Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi lethanhlich
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 818 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Ngành công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây đã có những bước phát triển
vượt bậc trên thế giới cũng như trong nước. CNTT đã góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế
của nước ta trong thời kì đổi mới. Chính vì thế nhu cầu tin học hóa các chương trình quản lý trong
các lĩnh vực hiện đang rất lớn trong đó có trường đại học công nghiệp Hà Nội.
Trong ứng dụng tin học trong công tác quản lý đã phát triển mạnh mẽ giúp cho công tác quản lý
ngày càng trở lên hiệu quả hơn như nâng cao hiệu suất trong công việc, đưa ra các báo cáo, các số
liệu thống kê một cách nhanh chóng chính xác và kịp thời. Đồng thời nhờ có việc ứng dụng tin học
dẫ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của con người,nó làm giảm nhẹ bộ máy quản lý vốn
rất cồng kềnh từ trước tới nay. Trong quá trình học tập chúng em thấy hệ thống thư viện ngày càng
gần gũi với học sinh sinh viên trong trường tư việc mượn trả sách đến viện đọc sách trong thư viện
cũng là cách học hết sức bổ ích.
Với đề tài " Chương trình quản lý thư viện trong trường đại học cụ thể là Trường Đại Học Công
Nghiệp Hà Nội " Chúng em đã xây dựng một chương trình khảo sát hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu
cầu quản lý cũng như tìm kiếm cho người sử dụng.
Sau đây sẽ là chương trình khảo sát của chúng em về mô hình hệ thống thư viện của Trường Đại
Học Công Nghiệp Hà Nội. Chương trình đã được khảo sát thực trên, về mặt mô hình quản lý thư
viện của nhà trường.
Các thành viên trong nhóm đề tài thực hiện:
1.Lại văn Nghĩa.
2.Trần văn Hoằng.
3.Vũ thị Tươi.
4.Phạm văn Hân.
5. Nguyễn văn Huy.

MỤC LỤC
Lời nói đầu..................................................................................................................................1
Mục lục........................................................................................................................................2
Chương I KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI...........................................................................3
Phần 1:Khảo sát hệ thống thư viện cũ...................................................................................3
I.Cơ cấu tổ chức của thư viện cũ...............................................................................3
II.Hạn chế của mô hình thư viện cũ...........................................................................3
Phần 2:Những yêu cầu của hệ thống mới............................................................................4
I.Yêu cầu của hệ thống thư viên mới.............................................

Ngành công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây đã có những bước phát triển
vượt bậc trên thế giới cũng như trong nước. CNTT đã góp phần rất lớn cho sphát triển kinh tế
của ớc ta trong thời kì đổi mới. Chính vì thế nhu cầu tin học hóa các chương trình quản lý trong
các lĩnh vực hiện đang rất lớn trong đó có trường đại học công nghiệp Hà Nội.
Trong ứng dụng tin học trong công tác quản lý đã phát triển mạnh mẽ giúp cho công tác quản lý
ngày càng trở lên hiệu quả hơn như nâng cao hiệu suất trong công việc, đưa ra các báo cáo, các số
liệu thống kê một cách nhanh chóng chính xác và kịp thời. Đồng thời nhờ có việc ứng dụng tin học
dẫ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của con người,nó làm giảm nhẹ bộ máy quản lý vốn
rất cồng kềnh từ trước tới nay. Trong quá trình học tập chúng em thấy hệ thống thư viện ngày càng
gần gũi với học sinh sinh viên trong trường tư việc mượn trả sách đến viện đọc sách trong thư viện
cũng là cách học hết sức bổ ích.
Với đề tài " Chương trình quản lý thư viện trong trường đại học cụ thể là Trường Đại Học Công
Nghiệp Hà Nội " Chúng em đã xây dựng một chương trình khảo sát hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu
cầu quản lý cũng như tìm kiếm cho người sử dụng.
Sau đây sẽ là chương trình khảo sát của chúng em về mô nh hệ thống thư viện của Trường Đại
Học Công Nghiệp Nội. Chương trình đã được khảo sát thực trên, về mặt hình quản t
viện của nhà trường.
Các thành viên trong nhóm đề tài thực hiện:
1.Lại văn Nghĩa.
2.Trần văn Hoằng.
3.Vũ thị Tươi.
4.Phạm văn Hân.
5. Nguyễn văn Huy.
Phân tích thiết kế hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: lethanhlich
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống 9 10 361