Ktl-icon-tai-lieu

Một số kinh nghiệm giúp sử dụng phần mềm mã nguồn mở OpenOffice.Org Write để soạn giáo án

Được đăng lên bởi Kim Lien
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1211 lần   |   Lượt tải: 1 lần
A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong xã hội hiện nay, tin học ngày càng phát triển mạnh mẽ trong
hầu hết mọi lĩnh vực. Tuy nhiên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học
là một việc làm rất cần thiết cho việc đổi mới phương pháp dạy học hiện
nay cho các trường THPT, bên cạnh đó việc áp dụng công nghệ thông tin
vào các trường THPT còn rất nhiều khó khăn nhất là các trường THPT
vùng sâu, vùng xa còn. Cơ sở vật chất, phòng ốc thì hạn chế không đủ điều
kiện để đáp ứng các yêu cầu về công nghệ thông tin hiện nay, cho nên việc
áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy ở các trường vùng sâu, vùng xa
vẫn còn hạn chế. Bên cạnh đó nền kinh tế nước ta còn khó khăn, chi phí
đầu tư máy tính đã cao thì chi phí đầu tư cho phần mềm bản quyền cũng
không kém phần. Mặt khác Việt Nam đang là nước có tỉ lệ vi phạm bản
quyền phần mềm cao, khoảng 76%, chỉ đứng sau Trung Quốc (86%) và
Negeria (81%).
Ngày 01/032010, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 08/2010/TTBGD&ĐT quy định việc sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các
cơ sở giáo dục nhằm hạn chế vi phạm bản quyền, tiết kiệm chi phí bản
quyền, định hướng sử dụng các chuẩn mở và đảm bảo an toàn cho các hệ
thống thông tin.
Ngày 02/08/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra Hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013 số 4987/BGDĐT-CNTT.
Trong đó, quán triệt quy phạm pháp luật công nghệ thông tin, khuyến khích
khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở.
Các phần mềm được yêu cầu sử dụng chính thức gồm phần mềm
soạn thảo văn bản OpenOffice, bộ gõ tiếng Việt Unikey. Đây là những
phần mềm đã được Bộ TT&TT quy định trong chỉ thị 07/2008 phải ưu tiên
sử dụng trong các cơ quan Nhà nước.

1

OpenOffice.org là bộ phần mềm ứng dụng văn phòng nguồn mở
được phát triển bởi Sun Microsystems và cộng đồng nguồn mở, có các tính
năng tương tự như Microsoft Office. OpenOffice.org có thể chạy trên nhiều
hệ điều hành, hỗ trợ đa ngôn ngữ (trong đó có cả phiên bản tiếng Việt),
thường xuyên được cập nhật và nâng cấp.
OpenOffice.org Base là phần mềm tạo lập và quản trị cơ sở dữ liệu
thuộc bộ phần mềm OpenOffice.org được phát triển bởi Sun Microsystems
và cộng đồng mã nguồn mở. OpenOffice.org Base gần giống như Microsoft
Office Access của hãng MicroSoft. OpenOffice.org có thể chạy trên nhiều
hệ điều hành và hỗ trợ đa ngôn ngữ, trong đó có cả phiên bản tiếng Việt.
Trong OpenOffice.org Base, bạn có thể truy cập đến dữ liệu được cất
giữ theo rất nhiều định dạng cơ sở dữ liệu khác nhau. OpenOffice.org Base
hỗ trợ sở hữu một số định dạng cơ sở dữ liệu tập tin phẳng...
1
A. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong hội hiện nay, tin học ngày càng phát trin mạnh mẽ trong
hầu hết mi lĩnh vực. Tuy nhiên ng dụng công nghệ thông tin vào dy học
là một vic làm rất cần thiết cho việc đổi mới phương pháp dạy học hiện
nay cho các trường THPT, bên cnh đó việc áp dụng công nghệ tng tin
vào các trường THPT còn rt nhiều k khăn nht các trường THPT
vùng sâu, vùng xa n. Cơ svật chất, phòng ốc thì hn chế không đđiều
kin để đáp ứng các yêu cu về ng nghệ thông tin hiện nay, cho nên việc
áp dụng ng nghệ tng tin vào giảng dạy các trường vùng u, vùng xa
vẫn còn hạn chế. n cạnh đó nn kinh tế nước ta còn khó khăn, chi phí
đầu máy tính đã cao thì chi phí đầu cho phần mm bản quyền cũng
không m phần. Mặt khác Việt Nam đang là nước có tl vi phạm bản
quyền phần mềm cao, khoảng 76%, chỉ đứng sau Trung Quốc (86%) và
Negeria (81%).
Ngày 01/032010, B GD&ĐT đã ban hành Thông tư 08/2010/TT-
BGD&ĐT quy định việc sử dụng phần mm tự do mã ngun mở trong các
sở giáo dục nhằm hạn chế vi phm bản quyền, tiết kiệm chi p bản
quyền, định hướng sử dụng các chun mở và đảm bảo an toàn cho các h
thống thông tin.
Ngày 02/08/2012, B Giáo dục Đào tạo đã đưa ra Hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2012 - 2013 s4987/BGDĐT-CNTT.
Trong đó, quán triệt quy phạm pháp luật ng nghệ thông tin, khuyến khích
khai thác, sdụng và dạy học bằng mã nguồn m.
Các phần mềm được yêu cu sử dụng chính thức gồm phần mềm
soạn thảo văn bản OpenOffice, bgõ tiếng Việt Unikey. Đây là những
phần mềm đã được Bộ TT&TT quy định trong chỉ thị 07/2008 phải ưu tn
sử dụng trong các quan Nhà nước.
Một số kinh nghiệm giúp sử dụng phần mềm mã nguồn mở OpenOffice.Org Write để soạn giáo án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số kinh nghiệm giúp sử dụng phần mềm mã nguồn mở OpenOffice.Org Write để soạn giáo án - Người đăng: Kim Lien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Một số kinh nghiệm giúp sử dụng phần mềm mã nguồn mở OpenOffice.Org Write để soạn giáo án 9 10 228