Ktl-icon-tai-lieu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT & TT

Được đăng lên bởi Ác Quỷ Desmond
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY
HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT & TT
Đề thi trắc nghiệm
Thời gian: 45 phút

Họ và tên:.....................................
Ngày sính: ....................................
Đơn vị:..........................................
Số BD: ..........................................

Số thứ tự: . . . . Số mật mã: . . .
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Số thứ tự: . . . . Số mật mã: . . .
Đề 01
Câu 1: Để bảo vệ máy tính hoạt động bền bĩ cần:
A. Ổn định điện thế hoạt động B. Chỉ cho một người duy nhất sử dụng
C. Chống bụi và chống ẩm
D. Câu A và C đúng
Câu 2: Font chữ nào sau đây thuộc họ font UNICODE
A. VNI-Times, .VN Times, Brigston
B. Tohoma, Verdana, Times New Roman
C. SVN Helvetica, VNI-Times, VNI-Brush.
D. Các câu trên đếu sai
Câu 3: Phím nào sau đây dùng để đưa con trỏ từ một vị trí bất kì về cuối dòng:
A. Home
B. End
C. Delete
D. Page Down
Câu 4: Muốn di chuyển một cửa sổ trong Windows:
A. Nhấp kép chuột ngay tại nút Close
B. Rê (Drag) chuột ngay thanh tiêu đề (Title bar)
C. Nhấp chuột ngay thanh tiêu đề
D. Nhấp chuột ngay cửa sổ rồi dùng các phím mũi tên
Câu 5: Khi một thanh công cụ trên màn hình soạn thảo bị mất, làm thế nào để hiển thị lại
chúng trên màn hình ?
A. Cài đặt lại toàn bộ chương trình MS WORD
B. Khởi động lại máy tính
C. Khởi động lại chương trình MS WORD
D. Vào View -> chọn Toolbars, sau đó chọn thanh công cụ cần hiển thị
Câu 6: Theo qui định của chính phủ, bộ font (bảng mã) chính thức dùng trong các văn
bản hành chính và trên các trang web tiếng Việt hiện nay là:
A. VNI- Windows
B. ABC. TCNV3
C. Unicode
D. VN
Câu 7: Các đuôi tên file nào sau đây chỉ định loại file dữ liệu hình ảnh:
A. *.doc/*.ppt
B. *.bmp/*.jpg
C. *.avi/*.mid
D. *.mp3/*.mid
Câu 8: Cách bố trí dấu chấm câu nào sau đây là đúng khi gõ văn bản:
A. (Mặt trời nhô lên phía đông.Một ngày bắt đầu!)
B. (Mặt trời nhô lên phía đông . Một ngày bắt đầu !)
C. (Mặt trời nhô lên phía đông .Một ngày bắt đầu !)
D. (Mặt trời nhô lên phía đông. Một ngày bắt đầu!)
Trang 1

Câu 9: Thiết bị nào sau đây không là thiết bị nhập ?
A. Keyboard (bàn phím)
B. Mouse (chuột)
C. Máy quét (Scan)
D. Máy in (Printer)
Câu 10: Thiết bị nào sau đây vừa là thiết bị nhập, vừa là thiết bị xuất:
A. Máy Scan
B. Loa
C. Bàn phím
D. Màn hình cảm ứng
Câu 11: Phần mềm nào sau đây là phần mềm đồ họa
A. Corel Draw
B. Excel
C. Drive máy in D. Outlook Express
Câu 12: Trình đa phương tiện có sẳn trong Windows
A. Winmap
B. Windows Media P...
Trang 1
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY
HI THI NG DNG CNTT & TT
Đề thi trc nghim
Thi gian: 45 phút
Họ và tên:.....................................
Ngày sính:....................................
Đơn vị:..........................................
SBD: ..........................................
S th t: . . . . S mt mã: . . .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S th t: . . . . S mt mã: . . .
Đề 01
Câu 1: Để bảo vệ máy tính hoạt động bền bĩ cần:
A. n định đin thế hoạt động B. Ch cho một người duy nhất sử dụng
C. Chống bụi và chngm D. Câu A và C đúng
Câu 2: Font chnào sau đây thuộc hfont UNICODE
A. VNI-Times, .VN Times, Brigston
B. Tohoma, Verdana, Times New Roman
C. SVN Helvetica, VNI-Times, VNI-Brush.
D. Các câu trên đếu sai
Câu 3: Phím nào sau đây dùng để đưa con trỏ từ một vị trí bất kì về cui dòng:
A. Home B. End C. Delete D. Page Down
Câu 4: Mun di chuyển một cửa sổ trong Windows:
A. Nhấp kép chuột ngay tại nút Close
B. (Drag) chuột ngay thanh tiêu đề (Title bar)
C. Nhấp chut ngay thanh tu đề
D. Nhấp chuột ngay cửa sổ rồi dùng các pm mũi tên
Câu 5: Khi mt thanh ng ctrên màn hình soạn thảo b mất, làm thế nào để hiển thị li
chúng tn màn hình ?
A. Cài đặt lại toàn bchương trình MS WORD
B. Khởi động lại máy tính
C. Khởi động lại chương trình MS WORD
D. Vào View -> chọn Toolbars, sau đó chọn thanhng c cần hin thị
Câu 6: Theo qui định ca chính phủ, b font (bảng mã) chính thức dùng trong các văn
bản hành chính và trên các trang web tiếng Việt hin nay là:
A. VNI- Windows B. ABC. TCNV3
C. Unicode D. VN
Câu 7: Các đuôin file nào sau đây chỉ định loại file dữ liu hình nh:
A. *.doc/*.ppt B. *.bmp/*.jpg
C. *.avi/*.mid D. *.mp3/*.mid
Câu 8: Cách bố trí dấu chấmu nào sau đây là đúng khi gõ văn bản:
A. (Mặt trời nhô lên pa đông.Một ngày bắt đầu!)
B. (Mặt trời nhô lên phía đông . Một ngày bắt đầu !)
C. (Mặt trời nhô lên phía đông .Một ngày bắt đầu !)
D. (Mặt trời nhô lên phía đông. Một ngày bắt đầu!)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT & TT - Trang 2
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT & TT - Người đăng: Ác Quỷ Desmond
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MỎ CÀY HỘI THI ỨNG DỤNG CNTT & TT 9 10 49