Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển phần mềm mã nguồn mở

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phát triển PMMNM

Đặt vấn đề







PMMNM là gì? (FOSS-free opensource
sofware)
Sự khác nhau giữa PMMNM và PM bản
quyền ở chỗ nào
Tại sao lại lựa chọn MNM
Những thao tác thường gặp khi viết một PM?

Tại sao lại lựa chọn MNM







Lý do lựa chọn FOSS là
Chứa các tiêu chuẩn mở
Mang tính định tính, định lượng, đổi mới
Tự do chọn lựa
Mang tính linh động cao
An toàn

Mục đích của khóa học





Tìm hiểu về ý nghĩa của MNM
Hiểu lợi ích của MNM
Học về cách sử dụng MNM
Tìm hiểu và phát triển một số PMMNM

Nội dung chính









Thế nào là FOSS
Lịch sử của PMMN
Tìm hiểu cộng đồng phát triển MNM
Các PMMNM trong kinh doanh và nghiên cứu
Các công cụ phát triển
Các ví dụ về xây dựng ứng dụng dựa trên
PMMNM
Tìm hiểu về Hệ điều hành MNM LINUX/UNIX,
tìm hiểu NETBEAN_JAVAFX

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển phần mềm mã nguồn mở - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phát triển phần mềm mã nguồn mở 9 10 136