Ktl-icon-tai-lieu

Người bạn mới của em

Được đăng lên bởi nguyenphamanhthi-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1053 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương  1 :   Làm  Que n  Với  Máy 
Tính

Bài  1 :  
  Ng ười  Bạn  mới  Của 
Em

1 .   Giới  t hiệu  máy 
t ính:

Máy tính để bàn

Máy tính xách tay

Các  b ộ  phận  c ủa  máy 
t ính  đ ể  bàn:
1   ­   Màn  hình
2   ­   Thân  máy
3   ­   Bàn  phím
4   ­   Chuột

•  Màn  hình:  giống  như  màn
hình  t ivi

•  Thân  máy:  chứa  b ộ  x ử  lí
là  b ộ  não  máy  t ính.

•  Bàn  phím  và  chuột   :  dùng
đ ể  điều  khiển  máy  t ính.

2 .   Làm  việc  với  máy 
ta) 
ính:
Bật   máy: 
1 .   Bật   công  t ắc  màn  hình.
2 .   Bật   công  t ắc  t rê n  t hân  máy.

2 .   Làm  việc  với 
máy  t ính:
■Chú  ý:     Trê n  màn  hình  nền 
có  nhiều  biểu  t ượng .

2 .   Làm  việc  với 
máy 
ính:
b)  Tt ư
  t hế  ng ồi: 

T ư  t hế  ng ồi 

2 .   Làm  việc  với 
máy 
t
ính:
b.     T ư  t h ế  ng ồi:  
•  Ngồi  t hẳng  lưng.
•  Đầu  cách  màn  hình  khoảng 
5 0 ­ 8 0 cm,   không  ng ồi  lâu.

2 .   Làm  việc  với  máy 
t ính:
c)  Ánh  s áng: 
Không  chiếu  t hẳng  vào 
màn  hình  và  mắt .

Bài tập: Điền từ thích hợp vào chỗ
trống (…) để được câu đúng:
a)Màn hình máy tính có cấu tạo và hình
màn hình Tivi
dạng trông giống như………..
bộ xử lí bộ não máy tính.
b)Người ta coi…………là
c)Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra
màn hình
trên…………..
chuột
d)Em điều khiển máy tính bằng………và
bàn
phím
……….

...
Bài 1:
Ng i B n m i C a ườ
Em
Ch ng 1:ươ Làm Quen V i Máy
Tí nh
Người bạn mới của em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Người bạn mới của em - Người đăng: nguyenphamanhthi-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Người bạn mới của em 9 10 282