Ktl-icon-tai-lieu

Pro E

Được đăng lên bởi ledoantrong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢN VẼ MẪU TRONG CREO PARAMETRIC 2.0
Để thuận sử dụng các tùy chỉnh khi xuất từ file 3D sang 2D dễ dàng hơn và nhanh
chóng rút ngắn thời gian định dạng lại. Và thiết lập 1 bản vẽ thống nhất cho các sản
phẩm, bản vẽ sản xuất mang đặc trưng riêng của công ty hay cá nhân mình.
Creo Parametric cung cấp 2 loại bản vẽ mẫu:
-

-

FORMAR: Có thể tạo bằng các công cụ dựng hình hoặc sử dụng lại các bản vẽ
đã có trong môi trường Sketch.
 Khung bản vẽ
 Khung tên
 Các yêu cầu kỹ thuật
 Các ghi chú ở dạng có hoặc không có tham số.
TEMPLATE: Có thể thêm vào các hình biểu diễn như 3 hình chiếu cơ bản,
hình chiếu trục đo.
Các hình biểu diễn với mặc định trước không phải tạo thủ công. Rút ngắn thời
gian chỉnh sửa và có độ thống nhất cao như tỉ lệ hay các phương pháp biểu
diển hình chiếu.

1. BÃN VẼ MẪU KIỂU FORMAT:
Khởi động Creo Parametric 2.0
Cài đặt đường dẫn làm việc, sau đó tạo bản vẽ mới CTRL+N:

1


Đơn vị mặc định là mm.
Chuyển sang thẻ Sketch, dùng công cụ Offset Edge để tạo đường viền khung bản vẽ:

Drag chuột cả khung ngoài và nhập -5 vì Creo chỉ mũi tên ra phía ngoài.

Chọn thanh công cụ như hình vẽ để thoát khỏi lệnh Offset Edge

Chuyển sang thẻ Table chọn 7x5 Table, click vào môi trường làm việc để đặt vị trí table
tùy ý.

2



Nhập vào chiều cao của khung tên, còn bề rộng của cột sẽ chỉnh sau. ^_^

3

...
http://anhquoc38.blogspot.com/
BẢN VẼ MẪU TRONG CREO PARAMETRIC 2.0
Để thuận sử dụng các tùy chỉnh khi xuất từ file 3D sang 2D dễ dàng hơn nhanh
chóng rút ngắn thời gian định dạng lại. thiết lập 1 bản vẽ thống nhất cho các sản
phẩm, bản vẽ sản xuất mang đặc trưng riêng của công ty hay cá nhân mình.
Creo Parametric cung cấp 2 loại bản vẽ mẫu:
- FORMAR: Có thể tạo bằng các công cụ dựng hình hoặc sử dụng lại các bản vẽ
đã có trong môi trường Sketch.
Khung bản vẽ
Khung tên
Các yêu cầu kỹ thuật
Các ghi chú ở dạng có hoặc không có tham số.
- TEMPLATE: thể thêm vào các hình biểu diễn như 3 hình chiếu bản,
hình chiếu trục đo.
Các hình biểu diễn với mặc định trước không phải tạo thủ công. Rút ngắn thời
gian chỉnh sửa độ thống nhất cao như tỉ lệ hay các phương pháp biểu
diển hình chiếu.
1. BÃN VẼ MẪU KIỂU FORMAT:
Khởi động Creo Parametric 2.0
Cài đặt đường dẫn làm việc, sau đó tạo bản vẽ mới CTRL+N:
1
Pro E - Trang 2
Pro E - Người đăng: ledoantrong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Pro E 9 10 160