Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 5350 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

MỤC LỤC
Lời mở đầu:
I. KHẢO SÁT ..................................................................................................

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

1. Thực trạng :………………………………………………….. .

3

2. Mục tiêu :……………………………………………………...

3

3. Yêu cầu của công ty :………………………………………….

3

4. Mô hình công ty :……………………………………………….

3

5. Mô tả yêu cầu :………………………………………………….

4

6. Phần nhóm thực hiện phát triển :…………………………………..

5

II. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ERD
1. Phát hiện thực thề : ………………………………………………..

6

2. Mô hình ERD :……………………………………………………… 8
3. Chuyền mô hình ERD thành mô hình quan hệ :……………………. 9
4. Mô tả chi tiết các quan hệ :…………………………………………. 10
5. Tổng kết các quan hệ :…………………………………………… 10

III.

THIẾT KẾ GIAO DIÊN

1. Thiết kế menu :…………………………………………………….. 24
2. Thiết kế form :……………………………………………………… 30

IV.

PHÂN TÍCH , THIẾT KẾ , XỬ LÝ

1. Các chức năng : ……………………………………………………. 69
2. Giải thuật : ………………………………………………………… 73
PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CỦA NHÓM : …………………. 83

2

Email: uyenlong_thien@yahoo.com

SĐT : 0986123996

Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

I KHẢO SÁT :
1) Thực trạng công ty
Công ty cổ phần vận tải Hà Tiên là công ty chuyên về hoạt động vận chuyển clinker và tất cả các
loại hàng hóa theo đường thủy đi khắp các tỉnh thành trong đất nước Việt Nam ứng với đơn đặt hàng
của chủ hàng .Với số lượng phương tiện thủy hùng hậu gồm:30 sà lan kéo với tải trọng từ 300 đến
350 tấn, 5 sà lan tự hành 600 tấn ,3 sà lan tự hành 1000 tấn, 10 tàu kéo 50 mã lực .Bài toán quản lý
luôn là bài toán nan giải của công ty. Trong khi đó hiện nay công ty đang quản lý toàn bộ phương tiện
thủy về mặt vật tư, hoạt động vận chuyển … trên giấy tờ sổ sách .Trong tình hình công ty ngày càng
phát triển, vấn đề quản lý phương tiện thủy ngày càng trở nên cấp thiết. Do vậy nhu cầu thiết yếu của
công ty là cần một phần mềm quản lý phương tiện
2) Mục tiêu
Đưa tin học vào quản lý thay cho sổ sách, nhằm đạt hịêu quả cao trong công việc quản lý, tính
toán nhanh, chính xác, tiết kiệm thời gian, sức lao động của cả công ty và khách hàng. Góp phần giúp
cho doanh thu của công ty tăng và phát triển thành một công ty lớn mạnh.
3) Yêu cầu của công ty về vấn đề quản lý phương tiện thủy
-

Quản lý vật tư công cụ phục vụ vận chuyển ,lý lịch từng phưong tiện, kết quả họat động

-

Lưu trữ phiếu nhập, phiếu xuất, phiếu sửa chữa của công ty.

-

Lưu ...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
Lời mở đầu:
I. KHẢO SÁT ..................................................................................................
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: hệ thống quản lý phương tiện vận tải thủy 9 10 392