Ktl-icon-tai-lieu

Phần mềm: Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

Được đăng lên bởi Johnny Marion
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần mềm: Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

SVTH: Lê Văn Ninh

MỤC LỤC
Lời nói đầu ………………………………………trang: 1
Nội dung …………………………………………trang: 2
Chương 1: Khảo Sát Và Phân Tích Dữ Liệu……..trang: 2
1 Khảo sát cơ sở dữ liệu ………………………..trang: 2
2 Phân tích về cơ sở sở dữ liệu …………………trang: 3
Chương 2: Mô hình thưc thể và mô hình mạng….trang: 5
1 Mô hình thực thể liên kết……………………..trang: 5
2 Mô hình vật lý dữ liệu ………………………..trang: 6
3 Mô hình thông lượng …………………………trang: 10
4 Mô hình quan niệm xử lý ……………………..trang: 10
5 Mô hình mạng ………………………………...trang: 16
Chương 3: Đề mô ………………………………...trang: 17
Kết luận …………………………………………..trang: 25

1

Phần mềm: Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang

SVTH: Lê Văn Ninh

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, công nghệ thông tin được xem là một ngành mũi nhọn của
các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, tiến hành công nghiệp
hóa và hiện đại hoá như nước ta. Sự bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh
mẽ của công nghệ kỹ thuật số, yêu cầu muốn phát triển thì phải tin học hoá
tất cả các ngành, các lĩnh vực.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng về phần cứng máy tính, các phần
mềm ngày càng trở nên đa dạng, phong phú, hoàn thiện hơn và hỗ trợ hiệu
quả cho con người. Các phần mềm hiện nay ngày càng mô phỏng được rất
nhiều nghiệp vụ khó khăn, hỗ trợ cho người dùng thuận tiện sử dụng, thời
gian xử lý nhanh chóng, và một số nghiệp vụ được tự động hoá cao.
Do vậy mà trong việc phát triển phần mềm, sự đòi hỏi không chỉ là sự
chính xác, xử lý được nhiều nghiệp vụ thực tế mà còn phải đáp ứng các yêu
cầu khác như về tốc độ, giao diện thân thiện, mô hình hoá được thực tế vào
máy tính để người sử dụng tiện lợi, quen thuộc, tính tương thích cao, bảo
mật cao (đối với các dữ liệu nhạy cảm),… Các phần mềm giúp tiết kiệm một
lượng lớn thời gian, công sức của con người, và tăng độ chính xác và hiệu
quả trong công việc (nhất là việc sửa lỗi và tự động đồng bộ hoá).
Hiện nay, công tác quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp thương
mại vừa và nhỏ đang gặp phải nhiều khó khăn. Người quản lý thường xuyên
phải đau đầu với các vấn đề:
+ Lo lắng về sự thiếu chính xác trong thu - chi qũy tiền.
+ Quý khách không thể nào quản lý tồn kho nguyên vật liệu, hàng hoá?!
+ Cảm thấy đau đầu với việc ghi chép phiếu tính tiền cho khách?
+ Mệt mỏi với việc cộng sổ hàng ngày?
+ Khó khăn khi phải làm báo cáo doanh thu hàng tháng, quý?
+ Quý khách đau đầu với việc lỗ lãi kinh doanh không chính xác?
+ Không theo dõi được tình hình kinh doanh khi đi công tác hoặc khi không
có mặt tại doanh nghi...
Phần mềm: Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang SVTH: Lê Văn Ninh
MỤC LỤC
Lời nói đầu ………………………………………trang: 1
Nội dung …………………………………………trang: 2
Chương 1: Khảo Sát Và Phân Tích Dữ Liệu……..trang: 2
1 Khảo sát cơ sở dữ liệu ………………………..trang: 2
2 Phân tích về cơ sở sở dữ liệu …………………trang: 3
Chương 2: Mô hình thưc thể và mô hình mạng….trang: 5
1 Mô hình thực thể liên kết……………………..trang: 5
2 Mô hình vật lý dữ liệu ………………………..trang: 6
3 Mô hình thông lượng …………………………trang: 10
4 Mô hình quan niệm xử lý ……………………..trang: 10
5 Mô hình mạng ………………………………...trang: 16
Chương 3: Đề mô ………………………………...trang: 17
Kết luận …………………………………………..trang: 25
1
Phần mềm: Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phần mềm: Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang - Người đăng: Johnny Marion
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phần mềm: Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang 9 10 497