Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích thiết kế phần mềm quản lý mua bán trực tuyến

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 8398 lần   |   Lượt tải: 42 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

Quản lý mua bán trực tuyến

Mục lục

Lời nói đầu..........................................................................................................1
Mục lục ...............................................................................................................2
I. Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống....................................................3
II. Phân tích yêu cầu...........................................................................................4
III. Phân tích hệ thống........................................................................................5
Phát hiện thực thể.........................................................................................5
Lược đồ ERD.................................................................................................8
Chuyển sang mô hinh quan hệ.....................................................................9
Mô tả chi tiết quan hệ.................................................................................10
Bảng tổng kết...............................................................................................22
Thiết kế giao diện........................................................................................25
Thuật toán xử lý..........................................................................................75
Đánh giá ưu khuyết điểm............................................................................83

Trang 1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

I. Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống
1. Khảo sát hệ thống :
Hoạt động mua bán trực tuyến hiện nay rất phổ biến với mọi người được các công
ty và cửa hàng lớn trong và ngoài nước sử dụng nhằm đem lại hiệu quả trong việc
mua bán. Sản phẩm mua bán thông thường là các thiết bị tin học như điện thoại, máy
vi tính hoặc các sản phẩm điện tử đan dụng …. Do phải sử dụng hệ thống mạng để
đăng kí mua và bán nên các công ty nàu cần pahỉ có 1 hệ thống website dùng để
quảng cáo và mua bán. Hơn thế nữa nó còn có thể quản lý số lượng mua và bán trực
tuyến đem lại hiệu quả trong việc quản lý.
Các hoạt động của quản lý mua bán hàng trực tuyến gồm xuất hàng , giao hàng tận
nhà, báo cáo số lượng và doanh thu mua bán trực tuyến. Việc này bao gồm các công
việc quản lý các bộ phận :
• Quản lý hàng xuất kho : kiểm tra số lượng hàng hóa xuất khỏi của
hàng.
• Quản lý...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
Quản lý mua bán trực tuyến
Mục lục
Lời nói đầu..........................................................................................................1
Mục lục ...............................................................................................................2
I. Khảo sát và phân tích hiện trạng hệ thống....................................................3
II. Phân tích yêu cầu...........................................................................................4
III. Phân tích hệ thống........................................................................................5
Phát hiện thực thể.........................................................................................5
Lược đồ ERD.................................................................................................8
Chuyển sang mô hinh quan hệ.....................................................................9
Mô tả chi tiết quan hệ.................................................................................10
Bảng tổng kết...............................................................................................22
Thiết kế giao diện........................................................................................25
Thuật toán xử lý..........................................................................................75
Đánh giá ưu khuyết điểm............................................................................83
Trang 1
Phân tích thiết kế phần mềm quản lý mua bán trực tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích thiết kế phần mềm quản lý mua bán trực tuyến - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Phân tích thiết kế phần mềm quản lý mua bán trực tuyến 9 10 341