Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý ảnh kỹ thuật số tại một cửa hàng ảnh

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 4883 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

1.1.Phiếu phỏng vấn
KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN
Người được hỏi:Kế toán
Người phỏng vấn:Hà Minh Phương
Địa chỉ: Trần Phú Hải Phòng
Thời gian hẹn:Ngày 15-5-2006
Thời gian bắt đầu:7h30
Thời điểm kết thúc:8h30
Đối tượng:
Các yêu cầu đòi hỏi:
-Đối tượng được hỏi là:Kế toán
Người được hỏi có vai trò ,có trình đồ ,kinh nghiệm
-Cần thu thập những thông tin về :Tình chuyên môn về công tác sử lý ảnh
hình hoạt động của công ty
-Cần thoả thuận về :
Chương trình
Ước lượng thời gian:
-Giới thiệu
2 phút
-Tổng quan về dự án
2 phút
-Tổng quan về phỏng vấn
Chủ đề sẽ đề cập
Xin phép được ghi âm
Chủ đề 1:Câu hỏi và trả lời
10 phút
Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời
10 phút
Tổng hợp các nội dung và chứng kiến của 5 phút
người được hỏi
Kết thúc:Xin chân thành cám ơn quý vị đã
bớt chút thời gian để tiếp chuyện với
tôi.Hẹn ngày gặp lại.
Dự kiến tổng cộng:30 phút

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

1.2.Lưu đồ công việc
Dự án:Quản lý Ảnh kỹ thuật Tiểu dự án:Quản Ảnh kỹ thuật số
số
Loại:Lưu đồ
Nhiệm vụ:Lập phiếu chụp ảnh
Thủ quỹ
Người quản lý
Yêu cầu của
khách (D1)

Tiếp nhận phiếu
thanh toán
(T3)

Tiếp nhận
kiểm
phiếu(T2)

Ngày:15-5-2006
Bên ngoài

Thông tin
ảnh(D2)
Lập phiếu chụp
ảnh(T1)

Phiếu chụp
(D3)

Trang :1

Lãnh đạo
công ty

Danh sách
D(4)

Phiếu thanh
toán(D5)

1.3.Phiếu phỏng vấn
PHIẾU PHỎNG VẤN
Dự án:Quản lý Ảnh kỹ thuật số
Người được hỏi:Phòng tài vụ
Câu hỏi
Câu 1:Mục tiêu của công ty

Câu 2:Đối tượng phục vụ

Tiểu dự án: Quản lý Ảnh kỹ thuật số
Ngày:15-5-2006
Người hỏi:Hà Minh Phương
Ghi chú
Trả lời:Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng:Ảnh
lồng ghép thời trang,ảnh kỹ thuật số,ảnh thẻ,ảnh
thường...
Trả lời:Mọi khách hàng

Câu 3:Khách hàng chụp ảnh kỹ thuật số đòi Trả lời:Giải thích cho khách hiểu về cách thức hoạt
lấy phim.
động và có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng
bằng cách chụp lại trên máy phim.
Câu 4:Ảnh chụp không vừa ý khách hàng và Trả lời:Xem xét lại,nếu đúng thì xin rửa lại và hẹn
bị trả lại
ngày lại lấy,nếu chất lượng kém thì xin bồi thường.
:
Câu 5:Khách hàng đã lấy ảnh rồi giờ có nhu Trả lời:Công ty có hệ thống sao lưu dữ liệu ra ổ
cầu rửa thêm ảnh
cứng hoặc CD khi đó khách hàng chỉ cần nhập số
phiếu thì có thể lấy được dữ liệu và in ảnh .
2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Câu 6:Không kịp trả ảnh cho khách theo Trả lời :Giải thích nguyên nhân cho khách ,tăng
đúng thời gian quy...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com


Người được hỏi:Kế toán Người phỏng vấn:Hà Minh Phương
Địa chỉ: Trần Phú Hải Phòng
Thời gian hẹn:Ngày 15-5-2006
Thời gian bắt đầu:7h30
Thời điểm kết thúc:8h30
Đối tượng:
-Đối tượng được hỏi là:Kế toán
-Cần thu thập những thông tin về :Tình
hình hoạt động của công ty
-Cần thoả thuận về :
Các yêu cầu đòi hỏi:
Người được hỏi vai trò ,có trình đồ ,kinh nghiệm
chuyên môn về công tác sử lý ảnh
Chương trình
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án
-Tổng quan về phỏng vấn
Chủ đề sẽ đề cập
Xin phép được ghi âm
Chủ đề 1:Câu hỏi và trả lời
Chủ đề 2: Câu hỏi và trả lời
Tổng hợp các nội dung chứng kiến của
người được hỏi
Kết thúc:Xin chân thành cám ơn quý vị đã
bớt chút thời gian để tiếp chuyện với
tôi.Hẹn ngày gặp lại.
Ước lượng thời gian:
2 phút
2 phút
10 phút
10 phút
5 phút
Dự kiến tổng cộng:30 phút
1
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý ảnh kỹ thuật số tại một cửa hàng ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý ảnh kỹ thuật số tại một cửa hàng ảnh - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý ảnh kỹ thuật số tại một cửa hàng ảnh 9 10 469