Ktl-icon-tai-lieu

Part 25 - IP Address - Subnet - Supernet

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1008 lần   |   Lượt tải: 1 lần
“Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học”
CHIA SẺ - KINH NGHIỆM - HỌC TẬP - THỦ THUẬT

Part 25 - IP Address - Subnet - Supernet
Như trước giờ chúng ta từng biết địa chỉ IP bao gồm 5 lớp như hình bên dưới, trong đó ứng với mỗi lớp sẽ có số
Network và số Host tương ứng với nó được qui định bởi Subnet Mask
Như trong ví dụ bên dưới lớp C có tối đa là 254 Host nghĩa là trong mạng LAN chúng ta chỉ có thể chia tối đa là
254 máy mà thôi các máy sẽ có IP chạy từ 1-> 254 , tuy nhiên vấn đề này sẽ trở nên khác trong mbài này vì
chúng ta đang đi sâu vào hệ thống mạng lớn mà tại đó các định nghĩa về các lớp trước kia ta biết gần như hoàn
toàn vô nghĩa.

Bây giờ ta xét một số IP chẳng hạn là 255.255.255.255 tôi viết nó lại dưới dạng nhị phân như sau:
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111
Mỗi số IP khi được viết dưới dạng nhị phân sẽ bao gồm 4 Byte nghĩa là 32 bit với một địa chỉ IP

Công thức chuyển từ nhị phân về thập phân như sau
Lấy các ký tự từ trái qua phải của một số nhị phân nhân cho lũy thừa từ 7->0
Cuối cùng cộng các kết quả lại sẽ ra số thập phân

1 of 8

Ví dụ thứ hai cho số nhị phân 1000 0000

Network Basic
Trước khi đi vào sâu hơn ta cần nắm rõ các nguyên lý cơ bản sau:
Các máy có phần Network ID giống nhau sẽ cùng mạng với nhau và ngược lại
Các máy có phần Subnet Mask giống nhau thì cùng mạng với nhau và có Subnet Mask khác nhau chưa chắc là
khác mạng
Trong hình bên dưới tôi có 3 nhóm máy chúng hoàn toàn độc lập với nhau do có phần Network ID khác nhau
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
Và đương nhiên như chúng ta từng học 3 mạng này không thể thấy được nhau

2 of 8

Bây giờ ta xét một mạng thông dụng 192.168.1.0/24 trong mạng này chúng ta sẽ chỉ có thể kết nối tối đa là
254 máy mà thôi. IP các máy này sẽ chạy từ:
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
…..
192.168.1.254/24
Như chúng ta đã biết trong đó 2 IP đầu 192.168.1.0 và cuối 192.168.1.255 sẽ làm Network Number và
Broadcast cho mạng đó
/24 chính là cho chúng ta biết trong mạng này phần Network ID chiếm 24bit phần còn lại làm host tương đương
với Subnet Mask là 255.255.255.0

Subnetting
Lấy ví dụ trong công ty chúng ta có 2 phòng ban mỗi phòng có khoảng 100 máy vậy chúng ta gán IP cho chúng
chạy từ 1->200 là xong chuyện
Tuy nhiên trên thực tế người quản trị mạng phải cắt nó ra làm nhiều mạng khác nhau để tăng tốc độ truy cập
nhưng vẫn truy cập được với nhau

3 of 8

Khi đó người ta dùng bit đầu tiên của Byte thứ 4 trong Subnet Mask chia nó ra làm 2 nhóm:
Nhóm thứ 1 có ký tự đầu của byte...
Chuyên trang dành cho kỹ thuật viên tin học
CHIA S- KINH NGHIM - HỌC TẬP - THỦ THUT
Part 25 - IP Address - Subnet - Supernet
Như trước giờ chúng ta từng biết địa chỉ IP bao gồm 5 lớp như nh bên dưới, trong đó ứng với mỗi lớp sẽ có số
Network và số Host tương ứng với nó được qui đnh bởi Subnet Mask
Như trong ví dụ bên ới lớp C có tối đa là 254 Host nghĩa là trong mạng LAN chúng ta chỉ có thể chia tối đa là
254 máy mà thôi các máy sẽ có IP chạy từ 1-> 254 , tuy nhiên vấn đề này sẽ trở nên khác trong mbài này
chúng ta đang đi sâu vào hệ thống mạng lớn tại đó các định nghĩa về các lớp trước kia ta biết gần như hoàn
toàn vô nghĩa.
y giờ ta xét một số IP chẳng hạn 255.255.255.255 tôi viết nó lại dưới dạng nh phân như sau:
1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111
Mỗi số IP khi được viết dưới dạng nhị pn sẽ bao gồm 4 Byte nghĩa là 32 bit với một đa chỉ IP
Công thức chuyển từ nhị phân về thập phân như sau
Lấy cáctự từ trái qua phải của một số nhphân nhân cho lũy thừa từ 7->0
Cuối cùng cộng các kết quả lại sẽ ra số thập phân
1 of 8
Part 25 - IP Address - Subnet - Supernet - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Part 25 - IP Address - Subnet - Supernet - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Part 25 - IP Address - Subnet - Supernet 9 10 522