Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÂN SỰ

Được đăng lên bởi Li Nguyễn
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 481 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Phân tích thiêt kế hệ thống

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Tên đề tài:
QUẢN LÍ NHÂN SỰ

Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Quyết
Lớp

: CĐTHK15

Thái Nguyên,Tháng 4 năm 2009

Page 1

Phân tích thiêt kế hệ thống

BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH THIẾT
KẾ HỆ THỐNG
ĐỀ BÀI : THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………….. 2
I.
1.
2.
3.
4.
II.
III.
IV.

KHẢO SÁT HỆ THỐNG……………………………………...3
Mô tả hệ thống………………………………………………….
Chức năng của hệ thống………………………………………..
Phê phán ……………………………………………………….
Giải pháp hệ thống mới ………………………………………
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VÀ CHỨC NĂNG…………….....
THIẾT KẾ HỆ THỐNG……………………………………….
CÀI ĐẶT……………………………………………………….

LỜI NÓI ĐẦU
Page 2

Phân tích thiêt kế hệ thống
Trong thời đại công nghiệp hóa ngày nay chúng ta đang đứng trước sự thay đổi
không ngừng về mọi lĩnh vực, đặc biệt là CNTT. Đứng trước sự thay đổi đó
chúng ta phải có một lượng thông tin kiến thức tối thiểu để có thể nắm bắt được
nó. Thế kỉ XXI, thế kỉ của tin học và tự động hóa việc đẩy mạnh ứng dụng tin
học vào công việc hàng ngày là một mục tiêu được nhà nước quan tâm và phát
triển.
Trong những năm gần đây, đi đôi với sự phát triển của khoa học kỹ thuật,
tin học đã đi sâu vào mọi ngành nghề và mọi lĩnh vực khác nhau trong đời sống
xã hội. Sự phát triển của xã hội làm cho công việc quản lí ngày càng trở lên
phức tạp. Cách quản lí dựa trên kinh nghiệm, trực giác đã không còn đem lại
hiệu quả như mong muốn do đó phải thiết lập một phương thức quản lí mới hiện
đại hơn.
Là một sinh viên khoa CNTT, em khao khát được tìm hiểu và tiếp thu
kiến thức chuyên ngành để vận dụng vào thực tế. Qua một thời gian tìm hiểu
với sự giúp đỡ của cô Lê Thu Trang, em đã vận dụng những kiến thức đã học để
viết chương trình quản lí nhân sự.
Mặc dù đã có những cố gắng, cùng với sự tận tình giúp đỡ chỉ bảo của
các cô, song do thời gian và lượng kiến thức có hạn, cộng với việc em mới bước
đầu làm quen với môn học nên trương trình này mới chỉ có một số thao tác đơn
giản, chưa phải là một trương trình đầy đủ để có thể đưa vào sử dụng quản lý
tốt. Em rất mong nhận được những nhận xét. Giúp đỡ của các thầy cô và các
bạn để trương trình của em được hoàn thiện hơn.
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Văn Quyết
I.

KHẢO SÁT HỆ THỐNG
 Địa điểm khảo sát:Công ty cổ phần thiết bị áp lực Đông Anh
 Địa chỉ:Số 32-Dốc Vân – Mai Lâm – Đông Anh – Hà Nội
Page 3

Phân tích thiêt kế hệ thống
 Tel:(844)9610170 - (844)9611523
 Fax :(8...
Phân tích thiêt kế hệ thống
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÀI TẬP LỚN MÔN PHÂN TÍCH
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Tên đề tài:
QUẢN LÍ NHÂN SỰ
Giáo viên hướng dẫn:
Sinh viên thực hiện : Nguyễn Văn Quyết
Lớp : CĐTHK15
Thái Nguyên,Tháng 4 năm 2009
Page 1
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÂN SỰ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÂN SỰ - Người đăng: Li Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÂN SỰ 9 10 97