Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động kinh doanh và cho thuê băng đĩa

Được đăng lên bởi bi_9xx
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 4097 lần   |   Lượt tải: 14 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động
kinh doanh và cho thuê băng đĩa
GVHD: Trần

Tuấn Vinh

Nhóm thực hiện: Nguyễn Đức Thành
Trần Xuân Nam
Hoàng Trung Kiên
Nguyễn Thị Thùy Dung
Dương Hải Hà

Xuân Hòa, 12- 05- 2010

Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống

Lời mở đầu
***
Có lẽ ai cũng thích công nghệ hiện đại và nhất là khi công nghệ hiện
đại đó phục vụ đắc lực cho cuộc sống của chúng ta. Trong đó việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào lĩnh vực kinh doanh đã giúp cho quan hệ cung cầu
phát triển hơn, nhờ đó lượng khách hàng của các cơ sở kinh doanh không
ngừng tăng lên.
Xét riêng ở hệ thống cửa hàng kinh doanh băng đĩa, ứng dụng công
nghệ thông tin sẽ giúp cho việc quản lý khách hàng, quản lý các mặt hàng có
hệ thống và đầy đủ, chính xác hơn.
Tuy nhiên, cũng có những cơ sở kinh doanh băng đĩa chưa có điều kiện
hoặc chưa thấy sự cần thiết của việc ứng dụng đó. Do vậy, chúng em xin trình
bày mô hình phân tích và thiết kế hệ thống hoạt động cho “công ty kinh
doanh và cho thuê băng đĩa” để góp một phần vào công cuộc “tin học hóa”
cho toàn xã hội!
Chúng em trân trọng cảm ơn thầy Trần Tuấn Vinh đã hướng dẫn chúng
em một cách nhiệt tình trong các tiết học để chúng em có cơ hội hoàn thành
bài tập lớn này!

K34 CNTT – Khoa CNTT

Page 2

Bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống

I. Khảo sát hiện trạng
Sài Gòn Video là một công ty chuyên kinh doanh và cho thuê băng đĩa có cửa
hàng giao dịch đặt tại trung tâm thành phố. Hàng ngày mở của từ 8h đến 21h
để giao dịch với khách.
- Quản lý băng đĩa được thực hiện như sau: thường xuyên nhập thêm
các băng đĩa dựa vào việc chọn lựa băng đĩa từ danh mục mà các nhà
cung cấp gửi tới. Khi các băng đĩa hỏng thì xoá bỏ thông tin. Ngoài ra
có thể sửa đổi thông tin về băng đĩa khi cần thiết. Thông tin về băng
đĩa bao gồm: mã băng đĩa, tên băng đĩa, thể loại, tình trạng, hãng sản
xuất và ghi chú.
- Khách hàng muốn thuê băng đĩa tại cửa hàng lần đầu phải đăng ký trở
thành thành viên của hệ thống. Việc quản lý các thành viện được thực
hiện như sau: Tạo thành viên mới gồm các thông tin: Họ tên, giới tính,
điện thoại, địa chỉ và các đặc điểm khác để xác nhận như: Số chứng
minh thư nhân dân hay số hộ chiếu hay số tài khoản. Mỗi khách hàng
có một định danh duy nhất là mã thành viên. Sau khi xác nhận các
thông tin về thành viên hệ thống tạo một thẻ thành viên gửi cho khách.
Trên thẻ ghi rõ: Mã thẻ, tên thành viên, địa chỉ, ngày tạo, ngày hết hạn....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
Phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động
kinh doanh và cho thuê băng đĩa
GVHD: Trần Tuấn Vinh
Nhóm thực hiện: Nguyễn Đức Thành
Trần Xuân Nam
Hoàng Trung Kiên
Nguyễn Thị Thùy Dung
Dương Hải Hà
Xuân Hòa, 12- 05- 2010
Phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động kinh doanh và cho thuê băng đĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động kinh doanh và cho thuê băng đĩa - Người đăng: bi_9xx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Phân tích và thiết kế hệ thống cho hoạt động kinh doanh và cho thuê băng đĩa 9 10 345