Ktl-icon-tai-lieu

Phát triển web

Được đăng lên bởi nobenprize
Số trang: 264 trang   |   Lượt xem: 2020 lần   |   Lượt tải: 28 lần
v

v

Phát triển Web

2012

Mục Lục
Chương 1 : Bạn cần gì để thiết kế một trang web ..................................... 5
Bạn cần gì để xây dựng một trang web ..................................................................... 6
Công cụ upload files lên mạng – FTP ........................................................................ 8
Phần mềm FTP miễn phí – FileZilla.......................................................................... 9
Top 10 trình soạn thảo code ..................................................................................... 11
Hướng dẫn dùng Sublime text 2 .............................................................................. 18
Nguồn icon miễn phí................................................................................................. 20
Nguồn của tôi – Quản lý nguồn ............................................................................... 23
Nguồn của tôi – Nguồn lập trình.............................................................................. 26
Nguồn của tôi – Nguồn ý tưởng ............................................................................... 31
Nguồn của tôi – Nguồn thiết kế ................................................................................ 35

Chương 2 : Thiết kế và xây dựng website ................................................... 40
Tôi nên làm trang web về chủ đề gì? ....................................................................... 40
Một trang web một chủ đề ....................................................................................... 42
Giới thiệu về Z-Layout ............................................................................................. 44
Tìm hiểu F Layout .................................................................................................... 50
Nguyên tắc thiết kế web hiện đại ............................................................................. 57
Màu sắc trong thiết kế .............................................................................................. 60
Thiết kế với người đọc là trung tâm ........................................................................ 66
Đơn giản trong thiết kế ............................................................................................ 68
Tạo trang web thân thiện với thiết bị di động ......................................................... 71
Responsive web design: Khái niệm & ứng dụng ..................................................... 72
T...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phát triển web - Người đăng: nobenprize
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
264 Vietnamese
Phát triển web 9 10 960