Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu và triển khai VPN trên thiết bị Cisco

Được đăng lên bởi khicon-khicon98
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1700 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nghiên cứu và triển khai VPN trên thiết bị  Cisco
Nghiên cứu và triển khai VPN trên thiết bị Cisco
Li m đầu
Ngày nay thế giới chúng ta đã và đang bước vào k nguyên ca s bùng n
thông tin. Cùng vi s phát trin của các phương tiện truyền thông đại chúng, lĩnh
vc truyn thông mạng máy tính đã và đang phát triển không ngng. Vi internet,
bức tường ngăn ch giữa các quc gia, gia các nền văn a, giữa nhng con
ngưi với nhau đã ngày càng giảm đi. Ngày nay theo thống khong 2,4 t
người đang sử dng internet các ng dng trên internet cùng phong phú.
Tuy nhiên khi internet làm gim đi ranh giới gia các công ty, t chc, gia các cá
nhân với nhau, thì nguy mất an toàn, kh năng bị xâm phm các thông tin
nhân, các tài nguyên thông tin,… cũng tăng lên.
Vậy làm sao để các t chức, các nhân đang sử dng mng cc b khi
tham gia internet va th bo v an toàn được các d liu quan trng, vừa đm
bảo được tính sn sàng cao ca d liu mi khi cần đến, đồng thi vẫn đảm bo
kh ng truy xuất thun tin, nhanh chóng . Vấn đề này đã tr nên hết sc quan
trng trong thi bui bùng n công ngh thông tin hin nay.Vi nhng lý do trên,
em chọn đề tài Nghiên cu trin khai VPN trên thiết b Cisco đề tài
nguyên cu thc tp tt nghip ca em.
VPN là công ngh được s dng ph biến hin nay nhm cung cp kết ni
an toàn hiu qu để truy cp tài nguyên ni b công ty t bên ngoài thông qua
mng Internet. Mc dù s dng h tng mng chia s nhưng chúng ta vẫn bảo đảm
được tính riêng của d liu giống như đang truyền trên mt h thng mng
riêng.
Tp.H Chí Minh, 10, tháng 05, năm 2013
Nghiên cứu và triển khai VPN trên thiết bị Cisco - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu và triển khai VPN trên thiết bị Cisco - Người đăng: khicon-khicon98
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Nghiên cứu và triển khai VPN trên thiết bị Cisco 9 10 355