Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý mua bán hàng

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 5332 lần   |   Lượt tải: 45 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Các mẫu biểu được sử dụng trong quá trình khảo sát :
1>Mẫu kế hoạch phỏng vấn
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi : Kiên Cường
Người phỏng vấn : Nguyễn Đình Thái
Địa chỉ : 75 Lương khánh Thiện- Hải
Thời gian hẹn : 30 phút
Phòng
Thời điểm bắt đầu : 7h
Nhân viên phòng Kinh Doanh
Thời gian kểt thúc:7h29
-Đối tượng : Bộ phận kinh doanh
Các yêu cầu đòi hỏi: Người hỏi phải
-Thu thập dữ liệu về quá trình mua hàng
đang làm công việc thuộc về chức năng
từ nhà cung cấp và bán hàng cho khách
của mình và cũng phải có kinh nghiệm
của công ty
trong công việc của mình !
Chương trình :
Ước lượng thời gian :
- Giới thiệu: Chào anh Cường !
-1phút
Em là Thái, là bên đang thiết kế hệ thống
quản lý công ty của các anh !
- Tổng quan về dự án : Dự án này là
- 2 phút
quản lý hệ thống hoạt động kinh doanh
mua bán hàng hoá của công ty
-Tổng quan về phỏng vấn :
Em muốn hỏi anh về hoạt động kinh
doanh mua bán hàng hoá của công ty , cụ -1 phút
thể là khi công ty nhập hàng của NCC và
bán hàng cho khách thì hoạt động diễn ra
như thế nào ?
- Xin phép được ghi âm :
Để đảm bảo chất lượng cuộc phỏng vấn
7 phút
em xin phép được ghi âm có được không
ạ?
Chủ đề 1 : Khi mà hàng trong kho hết thì
các anh phải làm gì để thực hiện việc
nhập thêm hàng hoá ?
10 phút
Trả lời : Khi ấy bộ phận thủ kho phải
viết phiếu kê khai những hàng hoá cần
nhập và gửi cho bộ phận kế toán của công
ty để tìm NCC thích hợp rồi mua hàng .
Chủ đề 2 : Khi khách hàng mua hàng của
công ty thì chế độ bảo hành như thế nào ? -2 phút
Trả lời : Khi khách mua hàng của công
ty thì thời gian bảo hành tuỳ thuộc vào
hàng hoá mua và tất nhiên phải theo quy
định trên phiếu BH !
Tổng hợp nội dung :
-5 phút
Các nội dung anh đã trình bày để em
đọc lại cho anh xem
Kết thúc : Xin anh xác nhận vào đây ạ !
-1 phút
1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Thời gian tổng cộng là : 29 phút
2>Mẫu phiếu khảo sát
PHIẾU PHỎNG VẤN
Dự án : Quản lý hoạt động của công ty
Tiểu dự án : Quản lý mua bán hàng
Người được hỏi : Kiên Cường
Ngày : 14/03/2006 Người hỏi : N.D.Thái
Câu hỏi
Ghi chú
Câu 1: Anh có sử dụng doanh số bán hàng
Có nhưng mà điều này không cần vì máy
mà hệ thống tổng hợp không ?
tính có thể trả lời bất kỳ khi nào ta cần rồi ?
Quan sát : Hình như anh này cũng có kiến
thức sâu trong máy tính đây ?
Câu 2 : Anh quan tâm đến cái gì trong hệ
thống quản lý nhà hàng

Cái mà tôi quan tâm là hệ thống này có
thể liên lạc ...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Các mẫu biểu được sử dụng trong quá trình khảo sát :
1>Mẫu kế hoạch phỏng vấn
Kế hoạch phỏng vấn
Người được hỏi : Kiên Cường Người phỏng vấn : Nguyễn Đình Thái
Địa chỉ : 75 Lương khánh Thiện- Hải
Phòng
Nhân viên phòng Kinh Doanh
Thời gian hẹn : 30 phút
Thời điểm bắt đầu : 7h
Thời gian kểt thúc:7h29
-Đối tượng : Bộ phận kinh doanh
-Thu thập dữ liệu về quá trình mua hàng
từ nhà cung cấp và bán hàng cho khách
của công ty
Các yêu cầu đòi hỏi: Người hỏi phải
đang làm công việc thuộc về chức năng
của mình và cũng phải có kinh nghiệm
trong công việc của mình !
Chương trình : Ước lượng thời gian :
- Giới thiệu: Chào anh Cường !
Em là Thái, là bên đang thiết kế hệ thống
quản lý công ty của các anh !
-1phút
- Tổng quan về dự án : Dự án này là
quản lý hệ thống hoạt động kinh doanh
mua bán hàng hoá của công ty
- 2 phút
-Tổng quan về phỏng vấn :
Em muốn hỏi anh về hoạt động kinh
doanh mua bán hàng hoá của công ty , cụ
thể là khi công ty nhập hàng của NCC và
bán hàng cho khách thì hoạt động diễn ra
như thế nào ?
-1 phút
- Xin phép được ghi âm :
Để đảm bảo chất lượng cuộc phỏng vấn
em xin phép được ghi âm có được không
ạ ?
7 phút
Chủ đề 1 : Khi mà hàng trong kho hết thì
các anh phải làm gì để thực hiện việc
nhập thêm hàng hoá ?
Trả lời : Khi ấy bộ phận thủ kho phải
viết phiếu kê khai những hàng hoá cần
nhập và gửi cho bộ phận kế toán của công
ty để tìm NCC thích hợp rồi mua hàng .
10 phút
Chủ đề 2 : Khi khách hàng mua hàng của
công ty thì chế độ bảo hành như thế nào ?
Trả lời : Khi khách mua hàng của công
ty thì thời gian bảo hành tuỳ thuộc vào
hàng hoá mua và tất nhiên phải theo quy
định trên phiếu BH !
-2 phút
Tổng hợp nội dung : -5 phút
Các nội dung anh đã trình bày để em
đọc lại cho anh xem
Kết thúc : Xin anh xác nhận vào đây ạ ! -1 phút
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý mua bán hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý mua bán hàng - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý mua bán hàng 9 10 391