiêu giáo dục thay đổi
để đào tạo những con người năng động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông
tin.
Giáo viên: Nguyễn Mạnh Trung

1

Trường THCS Thanh Khương

Hiện nay việc dạy học bộ môn Tin Học ở các trường cơ sở chủ yếu là các
khối 6, khối 7.Việc vận dụng Lý thuyết kết hợp Thực hành trên máy tính các
phương pháp đặc trưng bộ môn.
2.Mục đích nghiên cứu
Vấn đề giải bài tập cho học sinh ở tại trường THCS hiện nay còn nhiều
vấn đề cần quan tâm, thực trạng giáo viên chỉ chú trọng một số đối tượng
học sinh học giỏi còn phần nhiều các đối tượng khác thì ít có sự quan tâm,
cũng như người giáo viên chưa chỉ cho các em học sinh phương pháp làm
thế nào để phát triển được tính tư duy, sáng tạo trong cách làm bài tập trong
bảng tính điện tử Excel.
Môn học mới được đưa vào các trường THCS với nội dung có tính hiện
đại, có nhiều ứng dụng trong cuộc sống lao động sản xuất hiện đại, nhằm rèn
luyện cho học sinh một số kỹ năng cơ bản, có thói quen học tập với các môn
học ở THCS làm việc khoa học là những kỹ năng cơ bản tối thiểu, tiếp xúc
với máy Vi Tính tìm hiểu chức năng cơ bản, các công cụ, giao diện các
phần mềm như: Quan sát, phân loại phần mềm, tra cứu, sử dụng các thông
tin, kỹ năng gõ bàn phím bằng mười ngón, vận dụng kiến thức đã học giải
các bài toán về bảng biểu như: Tính điểm trung bình học kỳ, cả năm các
môn học, bảng biểu thông kê chất lượng học lực - hạnh kiểm của một lớp,
một số vấn đề đơn giản của thực tiễn cuộc sống, . . .

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Trung

2

Trường THCS Thanh Khương

3. Đối tựơng phạm vi nghiên cứu:
Do vậy, là môn học mới vấn đề đổi mới phương pháp dạy ...
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đề tài: SỬ DỤNG MỘT SỐ HÀM TRONG BẢNG TÍNH
PHẦN MỀM MICROSOFT EXCEL
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1.Lí do chọn đề tài :
Giáo dục đóng một vai trò rất quan trọng trong chiến lược phát triển của
mỗi quốc gia .Đối với giáo dục ta phải nói là từ ngay lúc bây giờ .Nhưng
phải chuẩn bị cho lớp trẻ hôm nay như thế nào đó chính là những điều mà tất
cả chúng ta ngồi ở đây đều phải quan tâm, vậy điều quan tâm trước nhất là
chất lượng dạy và học.
Theo quan điểm dạy học hiện nay, thì học sinh là trung tâm của quá trình
dạy học mà môn Tin Học là môn Khoa học ứng dụng công nghệ thông tin,
đồng thời là môn học mới với học sinh, các em bắt đầu làm quen với chương
trình ở THCS. Những kiến thức tư duy trừu tượng, khó hiểu, khó hình dung
đối với học sinh trong quá trình tiếp thu.
Ngày nay nước ta chuyển sang nền công nghiệp hóa hiện đại hóa. Do yêu
cầu của xã hội công nghệ thông tin trên toàn cầu, mục tiêu giáo dục thay đổi
để đào tạo những con người năng động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông
tin.
1
Giáo viên: Nguyễn Mạnh Trung
Trường THCS Thanh Khương
Một số hàm trong Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số hàm trong Excel - Người đăng: Võ Trường HM
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Một số hàm trong Excel 9 10 814