Ktl-icon-tai-lieu

Phím tắt trong windown

Được đăng lên bởi tdtan2008
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 277 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỬ DỤNG PHÍM TẮT
Sử dụng phím tắt làm cho tốc độ xử lý văn bản đem lại hiệu quả và rất nhanh chóng
trong việc soạn thảo văn bản. Mình giới thiệu về một số phím tắt thường xuyên sử dụng
trong MS Word bằng tiếng Việt cho các bạn tham khảo...
- Ctrl+1 - Giãn dòng đơn (1)
- Ctrl+2 - Giãn dòng đôi (2)
- Ctrl+5 - Giãn dòng 1,5
- Ctrl+0 (zero) - Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn
- Ctrl+L - Căn dòng trái
- Ctrl+R - Căn dòng phải
- Ctrl+E - Căn dòng giữa
- Ctrl+J - Căn dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề
- Ctrl+N - Tạo file mới
- Ctrl+O - Mở file đã có
- Ctrl+S - Lưu nội dung file
- Ctrl+P - In ấn file
- F12 - Lưu tài liệu với tên khác
- F7 - Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh
- Ctrl+X - Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)
- Ctrl+C - Sao chép đoạn nội dung đã chọn
- Ctrl+V - Dán tài liệu
- Ctrl+Z - Bỏ qua lệnh vừa làm
- Ctrl+Y - Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)
- Ctrl+Shift+S - Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động
- Ctrl+Shift+F - Thay đổi phông chữ
- Ctrl+Shift+P - Thay đổi cỡ chữ
- Ctrl+D - Mở hộp thoại định dạng font chữ
- Ctrl+B - Bật/tắt chữ đậm
- Ctrl+I - Bật/tắt chữ nghiêng
- Ctrl+U - Bật/tắt chữ gạch chân đơn
- Ctrl+M - Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)
- Ctrl+Shift+M - Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab
- Ctrl+T - Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab
- Ctrl+Shift+T - Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab
- Ctrl+A - Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file
- Ctrl+F - Tìm kiếm ký tự
- Ctrl+G (hoặc F5) - Nhảy đến trang số
- Ctrl+H - Tìm kiếm và thay thế ký tự
- Ctrl+K - Tạo liên kết (link)
- Ctrl+] - Tăng 1 cỡ chữ
- Ctrl+[ - Giảm 1 cỡ chữ
- Ctrl+W - Đóng file
- Ctrl+Q - Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab)
- Ctrl+Shift+> - Tăng 2 cỡ chữ
- Ctrl+Shift+< - Giảm 2 cỡ chữ
- Ctrl+F2 - Xem hình ảnh nội dung file trước khi in
- Alt+Shift+S - Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window
- Ctrl+Enter - Ngắt trang

- Ctrl+Home - Về đầu file
- Ctrl+End - Về cuối file
- Alt+Tab - Chuyển đổi cửa sổ làm việc
- Start+D - Chuyển ra màn hình Desktop
- Start+E - Mở cửa sổ Internet Explore, My computer
- Ctrl+Alt+O - Cửa sổ MS word ở dạng Outline
- Ctrl+Alt+N - Cửa sổ MS word ở dạng Normal
- Ctrl+Alt+P - Cửa sổ MS word ở dạng Print Layout
- Ctrl+Alt+L - Đánh số và ký tự tự động
- Ctrl+Alt+F - Đánh ghi chú (Footnotes) ở chân trang
- Ctrl+Alt+D - Đánh ghi chú ở ngay dưới dòng con trỏ ở đó
- Ctrl+Alt+M - Đánh chú thích (nền là màu vàng) khi di chuyển chuột đến mới xuất
hiện chú thích
- F4 - Lặp lại lệnh vừa làm
...
SỬ DỤNG PHÍM TẮT
Sử dụng phím tắt làm cho tốc độ xử lý văn bản đem lại hiệu quả và rất nhanh chóng
trong việc soạn thảo văn bản. Mình giới thiệu về một số phím tắt thường xuyên sử dụng
trong MS Word bằng tiếng Việt cho các bạn tham khảo...
- Ctrl+1 - Giãn dòng đơn (1)
- Ctrl+2 - Giãn dòng đôi (2)
- Ctrl+5 - Giãn dòng 1,5
- Ctrl+0 (zero) - Tạo thêm độ giãn dòng đơn trước đoạn
- Ctrl+L - Căn dòng trái
- Ctrl+R - Căn dòng phải
- Ctrl+E - Căn dòng giữa
- Ctrl+J - Căn dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề
- Ctrl+N - Tạo file mới
- Ctrl+O - Mở file đã có
- Ctrl+S - Lưu nội dung file
- Ctrl+P - In ấn file
- F12 - Lưu tài liệu với tên khác
- F7 - Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh
- Ctrl+X - Cắt đoạn nội dung đã chọn (bôi đen)
- Ctrl+C - Sao chép đoạn nội dung đã chọn
- Ctrl+V - Dán tài liệu
- Ctrl+Z - Bỏ qua lệnh vừa làm
- Ctrl+Y - Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)
- Ctrl+Shift+S - Tạo Style (heading) -> Dùng mục lục tự động
- Ctrl+Shift+F - Thay đổi phông chữ
- Ctrl+Shift+P - Thay đổi cỡ chữ
- Ctrl+D - Mở hộp thoại định dạng font chữ
- Ctrl+B - Bật/tắt chữ đậm
- Ctrl+I - Bật/tắt chữ nghiêng
- Ctrl+U - Bật/tắt chữ gạch chân đơn
- Ctrl+M - Lùi đoạn văn bản vào 1 tab (mặc định 1,27cm)
- Ctrl+Shift+M - Lùi đoạn văn bản ra lề 1 tab
- Ctrl+T - Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản vào 1 tab
- Ctrl+Shift+T - Lùi những dòng không phải là dòng đầu của đoạn văn bản ra lề 1 tab
- Ctrl+A - Lựa chọn (bôi đen) toàn bộ nội dung file
- Ctrl+F - Tìm kiếm ký tự
- Ctrl+G (hoặc F5) - Nhảy đến trang số
- Ctrl+H - Tìm kiếm và thay thế ký tự
- Ctrl+K - Tạo liên kết (link)
- Ctrl+] - Tăng 1 cỡ chữ
- Ctrl+[ - Giảm 1 cỡ chữ
- Ctrl+W - Đóng file
- Ctrl+Q - Lùi đoạn văn bản ra sát lề (khi dùng tab)
- Ctrl+Shift+> - Tăng 2 cỡ chữ
- Ctrl+Shift+< - Giảm 2 cỡ chữ
- Ctrl+F2 - Xem hình ảnh nội dung file trước khi in
- Alt+Shift+S - Bật/Tắt phân chia cửa sổ Window
- Ctrl+Enter - Ngắt trang
Phím tắt trong windown - Trang 2
Phím tắt trong windown - Người đăng: tdtan2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Phím tắt trong windown 9 10 152