Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý bán thiết bị của một cửa hàng máy tính

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5606 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

‫٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭‬

BÀI TẬP LỚN MÔN:

Phân tích thiết kế hệ thống
•Giáo viên hướng dẫn:
Thầy Nguyễn Minh Quý
•Nhóm thực hiện:
Nhóm 20
•Thành viên thực hiện:
1.Phí Thị Dịu
2.Ngô Thị Hạnh
3.Nguyễn Thu Huyền
Hưng Yên tháng 5 năm 2007.

Bài tập lớn PTTKHT

Quản lý bán thiết bị của cửa hàng máy tính

Nhận xét
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
..........................
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KĨ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭ ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
BÀI TẬP LỚN MÔN:
Phân tích thiết kế hệ thống
Giáo viên hướng dẫn:
Thầy Nguyễn Minh Quý
Nhóm thực hiện:
Nhóm 20
Thành viên thực hiện:
1.Phí Thị Dịu
2.Ngô Thị Hạnh
3.Nguyễn Thu Huyền
Hưng Yên tháng 5 năm 2007.
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý bán thiết bị của một cửa hàng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý bán thiết bị của một cửa hàng máy tính - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống Quản lý bán thiết bị của một cửa hàng máy tính 9 10 247