Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Được đăng lên bởi michaelking123123
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 765 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

- 1 -

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
BÀI 1: KHÁI NIỆ*M VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
I. Vì sao phải phân tích khi triển khai một áp dụng tin học:
1. Vai trò của phân tích và thiết kế hệ thống:
Mọi người trong cuộc sống luôn gặp phải các vấn đề cần giải quyết. Vấn đề
có thể dễ mà cũng có thể phức tạp, khó khăn. Để có thể giải quyết vấn đề,
chúng ta cần tìm ra các lời giải thích hợp nhất như mục tiêu mong muốn dựa
trên khả năng cũng như hạn chế của chúng ta. Quá trình này còn gọi là quá trình
phân tích.
Tương tự như trên, khi quyết định áp dụng tin học cho một việc nào đó, ta
cần phải suy nghĩ tìm các phương án thích hợp với khả năng cũng như hạn chế
của chúng ta. Điều này có nghĩa ta đang phân tích một áp dụng tin học.
Phân tích một áp dụng tin học là một nghiên cứu gồm:
- Nghiên cứu vấn đề mà giới hạn của nó đã được xác định.
- Lựa chọn các lời giải.
- Và phát triển các lời giải dựa trên cơ sở của công cụ xử lý trên máy tính
điện tử.
2. Các sai sót khi triển khai phân tích và thiết kế hệ thống:
Sai sót lớn nhất trong tất cả các sai sót mắc phải có nguồn gốc từ ý niệm về
hệ thống. Chi phí chiếm tỷ lệ lớn nhất là chi phí bảo trì. Lượng công việc chiếm tỷ
lệ lớn nhất là việc phát hiện và sửa sai. Tình trạng này đều bắt nguồn từ các
thiếu sót trong phân tích. Từ đó cho thấy rằng chẳng những cần phân tích các áp
dụng tin học mà còn phải nghiên cứu, tìm cho ra các phương pháp phân tích hữu
hiệu nhằm khắc phục tình hình trên.
Để hiểu được các yêu cầu cơ bản cho một phương pháp phân tích, thiết kế
tốt, chúng ta cần nêu ra một số thiếu sót ở các phương pháp phân tích hiện hữu
cổ điển.
a. Thiếu sự tiếp cận toàn cục cho một áp dụng:
Tình trạng này xãy ra khi một áp dụng tin học được triển khai bởi một nhóm
mà thiếu sự liên hệ với các nhóm khác. Từ đó dẫn đến các sai sót sau:
- Thu thập trùng lặp thông tin.
- Tồn tại các tập tin dư thừa song không phù hợp nhau.
- Dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ cùng một khái niệm.
- Tồn tại các hồ sơ riêng lẻ, không đầy đủ, không khai thác được.
Hậu quả của tình trạng trên là việc bảo trì các phần mềm trở nên khó khăn,
phức tạp và gây nên chi phí lớn cho việc bảo trì.
b. Từ chối hợp tác với người sử dụng (NSD):
Đã từ lâu vẫn tồn tại nghịch lý: người làm tin học một thời gian dài thường tự
mình thể hiện là các chuyên gia duy nhất xác định điều gì cũng là tốt cho người
khác, đặc biệt cho NSD tương lai hệ thông tin được cài đặt.

 Trung tâm Đ...
Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - 1 -
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
BÀI 1: KHÁI NIỆ*M VỀ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
I. Vì sao phải phân tích khi triển khai một áp dụng tin học:
1. Vai trò của phân tích và thiết kế hệ thống:
Mọi người trong cuộc sống luôn gặp phải các vấn đề cần giải quyết. Vấn đề
thể dễ cũng thể phức tạp, khó khăn. Để thể giải quyết vấn đề,
chúng ta cần tìm ra các lời giải thích hợp nhất như mục tiêu mong muốn dựa
trên khả năng cũng như hạn chế của chúng ta. Quá trình này còn gọi là quá trình
phân tích.
Tương tự như trên, khi quyết định áp dụng tin học cho một việc nào đó, ta
cần phải suy nghĩ tìm các phương án thích hợp với khả năng cũng như hạn chế
của chúng ta. Điều này có nghĩa ta đang phân tích một áp dụng tin học.
Phân tích một áp dụng tin học là một nghiên cứu gồm:
- Nghiên cứu vấn đề mà giới hạn của nó đã được xác định.
- Lựa chọn các lời giải.
- phát triển các lời giải dựa trên sở của công cụ xử trên máy tính
điện tử.
2. Các sai sót khi triển khai phân tích và thiết kế hệ thống:
Sai sót lớn nhất trong tất cả các sai sót mắc phải nguồn gốc từ ý niệm về
hệ thống. Chi phí chiếm tỷ lệ lớn nhất là chi phí bảo trì. Lượng công việc chiếm tỷ
lệ lớn nhất việc phát hiện sửa sai. Tình trạng này đều bắt nguồn từ các
thiếu sót trong phân tích. Từ đó cho thấy rằng chẳng những cần phân tích các áp
dụng tin học mà còn phải nghiên cứu, tìm cho ra các phương pháp phân tích hữu
hiệu nhằm khắc phục tình hình trên.
Để hiểu được các yêu cầu cơ bản cho một phương pháp phân tích, thiết kế
tốt, chúng ta cần nêu ra một số thiếu sót ở các phương pháp phân tích hiện hữu
cổ điển.
a. Thiếu sự tiếp cận toàn cục cho một áp dụng:
Tình trạng này xãy ra khi một áp dụng tin học được triển khai bởi một nhóm
mà thiếu sự liên hệ với các nhóm khác. Từ đó dẫn đến các sai sót sau:
- Thu thập trùng lặp thông tin.
- Tồn tại các tập tin dư thừa song không phù hợp nhau.
- Dùng nhiều thuật ngữ khác nhau để chỉ cùng một khái niệm.
- Tồn tại các hồ sơ riêng lẻ, không đầy đủ, không khai thác được.
Hậu quả của tình trạng trên việc bảo trì các phần mềm trở nên khó khăn,
phức tạp và gây nên chi phí lớn cho việc bảo trì.
b. Từ chối hợp tác với người sử dụng
(NSD)
:
Đã từ lâu vẫn tồn tại nghịch lý: người làm tin học một thời gian dài thường tự
mình thể hiện các chuyên gia duy nhất xác định điều cũng tốt cho người
khác, đặc biệt cho NSD tương lai hệ thông tin được cài đặt.
Trung tâm Đào tạo Công nghệ AVNet
Biên soạn: Nguyễn Quang Thông
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Người đăng: michaelking123123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý 9 10 581