Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách sạn Sơn Trúc

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 5538 lần   |   Lượt tải: 24 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

HỆ THỐNG QUẢNG LÝ KHÁCH SẠN SƠN TRÚC
Địa chỉ 268 Thanh Hà-Thị Trấn Sóc Sơn -Hà Nội

A:MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ
Mô tả bài toán bằng lời.
a Mô tả bài toán bằng lời.
Công việc quản lý khách sạn được thể hiện như sau:
hướng đi của khách sạn được định hướng theo nhưng mục tiêu chính đó
la:hoạt đọng kinh doang của khách sạn chu chủ yếu tập chung vào 3 loại
hình dịch vụ chính đó la:kinh doanh trong lĩnh vực phòng nghỉ,dịch vụ ăn
uống và dịch vụ giải trí.
Cơ cấu tổ chức của khách sạn được thể hiện như sau:người đúng đàu là giám
đốc.tiếp theo la bộ phận kế toán,lễ tân,quầy bar,bồi bàn,nhà bếp.
BỘ PHẬN GIÁM ĐỐC: giám đốc là người điều hành toàn bộ hoạt động của
khách sạn,nghiên cứu thị trường để rồi đưa ra những hướng đi có lợi cho
khách sạn.
BỘ PHẬN KẾ TOÁN: có trách nhiệm theo dõi chi tiết toàn bộ việc thu,chi
hàng ngày của khách sạn,từ đó lập các báo cáo thống kê ,doanh thu,…,trình
ban giám đốc hàng ngày,tháng,quý,năm.nắm bắt tình hình tài chính của
khách sạn và là người chịu trách nhiệm chính trong mọi vấn đề tài chính và
nghĩa vụ thúe với nhà nước
BỘ PHẬN LỄ TÂN:có nhiệm cụ đón tiếp khách,hướng dẫn khách
làm mọi thủ tục cần thiêt khi vào ở trong khách sạn, bố tri phòng cho
khách,tiếp nhận các đăng ký sử dụng dịch vụcủa khách để chuỷen đến các
bộ phận khác .ngoài ra bộ phận lễ tân còn phục vụ các dịch vụ vui chơi giải
trí của khách, neeus như khách có nhu cầu.
BỘ PHẬN BỒI BÀN:phục vụ việc dọn dẹp trong phòng ở của khách
hàng ngày,phục vụ các bàn ăn.
BỘ PHẬN NHÀ BẾP:có nhiệm vụ nấu ăn phục vụ khách theo thực đơn
đưa tới ,ngoài ra bộ phận nhà bếp con nấu ăn cho các nhân viên trong khách
sạn
b Những công việc được thực hiện như sau:
A:đối với dich vụ ăn uống bao gồm nhưng hoạt động sau:
1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

1_Hàng ngày khách sạn sẽ được rất nhiều các đại lý cung cấp nhiều thực
phẩm khác nhau (dựa vào phiếu yêu cầu từ bộ phận nhà bếp chuyển đến,
được thực hiện vào đầu buổi sáng).khi cung cấp thực phẩm cho khách sạn
thì từ nhà cung cấp đẵ có săn 1 phiếu ghi các mặt hàng của nhà cung
cấp.Việc thanh toán tiền thực phẩm cho các đại lý được thực hiện ngay hoặc
vài ngày sau do bộ phận kế toán thanh toán.
2_Thực phẩm nhập về được nhập về kho để bộ phận quản lý kho nhận và
bảo quản .
3_Khi khách hang vào cửa hàng ăn uống sẽ ghi các yêu cầu của mình vào
phiếu yêu cầu( tên món ăn,uống, số lượng, trọng lượng… ) có sẵn trên b...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
HỆ THỐNG QUẢNG LÝ KHÁCH SẠN SƠN TRÚC
Địa chỉ 268 Thanh Hà-Thị Trấn Sóc Sơn -Hà Nội
A:MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ
A:MÔ TẢ BÀI TOÁN NGHIỆP VỤ
Mô tả bài toán bằng lời.
a Mô tả bài toán bằng lời.
Công việc quản lý khách sạn được thể hiện như sau:
hướng đi của khách sạn được định hướng theo nhưng mục tiêu chính đó
la:hoạt đọng kinh doang của khách sạn chu chủ yếu tập chung vào 3 loại
hình dịch vụ chính đó la:kinh doanh trong lĩnh vực phòng nghỉ,dịch vụ ăn
uống và dịch vụ giải trí.
Cơ cấu tổ chức của khách sạn được thể hiện như sau:người đúng đàu là giám
đốc.tiếp theo la bộ phận kế toán,lễ tân,quầy bar,bồi bàn,nhà bếp.
BỘ PHẬN GIÁM ĐỐC: giám đốc là người điều hành toàn bộ hoạt động của
khách sạn,nghiên cứu thị trường để rồi đưa ra những hướng đi có lợi cho
khách sạn.
BỘ PHẬN KẾ TOÁN: có trách nhiệm theo dõi chi tiết toàn bộ việc thu,chi
hàng ngày của khách sạn,từ đó lập các báo cáo thống kê ,doanh thu,…,trình
ban giám đốc hàng ngày,tháng,quý,năm.nắm bắt tình hình tài chính của
khách sạn và là người chịu trách nhiệm chính trong mọi vấn đề tài chính và
nghĩa vụ thúe với nhà nước
BỘ PHẬN LỄ TÂN:có nhiệm cụ đón tiếp khách,hướng dẫn khách
làm mọi thủ tục cần thiêt khi vào ở trong khách sạn, bố tri phòng cho
khách,tiếp nhận các đăng ký sử dụng dịch vụcủa khách để chuỷen đến các
bộ phận khác .ngoài ra bộ phận lễ tân còn phục vụ các dịch vụ vui chơi giải
trí của khách, neeus như khách có nhu cầu.
BỘ PHẬN BỒI BÀN:phục vụ việc dọn dẹp trong phòng ở của khách
hàng ngày,phục vụ các bàn ăn.
BỘ PHẬN NHÀ BẾP:có nhiệm vụ nấu ăn phục vụ khách theo thực đơn
đưa tới ,ngoài ra bộ phận nhà bếp con nấu ăn cho các nhân viên trong khách
sạn
b Những công việc được thực hiện như sau:
A:đối với dich vụ ăn uống bao gồm nhưng hoạt động sau:
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách sạn Sơn Trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách sạn Sơn Trúc - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý khách sạn Sơn Trúc 9 10 744