Ktl-icon-tai-lieu

NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

Được đăng lên bởi Tiếng Gọi
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 1711 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.
1.1.1. Khái niệm về mạng máy tính
Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường
truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại
cho nhau.
1.1.2. Lợi ích của mạng máy tính
Các máy tính kết nối thành mạng máy tính nhằm đạt tới các mục tiêu chính sau:
+ Làm cho các tài nguyên có giá trị cao (thiết bị, chương trình, dữ liệu…) trở
lên khả dụng đối với bất kỳ người sử dụng nào trên mạng.
+ Tăng độ tin cậy của hệ thống nhờ khả năng thay thế khi xảy ra sự cố đối với
máy tính nào đó (rất quan trọng với những ứng dụng thời gian thực)
Các máy tính cấu thành mạng có thể dùng chung các tài nguyên sau: Dữ liệu, thông
điệp, máy in và các thiết bị ngoại vi...
Việc nối mạng đem lại rất nhiều lợi ích:
+ Tập trung tài nguyên chung (thiết bị, chương trình, dữ liệu)
+ Phí tổn giảm hẳn do dùng chung dữ liệu và thiết bị ngoại vi
+ Chinh phục khoảng cách.
+ Thu thập dữ liệu kịp thời, tăng chất lượng, hiệu qủa khai thác và xử lý thông
tin.
+ Cho phép thực hiện những ứng dụng tin học phân tán.
+ Độ tin cậy tăng lên nhờ khả năng thay thế khi có sự cố với máy tính nào đó
+ Giao tiếp và lập lịch biểu hiệu quả
1.1.3. Lịch sử phát triển
Từ những năm 60 đã xuất hiện các mạng xử lý trong đó các trạm cuối
(terminal) thụ động được nối vào một máy xử lý trung tâm. Máy xử lý trung tâm làm
tất cả mọi việc, từ quản lý các thủ tục truyền dữ liệu, quản lý sự đồng bộ của các trạm
cuối, quản lý các hàng đợi... cho đến việc xử lý các ngắt từ trạm cuối.

-1-

Máy trung tâm

Bộ tiền xử lý

Bộ tập trung hoặc
bộ dồn kênh

Bộ tập trung
Nối
theo
vòng

Hình 1.1. Mạng xử lý và bộ tiền xử lý.

Đầu những năm 70, các máy tính đã được nối với nhau trực tiếp để tạo thành
một mạng máy tính nhằm phân tán tải của hệ thống và tăng độ tin cậy. Mạng máy tính
bao gồm các nút mạng (hay được gọi là các bộ chuyển mạch -switching unit) dùng để
hướng thông tin tới đích của nó. Các nút mạng nối với nhau bằng đường truyền vật lý
gọi là phương tiện truyền thông hay là các đường truyền (Transmission Line); các máy
tính hoặc các trạm cuối (terminal) được nối trực tiếp vào các nút mạng để khi cần thì
trao đổi thông tin qua mạng. Bản thân các nút mạng thường cũng là các máy tính nên
có thể đồng thời là máy của người sử dụng.

-2-

CPU

CPU

Bộ tiền xử lý

Bộ tiền xử lý

Bộ tiền xử lý
Bộ tập trung
CPU

Hình 1.2. Một mạng máy tính – nối trực tiếp các bộ tiền xử lý.

Từ thập kỷ 80 trở đi việc nối kết mạng mới đ...
CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH
1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN.
1.1.1. Khái niệm về mạng máy tính
Mạng máy tính một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi đường
truyền theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại
cho nhau.
1.1.2. Lợi ích của mạng máy tính
Các máy tính kết nối thành mạng máy tính nhằm đạt tới các mục tiêu chính sau:
+ Làm cho các tài nguyên giá trị cao (thiết bị, chương trình, dữ liệu…) trở
lên khả dụng đối với bất kỳ người sử dụng nào trên mạng.
+ Tăng độ tin cậy của hệ thống nhờ khả năng thay thế khi xảy ra sự cố đối với
máy tính nào đó (rất quan trọng với những ứng dụng thời gian thực)
Các máy nh cấu thành mạng có thể dùng chung các tài nguyên sau: D liệu, thông
điệp, máy in và các thiết bị ngoại vi...
Việc nối mạng đem lại rất nhiều lợi ích:
+ Tập trung tài nguyên chung (thiết bị, chương trình, dữ liệu)
+ Phí tổn giảm hẳn do dùng chung dữ liệu và thiết bị ngoại vi
+ Chinh phục khoảng cách.
+ Thu thập dữ liệu kịp thời, tăng chấtng, hiệu qủa khai thác xử thông
tin.
+ Cho phép thực hiện những ứng dụng tin học phân tán.
+ Độ tin cậy tăng lên nhờ khả năng thay thế khi có sự cố với máy tính nào đó
+ Giao tiếp và lập lịch biểu hiệu quả
1.1.3. Lịch sử phát triển
Từ những năm 60 đã xuất hiện các mạng xử trong đó các trạm cuối
(terminal) thụ động được ni vào một máy xử trung tâm. Máy xử trung tâm làm
tất c mọi việc, từ quảncác thủ tục truyền dữ liệu, quản lý sự đồng bộ của các trạm
cuối, quản lý các hàng đợi... cho đến việc xử lý các ngắt từ trạm cuối.
-1-
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH - Người đăng: Tiếng Gọi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH 9 10 767