Ktl-icon-tai-lieu

Slide Tính dễ dùng của các hệ thống tương tác

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 4685 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tính dễ dùng của các hệ
thống tương tác

1

Đọc sách


Chương 1 trong sách DTUI.

2

3

4

5

Tôi nên bắt đầu từ đâu???

6

7

Giao diện trên thiết bị di động

8

9

10

Giới thiệu


Khoa học thiết kế tương tác người – máy tổng
hợp tri thức của nhiều lĩnh vực:
 Tâm

lý học
 Khoa học máy tính
 Thiết kế đồ họa
 Các viết các vấn đề kỹ thuật
 Yếu tố con người và tư thế làm việc (ergonomics)
 Nhân chủng và xã hội học

11

Giới thiệu


Nhìn lại thực tế
 Các

câu chuyện thành công của: Microsoft,
Linux, Amazon.com, Google

 Cạnh
 Các


tranh giữa Netscape và Internet Explorer

vấn đề bảo mật và riêng tư:

Giả danh, virut, spam, an ninh quốc gia

12

Giới thiệu


Thiết bị di động đóng vai trò quan trong trong xã
hội hiện tại.



Thiết bị di động bao gồm:
 Điện

thoại thông minh

 Thiết

bị truy cập internet - MIDs

 Máy

tính bảng

 Thiết

bị đọc sách điện tử

 Thiết

bị nghe nhạc/xem phim bỏ túi

 Máy

chơi điện tử bỏ túi

 Máy

ảnh/quay phim

 …..
13

Giới thiệu


Mức độ người sử dụng
 Hỗ

trợ quyết định: chuẩn đoán và điều trị của
các bác sĩ

 Giáo

dục và đào tạo: bách khoa toàn thư, bài
tập, mô phỏng

 Giải

trí: thông tin âm nhạc, thể thao

14

Giới thiệu


Các cộng đồng
 Doanh

nghiệp: lập kế hoạch tài chính, xuất bản

 Công

nghiệp và nghề nghiệp: các cơ hội nghề
nghiệp và tài nguyên web

 Gia

đình: liên lạc, giải trí

15

Tiện ích của thiết bị di động


Điều khiển giọng nói



Soạn thảo văn bản và các kiểu text khác



Kết nối mạng



Tìm đường, định vị



Chơi trò chơi điện tử



Tương tác thời gian thực, thực tại ảo



…..

16

Yêu cầu về tính dễ dùng


Người thiết kế luôn muốn thiết kế giao diện có chất lượng
cao




Chất lượng là dễ dùng, có ích, và phổ biến

Ai cũng muốn giao diện “thân thiện”, nhưng thế nào là
giao diện thân thiện?


Từ đồng nghĩa trong Microsoft Word :


dễ dùng; truy cập được; dễ hiểu; thông minh; luôn sẵn sàng,..



Trong tiếng anh thân thiện là “friendly”, từ “friend” không chỉ có
nghĩa là có thể hiểu được, mà là thực sự hiểu. Friend là tin cậy
được và không lo bị tổn thương. Friend cũng có nghĩa là hài lòng
khi ở bên nhau.



Các phép đo này vẫn rất mơ hồ và chủ quan, do đó cần có một
qui trình hệ thống để phát triển các hệ thống sử dụng được cho
các nhóm người dùng cụ thể, trong một ngữ cảnh cụ thể.
17

Tính dễ dùng


Trước kia, để
sử dụng GPS,
người dùng
thường có tới ...
Tính dễ dùng của các hệ
thống tương tác
1
Slide Tính dễ dùng của các hệ thống tương tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Slide Tính dễ dùng của các hệ thống tương tác - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Slide Tính dễ dùng của các hệ thống tương tác 9 10 138