Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - ĐỀ TÀI: Dự án Tin học hóa việc đưa phần mềm vào quản lý khách sạn

Được đăng lên bởi vantinha4k45
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 4425 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Dự án Tin học hóa việc đưa phần mềm vào quản lý khách sạn

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Khoa Công Nghệ Thông Tin
- - - - -o0o- - - - -

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: Dự án Tin học hóa việc đưa phần mềm vào quản lý
khách sạn
Giáo viên hướng dẫn : Vũ Mỹ Hạnh
Sinh viên thực hiện

:

Nhóm 1

1.

Nguyễn Văn Anh

2.

Khổng Văn Chiến

3.

Bùi Công Đức

4.

Nguyễn Thị Hoa

5.

Nguyễn Thị Hoài

6.

Phan Thị Lụa

7.

Trịnh Văn Thành

8.

Nguyễn Thị Thu

9.

Nguyễn Văn Tính

10.

Đào Văn Trang

11.

Triệu Quang Trường

Lớp :
Mục Lục
Nhóm 1 - Lớp Tin19a3HN
Trang 1

Tin19a3HN

Dự án Tin học hóa việc đưa phần mềm vào quản lý khách sạn

GIỚI THIỆU CHUNG
GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN
Cùng với sự phát triển không ngừng về kỹ thuật máy tính và mạng điện
tử, công nghệ thông tin cũng đạt được rất nhiều những thành tựu to lớn, góp
công rất lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển xã hội của nhân loại.
Ngày nay, Công Nghệ Thông Tin có những bước phát triển mạnh mẽ, ứng
dụng trong nhiều lĩnh vực đời sống và hiệu quả mang lại là không thể phụ
nhận, giúp giảm thiếu tối đa các khâu làm việc thủ công kém hiệu quả chính
xác của con người trước kia. Máy tính điện tử trở nên phổ biến và gần gũi
với mọi người, việc tiếp cận với Hệ thống Thông tin quản lý trở thành mục
tiêu hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp cho mục đích quản lý thông tin
của mình.
Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giờ đây, thương mại điện tử đã
khẳng định được vai trò xúc tiến và thúc đẩy sự phát triển của các doanh
nghiệp trong các khâu sản xuất cũng như quản lý. Đối với một khách sạn
hệ thống thông tin Quản lý trong quản lý Khách sạn được xây dựng nhằm
giải quyết nhu cầu về quản lý trong Khách sạn. Hệ thống sẽ giúp các doanh
nghiệp xử lý công việc chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí, nhân lực,
mặt khác còn quảng bá hình ảnh của Khách sạn đến với bạn bè trong và
ngoài Tỉnh, trong Nước và Quốc tế!.
Khả năng tương tác, liên doanh với các Hệ thống Khách sạn khác trong
cùng lĩnh vực hoạt động là rất cao.
Nhóm 1 - Lớp Tin19a3HN
Trang 2

Dự án Tin học hóa việc đưa phần mềm vào quản lý khách sạn

Hệ thống Thông tin Quản lý sẽ khắc phục được những nhược điểm yếu
kém trong quản lý Khách sạn hiện tại, có khả năng nâng cấp và mở rộng
nhiều chức năng trong tương lai.
Đề tài là một yêu cầu thiết thực trong quản lý của các khách sạn đang hoạt
động hiện nay, do nhu cầu ngày càng tăng về số lượng khách du lịch, số
lượng dịch vụ phục vụ, sự cạnh tranh thương mại,...
Dự án Tin học hóa việc đưa phần mềm vào quản lý khách sạn
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
Khoa Công Nghệ Thông Tin
- - - - -o0o- - - - -
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: Dự án Tin học hóa việc đưa phần mềm vào quản
khách sạn
Giáo viên hướng dẫn : Vũ Mỹ Hạnh
Sinh viên thực hiện : Nhóm 1
1. Nguyễn Văn Anh
2. Khổng Văn Chiến
3. Bùi Công Đức
4. Nguyễn Thị Hoa
5. Nguyễn Thị Hoài
6. Phan Thị Lụa
7. Trịnh Văn Thành
8. Nguyễn Thị Thu
9. Nguyễn Văn Tính
10. Đào Văn Trang
11. Triệu Quang Trường
Lớp : Tin19a3HN
Mục Lục
Nhóm 1 - Lớp Tin19a3HN
Trang 1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - ĐỀ TÀI: Dự án Tin học hóa việc đưa phần mềm vào quản lý khách sạn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - ĐỀ TÀI: Dự án Tin học hóa việc đưa phần mềm vào quản lý khách sạn - Người đăng: vantinha4k45
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - ĐỀ TÀI: Dự án Tin học hóa việc đưa phần mềm vào quản lý khách sạn 9 10 312