Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG UML

Được đăng lên bởi asimet001
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1657 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP LỚN MÔN:

Phân tích tiết kế hướng đối tượng UML

LỜI NÓI ĐẦU
Nhịp độ phát triển của ngành công nghệ thông tin đang là một vấn đề rất được
các ngành Khoa Học, Giáo Dục, Kinh Tế … quan tâm. Nó hiện hữu với tầm vóc hết
sức mạnh mẽ, to lơn và ngày đang một lớn mạnh thêm. Việc ứng dụng Công Nghệ
Thông Tin vào các lĩnh vực làm sao để đạt được một cách có hiệu quả. Sự lựa chọn và
vận dụng những phần mềm sao cho phù hợp và đạt được kết quả tốt.
Để lựa chọn một phần mềm phù hợp bao giờ cũng quan trọng đối với các
doanh nghiệp. Ngày nay các phần mềm cơ bản đã được ứng dụng và phát triển rộng
rãi trong hầu hết các doanh nghiệp. Thế nhưng yêu cầu của người sử dụng phần mềm
ngày càng đa dạng và nhiều tính năng hơn. Do đó yêu cầu người làm phần mềm phải
đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng. Trải qua một giai đoạn tiến hóa lâu dài,
phát triển theo các tiếp cận hướng đối tượng đã dần dần chiếm ưu thế và ngày càng
trở nên phổ biến và được chuẩn hóa trong công nghiệp phần mềm.
Cùng với sự ra đời của ngôn ngữ mô hình hóa thồng nhất UML và nhiều công
cụ hỗ trợ như Ratioanl Rose phát triển phần mềm hướng đối tượng đã được áp dụng
rộng rãi trong công nghiệp phần mềm trên khắp thế giới. Ngôn ngữ UML hiện thời
vẫn đang được phát triển để đáp ứng cho nhiều yêu cầu và nhiều dạng hệ thống khác
nhau như phân tán, nhùng….
UML là một ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất có phần chính bao gồm những
ký hiệu hình học, được các phướng pháp hướng đối tượng sử dụng để thể hiện và
miêu tả thiết kế của một hệ thống. Nó là một ngôn ngữ để đặc tả, trực quan hóa, xay
dụng cho nhiều khía cạnh khác nhau của mọt hệ thống . UML có thể được sử dụng
làm công cụ giao tiếp giữa người dung, nhà phân tích, nhà thiết kế và nhà phát triển
phần mềm.

Nhóm 8

1

Lớp ĐH LT Tin K3

BÀI TẬP LỚN MÔN:

Phân tích tiết kế hướng đối tượng UML

Trong quá trình phát triển nhiều công ty đã hỗ trợ và khuyến khích phát triển
UML có thể kể tới như: Hewlett Packard, Microsoft, Oracle, IBM, Unisys. Cũng
nhằm những mục đich trên mà chúng em chọn đề tài Quản Lý Bán Hàng, để phát triển
được phần mềm nói trên cần rất nhiều công cụ hỗ trợ như UML để phân tích hướng
đối tượng, SQL để tạo và lưu trữ cơ sở dữ liệu, Visual studio là công cụ code và thiết
kế trực quan phần mềm.

CHƯƠNG I.

KHẢO SẮT HIỆN TRẠNG VÀ TÌM HIỂU BÀI TOÁN

QUẢN LÝ BÁN HÀNG
I. Cơ sở lý thuyết khảo sát hiện trạng:
Đây là bước mở đầu của quá trình phát triển hệ thống, còn gọi là bước đặt vấn
đề hay nghiên cứu sơ bộ. Khảo sắt thực tế để làm quen và thâm n...
BÀI TẬP LỚN MÔN: Phân tích tiết kế hướng đối tượng UML
LỜI NÓI ĐẦU
Nhịp độ phát triển của ngành công nghệ thông tin đang một vấn đề rất được
các ngành Khoa Học, Giáo Dục, Kinh Tế quan tâm. hiện hữu với tầm vóc hết
sức mạnh mẽ, to lơn ngày đang một lớn mạnh thêm. Việc ứng dụng Công Nghệ
Thông Tin vào các lĩnh vực làm sao để đạt được một cách có hiệu quả. Sự lựa chọn và
vận dụng những phần mềm sao cho phù hợp và đạt được kết quả tốt.
Để lựa chọn một phần mềm phù hợp bao giờ cũng quan trọng đối với các
doanh nghiệp. Ngày nay các phần mềm bản đã được ứng dụng phát triển rộng
rãi trong hầu hết các doanh nghiệp. Thế nhưng yêu cầu của người sử dụng phần mềm
ngày càng đa dạng nhiều tính năng hơn. Do đó yêu cầu người làm phần mềm phải
đáp ứng được các yêu cầu của người sử dụng. Trải qua một giai đoạn tiến hóa lâu dài,
phát triển theo các tiếp cận hướng đối tượng đã dần dần chiếm ưu thế ngày càng
trở nên phổ biến và được chuẩn hóa trong công nghiệp phần mềm.
Cùng với sự ra đời của nn ngữ hình hóa thồng nhất UML nhiều công
cụ hỗ trợ như Ratioanl Rose phát triển phần mềm hướng đối tượng đã được áp dụng
rộng rãi trong công nghiệp phần mềm trên khắp thế giới. Ngôn ngữ UML hiện thời
vẫn đang được phát triển để đáp ứng cho nhiều yêu cầu nhiều dạng hệ thống khác
nhau như phân tán, nhùng….
UML một ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất phần chính bao gồm những
hiệu hình học, được các phướng pháp hướng đối tượng sử dụng để thể hiện
miêu tả thiết kế của một hệ thống. một ngôn ngữ để đặc tả, trực quan hóa, xay
dụng cho nhiều khía cạnh khác nhau của mọt hệ thống . UML thể được sử dụng
làm công cụ giao tiếp giữa người dung, nhà phân tích, nhà thiết kế nhà phát triển
phần mềm.
Nhóm 8 Lớp ĐH LT Tin K3
1
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG UML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG UML - Người đăng: asimet001
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG UML 9 10 541