Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý thư viện 1 trường đại học ( Công cụ case powerdesigner )

Được đăng lên bởi Phạm Quốc Huy
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1849 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây cùng với sự ra đời và phát triển nhanh chóng của máy tính điện
tử, một công cụ lưu trữ và xử lý thông tin đã làm tăng khả năng nghiên cứu và vận hành hệ
thống lớn phức tạp. Mà Hệ thống thông tin là mét trong những ngành mũi nhọn của công nghệ
thông tin đã có những ứng dụng trong quản lý kinh tế đặc biệt là quản lý các doanh nghiệp.
Tuy nhiên hiện nay đối với một hệ thống lớn việc vận dụng ngay các phần mềm chuyên dụng
còn là một vấn đề gặp không ít khó khăn. Các hệ thống thông tin tin học hoá chưa đáp ứng
được yêu cầu của các nhà quản lý. Để đáp ứng được yêu cầu cấp thiết đó thì đòi hỏi phải có
một đội ngũ cán bộ chuyên môn phải thường xuyên nâng cao tay nghề có đủ trình độ để phân
tích hệ thống quản lý một cách đầy đủ chi tiết mà không bị thiếu sót hay thừa thông tin. từ đó
thiết kế hệ thống thành những chương trình thuận tiện trong quá trình làm việc như: tìm kiếm,
nhập liệu, thống kê, ... Để có được điều đó cần phải viết chương trình cho hệ thống cũng chính
là viết các modul và được lắp ghép thành hệ thống.
Việc ứng dụng tin học trong công tác quản lý đã phát triển mạnh mẽ giúp cho công tác quản
lý ngày càng trở nên hiệu quả hơn như nâng cao hiệu quả trong công việc, đưa ra các báo cáo,
các số liệu thống kê một cách chính xác kịp thời. Đồng thời nhờ có việc ứng dụng tin học đã
tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của con người, nó làm giảm nhẹ bộ máy quản lý
vốn rất cồng kềnh từ trước đến nay. Qua quá trình học tập trong trường em thấy hệ thống thư
viện ngày càng gần gũi với học sinh, sinh viên trong trường từ việc mượn trả sách đến việc đọc
sách trong thư viện cũng là một cách học hết sức bổ ích. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Quản
lý thư viện của trường đại học“với mong muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vực quản lý thư viện trong
nhà trường. Với đề tài ”Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý thư viện” em đã xây
dựng mét hệ thống con một modul của hệ thống nói trên giúp cho việc quản lý thư viện một
cách hiệu quả.
Trong quá trình thực tập thực hiện đề tài “Quản lý thư viện “ là một công việc hết sức lớn lao
đối với em và em vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ khi thực hiện đề tài này. Mặc dù đã có cố gắng tìm
hiểu trong khi thực hiện đề tài nhưng do điều kiện và thời gian có hạn cũng như khả năng của
em còn hạn chế nên trong bài báo cáo này của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong các
thầy cô giáo hướng dẫn và giúp đỡ thêm để bài báo cáo của em đạt kết quả tốt hơn.

1 / 47

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.......................
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây cùng với sra đời phát triển nhanh chóng của máy tính điện
tử, một công cụ lưu trữ xử thông tin đã làm tăng khả năng nghiên cứu vận hành hệ
thống lớn phức tạp. Hệ thống thông tin mét trong những ngành mũi nhọn của công nghệ
thông tin đã những ứng dụng trong quản kinh tế đặc biệt quản các doanh nghiệp.
Tuy nhiên hiện nay đối với một hệ thống lớn việc vận dụng ngay các phần mềm chuyên dụng
còn một vấn đề gặp không ít khó khăn. Các hệ thống thông tin tin học hoá chưa đáp ứng
được yêu cầu của c nhà quản lý. Để đáp ứng được yêu cầu cấp thiết đó thì đòi hỏi phải
một đội ngũ cán bộ chuyên môn phải thường xuyên nâng cao tay nghề đủ trình độ để phân
tích hthống quản một cách đầy đủ chi tiết không bị thiếu sót hay thừa thông tin. từ đó
thiết kế hệ thống thành những chương trình thuận tiện trong quá trình làm việc như: tìm kiếm,
nhập liệu, thống kê, ... Để có được điều đó cần phải viết chương trình cho hệ thống cũng chính
là viết các modul và được lắp ghép thành hệ thống.
Việc ứng dụng tin học trong công tác quản đã phát triển mạnh mẽ giúp cho công tác quản
ngày càng trở nên hiệu quả hơn như nâng cao hiệu quả trong công việc, đưa ra các báo cáo,
các số liệu thống một cách chính xác kịp thời. Đồng thời nhờ việc ứng dụng tin học đã
tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của con người, làm giảm nhẹ bộ máy quản
vốn rất cồng kềnh từ trước đến nay. Qua quá trình học tập trong trường em thấy hệ thống thư
viện ngày càng gần gũi với học sinh, sinh viên trong trường từ việc mượn trả sách đến việc đọc
sách trong thư viện cũng là một cách học hết sức bổ ích. Chính vì vậy em đã chọn đề tài “Quản
thư viện của trường đại học“với mong muốn tìm hiểu sâu về lĩnh vực quản lý thư viện trong
nhà trường. Với đề tài ”Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản thư viện” em đã xây
dựng mét h thống con một modul của hệ thống nói trên giúp cho việc quản thư viện một
cách hiệu quả.
Trong quá trình thực tập thực hiện đề tài “Quản lý thư viện là một công việc hết sức lớn lao
đối với em và em vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ khi thực hiện đề tài này. Mặc dù đã có cố gắng tìm
hiểu trong khi thực hiện đề tài nhưng do điều kiện thời gian hạn cũng như khả năng của
em còn hạn chế nên trong bài báo cáo này của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong các
thầy cô giáo hướng dẫn và giúp đỡ thêm để bài báo cáo của em đạt kết quả tốt hơn.
1 / 47
Quản lý thư viện 1 trường đại học ( Công cụ case powerdesigner ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý thư viện 1 trường đại học ( Công cụ case powerdesigner ) - Người đăng: Phạm Quốc Huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Quản lý thư viện 1 trường đại học ( Công cụ case powerdesigner ) 9 10 370