Ktl-icon-tai-lieu

PTTKHT Quản ly bến xe

Được đăng lên bởi su-nguyen-the
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 3595 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì hầu hết các lỉnh vực như: kinh tế, giáo dục,
y tế, thương mại …đang trên con đường tin học hóa từ bộ phận tổ chức quản lý nhân sự đến bộ phận
quản lý kinh doanh. Việc tin học hóa này giúp cho việc quản lý được thuận lợi, nhanh chóng và khoa
học hơn.Vì vậy, các phần mềm quản lý và ứng dụng đã ra đời từ những nhu cầu này.Nhưng để có được
một phần mềm mang lại hiệu quả thì những kỹ năng phân tích và thiết kế hệ thông thông tin là hết sức
cần thiết.Dựa trên những kiến thức về bộ môn này, nhóm chúng em chọn đề tài: Quản lý vé cho một
công ty xe khách.Chúng em hy vọng đề tài này tuy không phải là một giải pháp tối ưu nhưng sẽ giải
quyết một phần nào những khó khăn trong việc điều hành và quản lý vé của công ty vận tải hành
khách. Sẽ không tránh khỏi những nhược điểm và sai sót, nhóm chúng em hy vọng nhận được sự đóng
góp ý kiến của thầy về đề tài này.Xin cảm ơn thầy trong thời gian qua đã truyền dạy cho chúng em
những kiến thức và kinh nghiệm làm nền tảng tri thức cho nhóm chúng em hoàn thành đề tài này.

MỤC LỤC

MỤC LỤC...........................................................................................................................................................1
Chương 1 ĐẶC TẢ.............................................................................................................................................4
Chương 2 HỆ THỐNG CÁC
YÊU CẦU............................................................................................................................................................. 4
2.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ..............................................4

2.1.1 Danh sách các yêu cầu..................................................................................................................................4
2.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định.............................................................................................................5
2.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA.................................................8
2.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ................................................9
2.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG..............................................9
2.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH .....................................10

1

2.6 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU BẢO MẬT .............................................10
2.7 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU AN TOÀN ..............................................11
2.8 DANH...
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin thì hầu hết các lỉnh vực như: kinh tế, giáo dục,
y tế, thương mại …đang trên con đường tin học hóa từ bộ phận tổ chức quản nhân sự đến bộ phận
quản kinh doanh. Việc tin học hóa này giúp cho việc quản được thuận lợi, nhanh chóng khoa
học hơn.Vì vậy, các phần mềm quản lý và ứng dụng đã ra đời từ những nhu cầu này.Nhưng để có được
một phần mềm mang lại hiệu quả thì những kỹ năng phân tíchthiết kế hệ thông thông tin hết sức
cần thiết.Dựa trên những kiến thức về bộ môn này, nhóm chúng em chọn đề tài: Quản cho một
công ty xe khách.Chúng em hy vọng đề tài này tuy không phải một giải pháp tối ưu nhưng sẽ giải
quyết một phần nào những khó khăn trong việc điều hành quản của công ty vận tải hành
khách. Sẽ không tránh khỏi những nhược điểm và sai sót, nhóm chúng em hy vọng nhận được sự đóng
góp ý kiến của thầy về đề tài này.Xin cảm ơn thầy trong thời gian qua đã truyền dạy cho chúng em
những kiến thức và kinh nghiệm làm nền tảng tri thức cho nhóm chúng em hoàn thành đề tài này.
MỤC LỤC
MỤC LỤC...........................................................................................................................................................1
Chương 1 ĐẶC TẢ.............................................................................................................................................4
Chương 2 HỆ THỐNG CÁC
YÊU CẦU.............................................................................................................................................................4
2.1 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ..............................................4
2.1.1 Danh sách các yêu cầu..................................................................................................................................4
2.1.2 Danh sách các biểu mẫu và qui định.............................................................................................................5
2.2 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIẾN HÓA.................................................8
2.3 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU HIỆU QUẢ................................................9
2.4 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TIỆN DỤNG..............................................9
2.5 DANH SÁCH CÁC YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH .....................................10
1
PTTKHT Quản ly bến xe - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PTTKHT Quản ly bến xe - Người đăng: su-nguyen-the
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
PTTKHT Quản ly bến xe 9 10 107