Ktl-icon-tai-lieu

Một số phím tắt thông dụng trong máy tính

Được đăng lên bởi Ng Nnyy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 422 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Một số phím tắt thông dụng trong máy tính
MỘT SỐ PHÍM TẮT THÔNG DỤNG TRONG MÁY TÍNH
- Phím tắt (shortcut) là những tổ hợp phím mà người dùng thao tác trên bàn phím để truy
xuất đến những chức năng hay các tiến trình xử lý mà nhà sản xuất thiết lập cho chương
trình, phần mềm của mình. Với phím tắt, người dùng có thể thực hiện công việc cần làm
nhanh chóng hơn so với việc sử dụng chuột, ví dụ sử dụng phím tắt trong đồ họa với
Photoshop hay đơn thuần là trong Windows.
Sau đây là một số phím tắt trong một vài chương trình được sử dụng thông thường với
Windows XP:
Phím tắt Windows:
Ctrl + C: sao chép dữ liệu
Ctrl + X: sao chép và cắt luôn dữ liệu được sao chép đến nơi khác
Ctrl + V: dán dữ liệu đã được sao chép
Ctrl + A: chọn tất cả
Ctrl + Z: khôi phục lại thao tác trước đó (Undo)
Shift + Delete: Xóa “sạch” dữ liệu, không đưa vào Recycle Bin. Lưu ý với thao tác xóa này
bạn sẽ không khôi phục lại được dữ liệu từ trong Recycle Bin hoặc phải nhờ đến các
chương trình của các hãng thứ ba.
Alt + Enter: Xem thuộc tính của đối tượng được chọn
Alt + F4: Đóng đối tượng hoặc chương trình hiện hành
Alt + Spacebar: Mở thực đơn phím tắt cho cửa sổ hiện hành
Alt + Tab: chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang được mở
Alt + Esc: chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ theo thứ tự mà các đối tượng đó được mở
Ctrl + Shift + Esc: Mở Windows Task Manager
Windows Logo + D: hiển thị desktop
Windows Logo + M: thu nhỏ tất cả cửa sổ
Windows Logo + Shift + M: khôi phục lại tất cả cửa sổ
Windows Logo + E: mở My Computer
Windows Logo + F: Tìm kiếm 1 tập tin hay thư mục
Ctrl + Windows Logo + F: tìm kiếm máy tính khác trong mạng
Windows Logo + R: Mở hộp thoại Run

Windows Logo + U: Mở trình Utility Manager
Trình nghe nhạc Winamp:
V : dừng
Shift + V: dừng với hiệu ứng FadeOut
C: Tạm dừng và tiếp tục
B: Track kế tiếp
Z: Track trước đó
J: Tìm bài
Control + Shift + 1: Sắp xếp playlist theo tiêu đề
Control + Shift + 2: Sắp xếp playlist theo tên tập tin
Control + Shift + 3: Sắp xếp playlist theo đường dẫn và tên
Trình tin nhắn (IM) Yahoo Messenger:
Alt + A: Mở phần quản lý tài khỏan trên trang web
Alt + C: hiển thị danh sách gọi
Alt + D: Xem và hiệu chỉnh phần thông tin liên hệ (Contact Details)
Ctrl + Shift + L: Ngừng cuộc gọi
Alt + R: Giữ và tiếp tục cuộc gọi
Alt + L: gọi PC/Gọi lại
Alt + M: tắt/mở âm thanh
Alt + S: sao lưu vào sổ địa chỉ
Ctrl + M: gởi một tin nhắn IM
Ctrl + T: Gởi một tin nhắn văn bản
Ctrl + Y: Email
Ctrl + K: gọi một số phone
Ctrl + N: bắt đầu một cuộc đàm thoại
Ctrl + F: chỉ hiển...
Một số phím tắt thông dụng trong máy tính
MỘT SỐ PHÍM TẮT THÔNG DỤNG TRONG MÁY TÍNH
- Phím tắt (shortcut) là những tổ hợp phím mà người dùng thao tác trên bàn phím để truy
xuất đến những chức năng hay các tiến trình xử lý mà nhà sản xuất thiết lập cho chương
trình, phần mềm của mình. Với phím tắt, người dùng có thể thực hiện công việc cần làm
nhanh chóng hơn so với việc sử dụng chuột, ví dụ sử dụng phím tắt trong đồ họa với
Photoshop hay đơn thuần là trong Windows.
Sau đây là một số phím tắt trong một vài chương trình được sử dụng thông thường với
Windows XP:
Phím tắt Windows:
Ctrl + C: sao chép dữ liệu
Ctrl + X: sao chép và cắt luôn dữ liệu được sao chép đến nơi khác
Ctrl + V: dán dữ liệu đã được sao chép
Ctrl + A: chọn tất cả
Ctrl + Z: khôi phục lại thao tác trước đó (Undo)
Shift + Delete: Xóa “sạch” dữ liệu, không đưa vào Recycle Bin. Lưu ý với thao tác xóa này
bạn sẽ không khôi phục lại được dữ liệu từ trong Recycle Bin hoặc phải nhờ đến các
chương trình của các hãng thứ ba.
Alt + Enter: Xem thuộc tính của đối tượng được chọn
Alt + F4: Đóng đối tượng hoặc chương trình hiện hành
Alt + Spacebar: Mở thực đơn phím tắt cho cửa sổ hiện hành
Alt + Tab: chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang được mở
Alt + Esc: chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ theo thứ tự mà các đối tượng đó được mở
Ctrl + Shift + Esc: Mở Windows Task Manager
Windows Logo + D: hiển thị desktop
Windows Logo + M: thu nhỏ tất cả cửa sổ
Windows Logo + Shift + M: khôi phục lại tất cả cửa sổ
Windows Logo + E: mở My Computer
Windows Logo + F: Tìm kiếm 1 tập tin hay thư mục
Ctrl + Windows Logo + F: tìm kiếm máy tính khác trong mạng
Windows Logo + R: Mở hộp thoại Run
Một số phím tắt thông dụng trong máy tính - Trang 2
Một số phím tắt thông dụng trong máy tính - Người đăng: Ng Nnyy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Một số phím tắt thông dụng trong máy tính 9 10 819