Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý tuyển dụng nhân viên

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 5357 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
Lời nói đầu....................................................................................................1
..............................................................................................................
Mục Lục........................................................................................................2
..............................................................................................................
Phần 1 : Tổng Quan Về Đề Tài....................................................................3
Phần 2 : Phân Tích Và Thiết Kế...................................................................4
2.1 Phát hiện thực thể.........................................................................4
2.2 Mô tả chi tiết thực thể...................................................................7
2.3 Mô hình ERD.............................................................................12
2.4 Mô hình quan hệ.........................................................................12
2.5 Phát hiên ràng buộc....................................................................13
2.6 Mô hình usercase........................................................................14
2.7 Mô tả xử lý.................................................................................15
..............................................................................................................
Phần 3 : Tổng kết........................................................................................30

1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Phần 1
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1. Mục Tiêu :
Trong những năm gần đây kinh tế Việt Nam phát triển một cách nhanh
chóng,nhiều công ty ra đời,và nhiều công ty muốn mở rộng quy mô hoạt
động kinh doanh.Kéo theo nhu cầu về tuyển dụng nhân viên tăng lên.Viêc
lưu trữ,quản lý các thông tin tuyển dụng và hồ sơ tuyển dụng cần phải thực
hiên một cách khoa học,rõ ràng,nhanh chóng và có hiệu quả hơn.”Quản lý
tuyển dụng nhân viên” mong rằng sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc
tuyển dụng cho các công ty.
2. Phát Biểu Bài Toán :
Từ quy trình tuyển dụng phân tích thiêt kế cơ sở dữ liệu về thông tin tuyển
dụng, thông báo tuyển dụng, ứng viên, nhân viên mới cho dến những nhân
viên đã làm việc lâu năm liên quan đến quy trình tuyển dụng.
3. Các Đặc Trưng :
Những ứng viên có chuyên môn cao, b...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
Lời nói đầu....................................................................................................1
..............................................................................................................
Mục Lục........................................................................................................2
..............................................................................................................
Phần 1 : Tổng Quan Về Đề Tài....................................................................3
Phần 2 : Phân Tích Và Thiết Kế...................................................................4
2.1 Phát hiện thực thể.........................................................................4
2.2 Mô tả chi tiết thực thể...................................................................7
2.3 Mô hình ERD.............................................................................12
2.4 Mô hình quan hệ.........................................................................12
2.5 Phát hiên ràng buộc....................................................................13
2.6 Mô hình usercase........................................................................14
2.7 Mô tả xử lý.................................................................................15
..............................................................................................................
Phần 3 : Tổng kết........................................................................................30
1
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý tuyển dụng nhân viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý tuyển dụng nhân viên - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Quản lý tuyển dụng nhân viên 9 10 704