Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên Cứu Tìm Hiểu Về Quản Lý Tiến Trình Trong HĐH Windows

Được đăng lên bởi tuyetnguyen95
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1143 lần   |   Lượt tải: 15 lần
o
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
------------

ĐỀ TÀI:
Nghiên Cứu Tìm Hiểu Về Quản Lý Tiến Trình Trong HĐH Windows
Giáo viên hướng dẫn: NguyÔn Thanh H¶i
Sinh viên thực hiện:
1. Bùi Quang Huy
2. Lê Thành Trung
3. Dương Văn Luân
Hà Nội, Ngày

tháng

năm 2012

Page 1

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay cùng với sự phát triển vượt bậc của các nghành khoa học kĩ thuật thì
nghành Công Nghệ Thông Tin (CNTT) đã và đang là nghành phát triển mạnh nhất. Nó đã
đạt được nhiều thành tựu to lớn về khoa học và kĩ thuật để ứng dụng vào đời sống của
con người ngày càng cao, cùng với sự cải tiến nâng cấp linh kiện thiết bị. Thì các chương
trình phần mềm ứng dụng ra đời ngày nay càng tối ưu và ngày càng trợ giúp con người
chúng ta giảm bớt gánh nặng công việc rất nhiều, sự phát triển phần mềm ứng dụng càng
có tính chất quyết định đến sự phát triển của nghành khoa học CNTT đang còn non trẻ ở
nước ta.

Page 2

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS.
1. Windows là gì ?
- Là phần mềm hệ điều hành của hãng Microsoft.
- Có giao diện đồ họa thông qua các hệ thống cửa sổ lệnh (Windows command)
2. Phần cứng(Hardware) là gì ?
- Là các thành phần vật lý của máy tính, hay nói
cách khác là các thành phần mà ta sờ vào được
bằng tay. VD : Bàn phím, chuột…
3. Phần mềm(Software) là gì ?
- Là tập hợp những lệnh hướng dẫn máy tính hoạt động hay nói cách dễ hiểu là những gì
chúng ta không sờ được bằng tay, VD: MS Word, Excell….
4. Chức năng cơ bản của Hệ điều hành là gì ?
Điều khiển tất cả hoạt động của máy tính và các thiết bị ngoại vi.
Đóng vai trò là người thông dịch, cầu nối giữa người sử dụng và máy vi tính. thể thực
hiện nhiều chức năng cùng 1 lúc thông qua các cửa sổ
Hệ điều hành Windows là hệ điều hành đa tác vụ, có nghĩa là nó có giao tiếp
Windows.
Plug & Play, có nghĩa là tự động dò tìm và cài đặt các thiết bị gắn thêm vào hệ thống.
Ngoài ra nó còn cung cấp các tiện ích để kết nối mạng và Internet.
5. Ổ đĩa(drive) là gì ?
Là nơi để chứa chương trình và dữ liệu
6. Thư mục(Folder,Directory) là gì ?
Là phân vùng hình thức trên ổ đĩa để việc lưu trữ các tập tin được tổ chức một cách
có hệ thống.
7. Tập tin (file) là gì ?
- Là một tập hợp các thông tin do người dùng tạo ra, các thông tin này là một hay
nhiều chuổi ký tự.
- Quy tắc đặt tên cho tập tin (filename) là để phân biệt giữa các tập tin với nhau.
Page 3

8. Đường dẫn(path) là gì ?
- Là đường chỉ đến một tập tin, hay một thư mục nào đó.
- Đường dẫn tuyệt đối : là đường dẫn chỉ từ thư mục gốc đến tập tin
-...
o
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN
------ ------
ĐỀ TÀI:
Nghiên Cứu Tìm Hiểu Về Quản Lý Tiến Trình Trong HĐH Windows
Giáo viên hướng dẫn: NguyÔn Thanh H¶i
Sinh viên thực hiện:
1. Bùi Quang Huy
2. Lê Thành Trung
3. Dương Văn Luân
Hà Nội, Ngày tháng năm 2012
Page
Nghiên Cứu Tìm Hiểu Về Quản Lý Tiến Trình Trong HĐH Windows - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên Cứu Tìm Hiểu Về Quản Lý Tiến Trình Trong HĐH Windows - Người đăng: tuyetnguyen95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nghiên Cứu Tìm Hiểu Về Quản Lý Tiến Trình Trong HĐH Windows 9 10 863