Ktl-icon-tai-lieu

ngân hàng câu hỏi KT chuyển mạch

Được đăng lên bởi vunguyenngocdt2-gmail-com
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1943 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngân hàng câu hỏi Kỹ Thuật Chuyển Mạch 2014
A. Nhóm câu hỏi thứ nhất
1. Khái niệm về mạng viễn thông, các thành phần và đặc trưng cơ bản của mạng
viễn thông
2. Vai trò, chức năng của các trung tâm chuyển mạch trong mạng viễn thông
3. Cấu trúc tổng quan của các tổng đài và các tham số đặc trưng cơ bản.
4. Sử dụng các tổng đài trong mạng phân vùng, phân cấp và nguyên lý định tuyến
cuộc gọi qua mạng phân cấp
5. Khái niệm chuyển mạch kênh. Các đặc điểm và ứng dụng
6. Khái niệm về chuyển mạch gói, hai phương pháp chuyển mạch gói và đặc điểm
của chúng
7. Trình bày khái quát về công nghệ PCM-TDM
8. Chức năng của bộ chuyển mạch thời gian số, mô hình thực hiện, trễ qua bộ
chuyển mạch thời gian số
9. Bản chất của các chuyển mạch thời gian số. Các nguyên lý điều khiển ghi/đọc
và phân loại các chuyển mạch thời gian số
10.Chức năng, cấu tạo cơ bản, đặc điểm ứng dụng của các bộ chuyển mạch không
gian số
11.Cấu trúc chuyển mạch số T-S và các đặc điểm của cấu trúc này
12.Cấu trúc chuyển mạch số S-T và các đặc điểm của cấu trúc này
13.Cấu trúc chuyển mạch số T-S-T và các đặc điểm của cấu trúc này
14.Cấu trúc hệ thống của tổng đài số SPC và các tham số đặc trưng
15.Giải thích các chức năng cơ bản của mạch giao tiếp thuê bao tương tự trong các
tổng đài chuyển mạch số SPC
16.Mô hình tổ chức nhóm thuê bao trong các tổng đài chuyển mạch số SPC
17.Vị trí, chức năng của bộ chuyển mạch tập trung tải DLCD (DLSw) trong thành
phần tổ chức nhóm thuê bao
18.Khái niệm về bộ tập trung thuê bao xa và chuyển mạch thuê bao xa, chức năng
và thành phần của chúng.
Bộ môn ĐTVT - Khoa Điện Tử - Trường ĐHCN Hà Nội

Page 1

Ngân hàng câu hỏi Kỹ Thuật Chuyển Mạch 2014
19.Giải thích các chức năng của mạch giao tiếp tuyến truyền dẫn số (trung kế số)
20.Tổ chức phân hệ chuyển mạch, các thiết bị phụ trợ trong phân hệ chuyển mạch,
các chức năng chuyển mạch
21.Tổ chức hệ thống điều khiển trong các tổng đài số SPC theo các mô hình một
cấp và nhiều cấp
22.Tổ chức hệ thống phần mềm trong các tổng đài SPC

B. Nhóm câu hỏi thứ hai
Bộ môn ĐTVT - Khoa Điện Tử - Trường ĐHCN Hà Nội

Page 2

Ngân hàng câu hỏi Kỹ Thuật Chuyển Mạch 2014
23.Khái niệm về báo hiệu, vai trò của báo hiệu trong mạng viễn thông, các thông
tin báo hiệu, phân chia các phạm vi báo hiệu
24.Trình bày về các dạng thức báo hiệu và cho nhận xét về các dạng thức báo hiệu
25.Mô hình cuộc gọi liên tổng đài, phân loại các thông tin báo hiệu trong tiến trình
thực hiện cuộc gọi liên tổng đài
26.Các phương thức báo hiệu liên tổng đài và đặc điểm của từ...
Ngân hàng câu hi K Thut Chuyn Mch
2014
Bộ môn ĐTVT - Khoa Điện Tử - Trường ĐHCN Hà Nội Page 1
A. Nhóm câu hỏi thứ nhất
1. Khái niệm về mạng viễn thông, các thành phần đặc trưng bản của mạng
viễn thông
2. Vai trò, chức năng của các trung tâm chuyển mạch trong mạng viễn thông
3. Cấu trúc tổng quan của các tổng đài và các tham số đặc trưng cơ bản.
4. Sử dụng các tổng đài trong mạng phân vùng, phân cấp và nguyên định tuyến
cuộc gọi qua mạng phân cấp
5. Khái niệm chuyển mạch kênh. Các đặc điểm và ứng dụng
6. Khái niệm về chuyển mạch gói, hai phương pháp chuyển mạch gói và đặc điểm
của chúng
7. Trình bày khái quát về công nghệ PCM-TDM
8. Chức năng của bộ chuyển mạch thời gian số, mô hình thực hiện, trễ qua bộ
chuyển mạch thời gian số
9. Bản chất của các chuyển mạch thời gian số. Các nguyên điều khiển ghi/đọc
và phân loại các chuyển mạch thời gian s
10. Chức năng, cấu tạo cơ bản, đặc điểm ứng dụng của các bchuyển mạch không
gian số
11. Cấu trúc chuyển mạch số T-S và các đặc điểm của cấu trúc này
12. Cấu trúc chuyển mạch số S-T và các đặc điểm của cấu trúc này
13. Cấu trúc chuyển mạch số T-S-T và các đặc điểm của cấu trúc này
14. Cấu trúc hệ thống của tổng đài số SPC và các tham số đặc trưng
15. Giải thích các chức năng cơ bản của mạch giao tiếp thuê bao tương tự trong các
tổng đài chuyển mạch số SPC
16. Mô hình tổ chức nhóm thuê bao trong các tổng đài chuyển mạch số SPC
17. Vị trí, chức năng của bộ chuyển mạch tập trung tải DLCD (DLSw) trong thành
phần tổ chức nhóm thuê bao
18. Khái niệm về bộ tập trung thuê bao xa và chuyển mạch thuê bao xa, chức năng
và thành phần của chúng.
ngân hàng câu hỏi KT chuyển mạch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngân hàng câu hỏi KT chuyển mạch - Người đăng: vunguyenngocdt2-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
ngân hàng câu hỏi KT chuyển mạch 9 10 471