Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi onlylove.nd
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 14155 lần   |   Lượt tải: 89 lần
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Học viên : Vũ Văn Đức
Lớp : SE VB2 K15

BÀI TẬP MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Đề tài : Quản lý khách sạn

HÀ NỘI, 10/2012

Chương I : Khảo sát hệ thống
I. Mô tả hệ thống
1. Nhiệm vụ cơ bản
- Tiếp nhận thông tin đặt phòng của khách
- Thanh toán hóa đơn khi khách trả phòng
- Cung cấp dịch vụ (đồ ăn, nước uống, phương tiện) khi khách yêu cầu

2. Cơ cấu tổ chức
Bộ phận lễ tân

Bộ phận dịch vụ

- Tiếp nhận thông tin
đặt phòng

- Tiếp nhận yêu cầu
dịch vụ của khách

- Tiếp nhận yêu cầu dịch
vụ của khách

- Cung cấp dịch vụ
cho khách

- Lập phiếu đăng ký
thuê phòng

- Lập phiếu báo thu
dịch vụ

- Lập phiếu thanh toán
phòng

- Lập phiếu nghiệm thu
hiện trạng phòng

Bộ phận thu ngân – kế toán
- Lập hóa đơn thanh toán
- Thanh toán với khách khi
khách trả phòng

3. Quy trình xử lý
a. Đặt phòng (Book room)
Khi có nhu cầu đặt phòng, khách sẽ liên lạc với bộ phận lễ tân
thông báo cụ thể về nhu cầu của mình (ngày đến, ngày đi, số lượng
phòng, loại phòng…). Bộ phận lễ tân dựa vào Bảng quản lý phòng, đối
chiếu khả năng đáp ứng của khách sạn so với nhu cầu của khách và trả
lời. Nếu có thể đáp ứng được nhu cầu của khách, lễ tân sẽ gửi yêu cầu
xác nhận để khách cung cấp thêm một số thông tin. Những thông tin này
được dùng để lễ tân điền sẵn vào Danh sách khai báo tạm trú, phân bố
khách vào các phòng, cập nhật Bảng quản lý phòng và Sổ ghi khách
đăng kí, nhằm thực hiện thủ tục khi check-in một cách nhanh chóng.
Ngược lại, nếu khách có yêu cầu thông tin về giá phòng và giá dịch vụ,
lễ tân sẽ dựa vào Bảng giá phòng và Bảng giá dịch vụ để cung cấp thông
tin cho khách.
b. Nhận phòng (Check-in)
Khi khách đến check-in, lễ tân sẽ đối chiếu thông tin khách cung
cấp với Sổ ghi khách đăng kí. Nếu khách đã đăng kí trước, lễ tân sẽ thực
hiện thủ tục check-in cho khách. Ngược lại, khách sẽ phải thực hiện đặt
phòng trước khi check-in. Nếu khách đã có trong Sổ ghi khách đăng kí,
lễ tân chỉ cần thu thập thêm một số thông tin như người thanh toán, hình
thức thanh toán, giấy tờ tùy thân (nếu là khách nước ngoài thì là hộ
chiếu, nếu là khách trong nước thì là chứng minh thư) rồi lập phiếu
đăng ký thuê phòng [2]. Mỗi phiếu ghi khách đăng kí được ghi làm 3
bản. Một bản gửi lại cho khách , một bản chuyển cho kế toán thu ngân
(đóng thành Sổ quản lý khách thuê phòng) để sau này tổng hợp khi
check-out, bản còn lại được giao cho bộ phận dịch vụ lưu lại để đối
chiếu kiểm tra sau này. Sau đó làm thủ tục giao phòng (đã phân bố sẵn)
cho khách, thô...
HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Học viên : Vũ Văn Đức
Lớp : SE VB2 K15
BÀI TẬP MÔN HỌC
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
Đề tài : Quản lý khách sạn
HÀ NỘI, 10/2012
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn - Người đăng: onlylove.nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống quản lý khách sạn 9 10 472