Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích và thiết kế phần mềm Quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa

Được đăng lên bởi thieuhoangphuoc
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 16202 lần   |   Lượt tải: 113 lần
Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................
I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG...........................................................................3
II. THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI (PROJECT)........................................................4
III. PHÂN TÍCH VỀ CHỨC NĂNG VÀ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG
A. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG...............................................5
B. PHÂN TÍCH VỀ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG..................6
IV. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU........................................................................8
V. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU........................................................................13
VI. BIỂU ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT(E-R).......................................................16
VII. BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU QUAN HỆ....................................................................17
VIII. THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO PHẦN MỀM……………………………………..20
IX. TỔNG KẾT………………………………………………………………………..27

Giáo viên hưóng dẫn : Nguyễn Minh Quý

Trang 1

Email: uyenlong_thien@yahoo.com
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com

SĐT : 0986123996

LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, lao động trí óc dần thay thế
cho lao động chân tay bằng những ứng dụng khoa học kỹ thuật. Và góp phần đắc lực
trong cuộc cách mạng khoa học này phải kể đến lĩnh vực công nghệ thông tin.Công nghệ
thông tin được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Như chúng ta đã biết, việc quản lý kinh
doanh của rất nhiều cửa hàng nói chung và cửa hàng băng đĩa nói riêng vẫn tiến hành rất
thủ công, việc ghi chép thông qua sổ sách gặp rất nhiều trở ngại, gây khó khăn cho người
quản lý khi muốn xem sét tình trạng các mặt hàng còn hay hết. Từ thực tế như vậy mà
nhóm chúng em đã tiến hành xây dựng một phần mềm quản lý cho một cửa hàng bán và
cho thuê băng đĩa .
Phần mềm là một chương trình cho phép người sử dụng thực hiện một cách nhanh
chóng, chính xác việc nhập dữ liệu, lưu trữ cập nhật thông tin cho các loại băng đĩa , thực
hiện yêu cầu tìm kiếm thông tin thống kê bán hàng hay báo cáo tài chính của cửa hàng …
với giao diện làm việc thân thiện ,dễ sử dụng .....
Mong rằng với phần mềm này chúng em có thể đóng góp được một phần nào đó
vào sự phát triển kinh doanh của các cửa hàng băng đĩa .

Nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm :
1.Nguyễn Thanh Hải - Thiết kế giao diện , lập trình ,mô hình DL quan hệ
2.Trần Minh Hiệu - Vẽ và p...
Email: uyenlong_thien@yahoo.com SĐT : 0986123996
Gmail: uyenlongthien.cntt@gmal.com
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU...................................................................................................
I. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG...........................................................................3
II. THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI (PROJECT)........................................................4
III. PHÂN TÍCH VỀ CHỨC NĂNG VÀ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG
A. BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG...............................................5
B. PHÂN TÍCH VỀ BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG..................6
IV. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU........................................................................8
V. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU........................................................................13
VI. BIỂU ĐỒ THỰC THỂ LIÊN KẾT(E-R).......................................................16
VII. BIỂU ĐỒ DỮ LIỆU QUAN HỆ....................................................................17
VIII. THIẾT KẾ GIAO DIỆN CHO PHẦN MỀM……………………………………..20
IX. TỔNG KẾT………………………………………………………………………..27
Giáo viên hưóng dẫn : Nguyễn Minh Quý Trang 1
Phân tích và thiết kế phần mềm Quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích và thiết kế phần mềm Quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa - Người đăng: thieuhoangphuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Phân tích và thiết kế phần mềm Quản lý cửa hàng cho thuê băng đĩa 9 10 339