Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu, áp dụng phân hệ đa phương tiện IP trong mạng Viễn thông Việt Nam

Được đăng lên bởi Phong Pụ Pẫm
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1668 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Nghiên cứu, áp dụng phân hệ đa phương tiện IP
trong mạng Viễn thông Việt Nam
Nguyễn Ngọc Cương
Trường Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ
Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử; Mã số: 60 52 70
Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quốc Tuấn
Năm bảo vệ: 2012
Abstract. Chương 1: Xu hướng hội tụ mạng viễn thông, lợi ích mà IMS mang lại, tiến trình
chuẩn hóa IMS của 3GPP. Phần tiếp theo nghiên cứu về các yêu cầu kỹ thuật trong hệ thống
mạng và kiến trúc IMS, các khối chức năng, các thực thể liên quan trong kiến trúc IMS.
Chương 2: Nghiên cứu khái quát các giao thức sử dụng phổ biến như: SIP, Diameter, COPS,
Megaco/H.248 và phân tích từng bước hoạt động của phân hệ IMS trong việc thiết lập và
điều khiển các phiên dịch vụ trong IMS. Chương 3: Phân tích hiện trạng mạng viễn thông
Việt Nam hiện nay và tình hình triển khai IMS của VNPT cũng như mô hình các dịch vụ
IMS, từ đó xây dựng và mô phỏng mô hình dịch vụ IMS.
Keywords: Kỹ thuật truyền thông; Mạng truyền thông; Hệ đa phương tiện; Viễn thông
Content.
LỜI NÓI ĐẦU
Chính sự phát triển với tốc độ chóng mặt của các dịch vụ đa phương tiện với yêu cầu về băng
thông và chất lượng dịch vụ cao đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.
Cùng với đó, sự phát triển nhanh chóng của các mạng di động và cố định, các mạng truyền dẫn qua
vệ tinh đã làm nảy sinh các ý tưởng về khả năng hội tụ các mạng này. Đó là khởi nguồn để phân hệ
đa truyền thông IP IMS ra đời và phát triển. Các nhà khai thác viễn thông lớn ở Việt nam như VNPT,
Vietel.. đang từng bước triển khai các công nghệ này vào mạng của mình.
Luận văn gồm có 3 chương:
Chương 1: Nghiên cứu kiến trúc IMS
Chương 2: Một số giao thức cơ bản và xử lý luồng trong IMS
Chương 3 Báo hiệu SIP trong IMS
Do nội dung kiến thức của đề tài rất mới, khả năng còn hạn chế nên luận văn này chắc chắn
không tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự chỉ bảo góp ý của các thầy cô giáo
và đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện và được áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao.
Chương 1 Nghiên cứu kiến trúc IMS
1.1 Xu hướng hội tụ mạng viễn thông

Từ tình hình mạng viễn thông hiện nay và sự bùng nổ về nhu cầu dịch vụ băng rộng, việc xây
dựng một mạng cung cấp đa loại hình dịch vụ tốc độ cao băng thông lớn là vấn đề tất yếu của các
nhà khai thác mạng.
Tổ chức chuẩn hóa viễn thông đã nghiên cứu và đưa ra mô hình mạng hội tụ có khả năng
cung cấp dịch vụ đa phương tiện cho người dùng trong khi đó giá thành và thời gian xây dựng mạng
là rẻ nhất và nhanh nhấ...
Nghiên cứu, áp dụng phân hệ đa phương tiện IP
trong mng Viễn thông Việt Nam
Nguyn Ngọc Cương
Trường Đại hc Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Công nghệ
Chuyên ngành: K thuật Điện t; Mã số: 60 52 70
Cán bộ ng dn khoa hc: TS. Nguyn Quc Tun
Năm bảo v: 2012
Abstract. Chương 1: Xung hi t mng viễn thông, lợi ích IMS mang lại, tiến trình
chuẩn hóa IMS của 3GPP. Phn tiếp theo nghiên cứu v các yêu cầu k thut trong h thng
mạng kiến trúc IMS, các khối chức năng, các thực th liên quan trong kiến trúc IMS.
Chương 2: Nghiên cứu khái quát các giao thức s dng ph biến như: SIP, Diameter, COPS,
Megaco/H.248 phân tích từng bước hoạt động của phân hệ IMS trong vic thiết lập
điều khiển các phiên dch v trong IMS. Chương 3: Phân tích hiện trng mng vin thông
Vit Nam hiện nay tình hình triển khai IMS của VNPT cũng như hình các dịch v
IMS, t đó xây dựng và mô phỏng mô hình dịch v IMS.
Keywords: K thut truyền thông; Mạng truyền thông; Hệ đa phương tiện; Viễn thông
Content.
LỜI NÓI ĐẦU
Chính sự phát triển với tốc độ chóng mặt của các dịch vụ đa phương tiện với yêu cầu về băng
thông chất lượng dịch vụ cao đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.
Cùng với đó, sự phát triển nhanh chóng của các mạng di động cố định, các mạng truyền dẫn qua
vệ tinh đã làm nảy sinh c ý tưởng về khnăng hội tụ các mạng này. Đó khởi nguồn để phân hệ
đa truyền thông IP IMS ra đời và phát triển. Các nhà khai thác viễn thông lớn ở Việt nam như VNPT,
Vietel.. đang từng bước triển khai các công nghệ này vào mạng của mình.
Luận văn gồm có 3 chương:
Chương 1: Nghiên cứu kiến trúc IMS
Chương 2: Mt s giao thức cơ bản và xử lý luồng trong IMS
Chương 3 Báo hiệu SIP trong IMS
Do ni dung kiến thc của đề tài rất mi, kh năng còn hn chế nên luận văn này chắc chn
không tránh khỏi nhng thiếu sót. Tác giả rt mong nhận được s ch bảo góp ý của các thầy cô giáo
và đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện và được áp dụng vào thực tế mang li hiu qu cao.
Chương 1 Nghiên cứu kiến trúc IMS
1.1 Xu hướng hi t mng viễn thông
Nghiên cứu, áp dụng phân hệ đa phương tiện IP trong mạng Viễn thông Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu, áp dụng phân hệ đa phương tiện IP trong mạng Viễn thông Việt Nam - Người đăng: Phong Pụ Pẫm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nghiên cứu, áp dụng phân hệ đa phương tiện IP trong mạng Viễn thông Việt Nam 9 10 430