Ktl-icon-tai-lieu

Một số lỗi trên Word

Được đăng lên bởi nd-thien79-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 825 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thái Nguyên
T? khóa tìm ki?m

Xin chào, Bạn
Đăng nhập
Tìm kiếm

TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
LÃNH ĐẠO
THƯ VIỆN ẢNH
TÀI NGUYÊN
LIÊN HỆ
SƠ ĐỒ SITE

Một số lỗi thường gặp trong Microsoft Office Word và cách khắc phục
Một số lỗi thường gặp trong Microsoft Office Word và cách khắc phục

Nhiều bạn khi dùng Microsoft Office Word đã từng gặp các lỗi phiền toái,
khó chịu cho việc sử dụng, đây là một số lỗi cơ bản và cách giúp bạn khắc phục.
1. Khi đánh số trang lại thấy xuất hiện chữ Page mà không hiện ra số trang :Khắc phục : Vào menu Tools > Options > chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô
Fiel codes > nhấn OK.
2. Để bỏ đường viền bao quanh văn bản: - Bạn vào menu Tools > Options >
Chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Text boundaries > nhấn OK.
3. Khi hết dòng hoặc nhấn enter xuống dòng thì xuất hiện các số thứ tự để
đếm dòng :- Khắc phục: Vào menu File > Page setup > chọn thẻ Layout rồi nhấn
nút LineNumbers… > bỏ dấu kiểm trong ô Add line numbering > nhấn OK.
4. Khi nhấn phím Tab thì xuất hiện dấu mũi tên:- Khắc phục: Vào menu Tools
> Options > Chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Tab Characters > nhấn OK.
5. Khi kẻ hình vẽ hay Text box thì xuất hiện đường viền bao quanh rất khó thao
tác:- Khắc phục: Vào menu Tools > Options > Chọn thẻ Genaral rồi hủy dấu kiểm
trong ô Automatic Create… > nhấn OK.

6. Khi nhấn phím Home hay End thì không có tác dụng:- Khắc phục: Vào
menu Tools > Options > Chọn thẻ Genaral rồi hủy dấu kiểm trong ô Navigation
keys for Wordperfect users > nhấn OK.
7. Trên văn bản có màu nền là màu xanh và chữ màu trắng:- Khắc phục: Vào
menu Tools > Options > Chọn thẻ Genaral rồi hủy dấu kiểm trong ô Blue
background, white text > nhấn OK.
8. Chèn hình vào văn bản nhưng không thấy hình ảnh hiện lên:- Khắc phục:
Vào menu Tools > Options > Chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Picture
Placeholders > nhấn OK.
9. Khi in văn bản nhưng lại in từ cuối trang lên đầu trang:- Khắc phục: Vào
menu Tools > Options > Chọn thẻ Print rồi hủy dấu kiểm trong ô Reverse Print
order > nhấn OK.
10.Đánh chữ nhưng không thấy chữ và trên thước lại không thấy số (tất cả đều
biến thành màu trắng)- Khắc phục: Trên Destop bạn nhấn chuột phải chọn
Properties > chọn thẻ Appearance > chọn tiếp mục Advanced rồi nhấn chuột vào
dòng chữ Message text và tại hộp Color bạn chọn lại màu đen và nhấn OK > nhấn
OK lần nữa..
11.Chữ “i” bướng bỉnhSoạn thảo với font TCVN3-ABC có thể xuất hiện tình
huống nhập từ kết thúc có chữ “i” lại hóa “i hoa” ví dụ từ “tôi” trong câu “Hà...
Sở Giáo Dục và Đào Tạo Thái Nguyên
Xin chào, Bạn
Đăng nhập
Tìm kiếm
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU
LÃNH ĐẠO
THƯ VIỆN ẢNH
TÀI NGUYÊN
LIÊN HỆ
SƠ ĐỒ SITE
Một số lỗi thường gặp trong Microsoft Office Word và cách khắc phục
Một số lỗi thường gặp trong Microsoft Office Word và cách khắc phục
Nhiều bạn khi dùng Microsoft Office Word đã từng gặp các lỗi phiền toái,
khó chịu cho việc sử dụng, đây là một số lỗi cơ bản và cách giúp bạn khắc phục.
1. Khi đánh số trang lại thấy xuất hiện chữ Page không hiện ra số trang :-
Khắc phục : Vào menu Tools > Options > chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô
Fiel codes > nhấn OK.
2. Đ bỏ đường viền bao quanh văn bản: - Bạn vào menu Tools > Options >
Chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Text boundaries > nhấn OK.
3. Khi hết dòng hoặc nhấn enter xuống dòng t xuất hiện các s thứ tự để
đếm dòng :- Khắc phục: Vào menu File > Page setup > chọn thẻ Layout rồi nhấn
nút LineNumbers… > bỏ dấu kiểm trong ô Add line numbering > nhấn OK.
4. Khi nhấn phím Tab thì xuất hiện dấu mũi tên:- Khắc phục: Vào menu Tools
> Options > Chọn thẻ View rồi hủy dấu kiểm trong ô Tab Characters > nhấn OK.
5. Khi kẻ hình vẽ hay Text box thì xuất hiện đường viền bao quanh rất khó thao
tác:- Khắc phục: Vào menu Tools > Options > Chọn thẻ Genaral rồi hủy dấu kiểm
trong ô Automatic Create… > nhấn OK.
T? khóa m ki?m
Một số lỗi trên Word - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Một số lỗi trên Word - Người đăng: nd-thien79-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Một số lỗi trên Word 9 10 305