Ktl-icon-tai-lieu

phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng Bách Khoa Computer

Được đăng lên bởi van-thanh1
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 5933 lần   |   Lượt tải: 18 lần
Quản lý cửa hàng Bách Khoa Computer
QUẢN LÝ CỬA HÀNG THIẾT BỊ SỐ

BACH KHOA COMPUTER

I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống :
1. Khảo sát hệ thống và đặc tả đề tài :
Bách Khoa computer là một cửa hàng kinh doanh các thiết bị , linh kiện máy tính
như : chuột, bàn phím, ram, usb, … bên cạnh đó còn có các lọai thiết bị giải trí như :
mp3, mp4, …. Không những vậy, cửa hàng còn cung cấp phân phối các lọai mặt hàng
hiện có cho một số cửa hàng lớn nhỏ khác. Nguồn hàng có thể do các nhà cung cấp, nhà
sản xuất hoặc các công ty trong và ngoài nước cung cấp.
Các hoạt động chính của cửa hàng gồm nhập hàng vào kho, xuất hàng từ kho ra
quầy, từ kho phân phối đến các cửa hàng khác, quản lý các quầy, báo cáo số lượng, doanh
thu, tồn kho hàng tháng, hao hụt mặt hàng hàng tuần.
Quy trình hoạt động và quản lý Bách Khoa computer được mô tả theo từng bộ
phận sau :
- Bộ phận thu ngân : cung cấp đơn đặt hàng, tính tiền dựa vào sản phẩm và số lượng
trong đơn đặt hàng. Đồng thời lưu mọi dữ liệu về số lượng bán ra, số tiền khách trả
vào máy tính, để nhân viên quản lý có thể nắm mọi dữ liệu vào ra của cửa hàng.
- Bộ phận bán hàng : có nhiệm vụ giới thiệu, giải thích cho khách hàng về sản phẩm.
Đánh số lượng, loại sản phẩm vào đơn đặt hàng. Sau khi khách hàng thanh toán tại
quầy tính tiền thì phải giao các loại sản phẩm đã thanh tóan trong hóa đơn cho
khách hàng.
- Cửa hàng trưởng : có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh, phân phối và
mọi hoạt động khác của cửa hàng.
- Bộ phận quản lý : có nhiệm vụ cuội ngày tổng kết dữ liệu trên máy do bộ phận thu
ngân nhập vào, tổng kết số luợng sản phẩm bán ra trên quầy để cân đối. So sánh
đối chiếu giữa số lượng + đơn giá của sản phẩm với số lượng + thành tiền của thu
ngân để kiểm tra, điều chỉnh sai sót nếu có. Tiếp nhận đơn đặt hàng từ bộ phận giao
tiếp giao cho thủ kho để xuất kho, kiểm tra việc xuất kho về số lượng và các loại
sản phẩm. Nhận phân tích từ bộ phận kế toán quyết định hình thức + nôi dung
khuyến mãi trong đợt khuyến mãi.
- Bộ phận giao tiếp : có trách nhiệm đến các cửa hàng khác mà Bách Khoa phân phối
nhận đơn đặt hàng, đem sản phẩm đã đặt từ kho tới phân ph...
Quản lý cửa hàng Bách Khoa Computer
QUẢN LÝ CỬA HÀNG THIẾT BỊ SỐ
BACH KHOA COMPUTER
I. Khảo sát hệ thống và phân tích hiện trạng hệ thống :
1. Khảo sát hệ thống và đặc tả đề tài :
Bách Khoa computer là một cửa hàng kinh doanh các thiết bị , linh kiện máy tính
như : chuột, bàn phím, ram, usb, … bên cạnh đó còn có các lọai thiết bị giải trí như :
mp3, mp4, …. Không những vậy, cửa hàng còn cung cấp phân phối các lọai mặt hàng
hiện có cho một số cửa hàng lớn nhỏ khác. Nguồn hàng có thể do các nhà cung cấp, nhà
sản xuất hoặc các công ty trong và ngoài nước cung cấp.
Các hoạt động chính của cửa hàng gồm nhập hàng vào kho, xuất hàng từ kho ra
quầy, từ kho phân phối đến các cửa hàng khác, quản lý các quầy, báo cáo số lượng, doanh
thu, tồn kho hàng tháng, hao hụt mặt hàng hàng tuần.
Quy trình hoạt động và quản lý Bách Khoa computer được mô tả theo từng bộ
phận sau :
- Bộ phận thu ngân : cung cấp đơn đặt hàng, tính tiền dựa vào sản phẩm và số lượng
trong đơn đặt hàng. Đồng thời lưu mọi dữ liệu về số lượng bán ra, số tiền khách trả
vào máy tính, để nhân viên quản lý có thể nắm mọi dữ liệu vào ra của cửa hàng.
- Bộ phận bán hàng : có nhiệm vụ giới thiệu, giải thích cho khách hàng về sản phẩm.
Đánh số lượng, loại sản phẩm vào đơn đặt hàng. Sau khi khách hàng thanh toán tại
quầy tính tiền thì phải giao các loại sản phẩm đã thanh tóan trong hóa đơn cho
khách hàng.
- Cửa hàng trưởng : có trách nhiệm quản lý các hoạt động kinh doanh, phân phối và
mọi hoạt động khác của cửa hàng.
- Bộ phận quản lý : có nhiệm vụ cuội ngày tổng kết dữ liệu trên máy do bộ phận thu
ngân nhập vào, tổng kết số luợng sản phẩm bán ra trên quầy để cân đối. So sánh
đối chiếu giữa số lượng + đơn giá của sản phẩm với số lượng + thành tiền của thu
ngân để kiểm tra, điều chỉnh sai sót nếu có. Tiếp nhận đơn đặt hàng từ bộ phận giao
tiếp giao cho thủ kho để xuất kho, kiểm tra việc xuất kho về số lượng và các loại
sản phẩm. Nhận phân tích từ bộ phận kế toán quyết định hình thức + nôi dung
khuyến mãi trong đợt khuyến mãi.
- Bộ phận giao tiếp : có trách nhiệm đến các cửa hàng khác mà Bách Khoa phân phối
nhận đơn đặt hàng, đem sản phẩm đã đặt từ kho tới phân phối cho các cửa hàng đó.
Tìm hiểu về nhu cầu thị trường, sản phẩm mới và đem đơn đặt hàng, nhận hàng từ
các nguồn cung cấp dưới sự chỉ đạo của cửa hàng trưởng.
- Thủ kho : quản lý về công việc nhập kho, xuất kho lên quầy, xuất kho phân phối
cho các cửa hàng khác.
- Bộ phận kĩ thuật : kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho, trước khi phân
phối và trước khi bán cho khách hàng. Lắp ráp cài đặt, hướng dẫn sử dụng. Đánh
dấu ngày mua lên tem bảo hành, sửa chữa sản phẩm bảo hành và quy dổi sản phẩm
tương đương nếu không sửa được cho khách hàng.
- Bộ phận kế toán : tổng kết, điều chỉng giá các loại mặt hàng. Phân tích số liệu nhập
xuất để cố vấn cho cửa hàng trưởng định giá sản phẩm kinh doanh tại chỗ và sản
Trang 1
phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng Bách Khoa Computer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng Bách Khoa Computer - Người đăng: van-thanh1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
phân tích thiết kế hệ thống Quản lý cửa hàng Bách Khoa Computer 9 10 90