Ktl-icon-tai-lieu

Ngôn ngữ HTML cơ bản

Được đăng lên bởi anhyeuviolet
Số trang: 46 trang   |   Lượt xem: 868 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường ĐH Công nghệ thông tin& Truyền thông Thái Nguyên

VIETSOURCE.NET & CLB TIN HỌC- ICTU

Hướng dẫn: Vũ Công Tịnh
Email: VuCongTinh@Gmail.Com

Chương trình học

 Chuẩn bị gì khi học lập trình web?
 Tổng quan về internet & web
Phần I: Lập trình web với HTML, CSS và JAVASCRIPT
 Chương 1: Lập trình web với HTML cơ bản
 Chương 2: Định dạng website với CSS cơ bản
Phần II: Xây dựng ứng dụng web động với PHP& MySQL
 Chương 1: Căn bản về PHP& MySQL
 Chương 2: Xây dựng website bán hàng

PHẦN I:
Lập trình web với HTML, CSS

Cần chuẩn bị những gì?
1. Web browser( Trình duyệt web):
IE( Internet Explorer), Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari, Opera,…
2. Text editor( Trình soạn thảo): Notepad, Notepad++, Editplus, E-TextEditor,
Macro Dreamviewer, PHP Designer,…
3. Một số add-ons của Firefox: Firebug, Colozilla, Measurelt, Web Developer,…
4. Môi trường làm việc cho PHP:
Một số gói phần mềm tích hợp Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin,… như:
- Appserv( Dành cho WinXP), XAMPP, WAMPServer, Vertigo,…
5. Một số phần mềm Upload file qua FTP: CuteFTP, FlashFXP, Filezilla,…
Video tham khảo:
- Công cụ:

- Hướng dẫn XAMPP:


Tổng quan internet & web
• Mạng máy tính?
Là 1 hệ thống các máy tính được kết nối với nhau, có thể chia sẻ dữ
liệu cho nhau
• WWW= World wide web: Là 1 hệ thống server chứa thông tin( siêu
văn bản) mà người dùng có thể sử dụng thông qua web browser
• Client- Server
Là mô hình mạng máy tính, trong đó:
o Server( Máy chủ): Là máy tính sử dụng để các máy tính truy cập,
các máy truy cập vào được gọi là máy khách( client).
Ví dụ:
- Khi chúng ta truy cập vào 
+ Server: Là máy chủ chứa dữ liệu của 
+ Client: Máy tính cá nhân của chúng ta

Tổng quan internet & web
• TCP/IP:
Là giao thức truyền dữ liệu giữa 2 máy tính. Mỗi máy tính có 1 địa chỉ
IP(Internet Protocol) xác định, địa chỉ IP là cụm gồm 4 số giới hạn từ 0 >255 có
dạng: A.B.C.D
Ví dụ: 14.0.18.152
• Domain name( Tên miền):
Là 1 định danh để xác định vị trí của 1 máy tính trên mạng Internet. Domain
name chỉ có duy nhất và không trùng nhau. Ví dụ: Chỉ có 1 domain là
VIETSOURCE.NET
• VPS( Máy chủ ảo: Virtual Private Server):
Là phương pháp phân vùng vật lý máy chủ thành nhiều máy chủ ảo, có CPU,
Ram và HDD riêng
• Hosting:
Là 1 phần không gian lưu trữ trên máy chủ có cài các dịch vụ như FTP,
WWW,… dùng để lưu trữ nội dung của website

Tổng quan internet & web

Domain name
Web Hosting

Ví dụ:
- Việt Nam là 1 má...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ngôn ngữ HTML cơ bản - Người đăng: anhyeuviolet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
46 Vietnamese
Ngôn ngữ HTML cơ bản 9 10 905