Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý bảo hiểm

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3978 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996
SĐT : 0986123996
SĐT : 0986123996
SĐT : 0986123996

LỜI NGỎ
Hiện nay, CNTT đang phát triển như vũ bão và được ứng dụng rộng rãi
trong đời sống hàng ngày. Có thể nói, CNTT là ngành mũi nhọn và đón đầu trên
con đường hội nhập. Đặc biệt là các dịch vụ thương mại điện tử, trao đổi thông tin
trên mạng Internet và hỗ trợ đắc lực trong việc Quản lý được nhanh chóng, dễ
dàng, đem lại hiệu quả cao. Vấn đề đặt ra là việc vận dụng và khai thác CNTT vào
từng lĩnh vực như thế nào.
Từ thực tế, qua các lần tham gia bảo hiểm, chúng em thấy công việc này
vẫn được làm thủ công. Do đó, chúng em nghĩ rằng cần thiết phải có phần mềm hỗ
trợ công việc này.
Và, sau một thời gian tích cực làm việc, nghiên cứu
của các thành viên trong nhóm cùng sự hướng dẫn nhiệt tình
của thầy Nguyễn Minh Quý, chúng em đã hoàn thành bản báo
cáo của mình với Đề tài “Phân tích thiết kế phần mềm quản
lý bảo hiểm ”.
Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng lên hệ thống, chúng em cũng đã có
tham khảo một số tài liệu của các anh chị học cùng ngành học khoá trên. Mặc dù
đã rất cố gắng nhưng bản báo cáo này vẫn còn thiếu sót, chúng em rất mong được
sự đóng góp, chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn sự đóng góp, chỉ bảo của thầy Nguyễn
Minh Quý. Ngoài ra, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Bàn cùng các thầy
trong Phòng công tác Sinh viên đã tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp tư liệu, thông
tin để phần mềm của chúng em được gần gũi với thực tế hơn.

GVHD: Nguyễn Minh Quý
Nhóm TH: Hoàng Thị Kim Cúc - Hà Giang Đăng - Lê Thị Hằng

Trang 1

GVHD: Nguyễn Minh Quý
Nhóm TH: Hoàng Thị Kim Cúc - Hà Giang Đăng - Lê Thị Hằng

Trang 1

GVHD: Nguyễn Minh Quý
Nhóm TH: Hoàng Thị Kim Cúc - Hà Giang Đăng - Lê Thị Hằng

Trang 1

GVHD: Nguyễn Minh Quý
Nhóm TH: Hoàng Thị Kim Cúc - Hà Giang Đăng - Lê Thị Hằng

Trang 1

Hưng Yên, ngày 10 tháng 6 năm 2007
Nhóm thực hiện
Hoàng Thị Kim Cúc
Hà Giang Đăng
Lê Thị Hằng

Mục Lục:

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996
SĐT : 0986123996
SĐ...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
LỜI NGỎ
Hiện nay, CNTT đang phát triển như bão và được ứng dụng rộng rãi
trong đời sống hàng ngày. thể nói, CNTT là ngành mũi nhọn và đón đầu trên
con đường hội nhập. Đặc biệtcác dịch vụ thương mại điện tử, trao đổi thông tin
trên mạng Internet hỗ tr đắc lực trong việc Quản được nhanh chóng, dễ
dàng, đem lại hiệu quả cao. Vấn đề đặt ra là việc vận dụng và khai thác CNTT vào
từng lĩnh vực như thế nào.
Từ thực tế, qua các lần tham gia bảo hiểm, chúng em thấy công việc này
vẫn được làm thủ công. Do đó, chúng em nghĩ rằng cần thiết phải có phần mềm h
trợ công việc này.
Và, sau một thời gian tích cực m việc, nghiên cứu
của các thành viên trong nhóm cùng sự hướng dẫn nhiệt tình
của thầy Nguyễn Minh Quý, chúng em đã hoàn thành bản báo
cáo của mình với Đề tài Phân tích thiết kế phần mềm quản
lý bảo hiểm ”.
Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng lên hệ thống, chúng em ng đã có
tham khảo một số tài liệu của c anh ch học cùng ngành học khoá trên. Mặc
đã rất cố gắng nhưng bản báo cáo này vẫn còn thiếu sót, chúng em rất mong được
sự đóng góp, chỉ bảo của quý thầy cô và các bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn sự đóng góp, chỉ bảo của thầy Nguyễn
Minh Quý. Ngoài ra, chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Bàn cùng các thầy
trong Phòng công c Sinh viên đã tạo điều kiện giúp đỡ, cung cấp tư liệu, thông
tin để phần mềm của chúng em được gần gũi với thực tế hơn.
GVHD: Nguyễn Minh Quý
Nhóm TH: Hoàng Thị Kim Cúc - Hà Giang Đăng - Lê Thị Hằng Trang 1
GVHD: Nguyễn Minh Quý
Nhóm TH: Hoàng Thị Kim Cúc - Hà Giang Đăng - Lê Thị Hằng Trang 1
GVHD: Nguyễn Minh Quý
Nhóm TH: Hoàng Thị Kim Cúc - Hà Giang Đăng - Lê Thị Hằng Trang 1
GVHD: Nguyễn Minh Quý
Nhóm TH: Hoàng Thị Kim Cúc - Hà Giang Đăng - Lê Thị Hằng Trang 1
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý bảo hiểm - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Phân tích thiết kế phần mềm Quản lý bảo hiểm 9 10 115