Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu C#

Được đăng lên bởi Hai Ha
Số trang: 706 trang   |   Lượt xem: 3334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

tổng hợp và biên dịch

Nguyễn Ngọc Bình Phương - Thái Thanh Phong
cùng sự cộng tác của
Nguyễn Thanh Nhân - Trần Lê Vĩnh Phong
Nguyễn Quang Nam - Đinh Phan Chí Tâm
Bùi Minh Khoa - Lê Ngọc Sơn
Thái Kim Phụng - Lê Trần Nhật Quỳnh

Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Nguyễn Xuân Thủy
Biên tập: Hồ Nguyễn Thị Thanh Thúy
Trình bày bìa: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Chế bản & Sửa bản in: Nguyễn Ngọc Bình Phương

Nhà sách Đất Việt
Địa chỉ: 225 Nguyễn Tri Phương, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 2 652 039
E-mail: datviet@dvpub.com.vn

3

Website: 

4Nguyễn Ngọc Bình Phương - Thái
Thanh Phong
tổng hợp & biên dịch


5

NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI

6

7

LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

C

ác giải pháp lập trình C# khảo sát chiều rộng của thư viện lớp
.NET Framework và cung cấp giải pháp cụ thể cho các vấn đề
thường gặp. Mỗi giải pháp được trình bày theo dạng “vấn đề/giải
pháp” một cách ngắn gọn và kèm theo là các ví dụ mẫu.
Các giải pháp lập trình C# không nhằm mục đích hướng dẫn bạn cách lập
trình C#. Tuy vậy, ngay cả khi mới làm quen với lập trình ứng dụng được
xây dựng trên .NET Framework với C#, bạn cũng sẽ nhận thấy quyển sách
này là một tài nguyên vô giá.
Ở mức lý tưởng, khi bạn đối mặt với một vấn đề, quyển sách này sẽ cung cấp
một giải pháp—hay ít nhất nó sẽ gợi cho bạn hướng đi đúng. Ngay cả nếu
bạn chỉ muốn mở rộng kiến thức của mình về thư viện lớp .NET, Các giải
pháp lập trình C# cũng là một tài liệu rất hữu ích.
Bạn không thể trở nên thành thạo C# và các lớp trong thư viện lớp .NET nếu
chỉ đơn thuần đọc về chúng, bạn phải sử dụng và thử nghiệm chúng bằng
cách viết thật nhiều chương trình. Cấu trúc và nội dung của quyển sách này
cũng như tính khả thi trong thế giới thực của các giải pháp được đưa ra sẽ
cung cấp điểm khởi đầu hoàn hảo, để từ đó làm bàn đạp cho việc thử nghiệm
của chính bạn.
Phần mã lệnh trong quyển sách này đã được viết và chạy thử nghiệm trên
phiên bản 1.1 của .NET Framework. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ nhận
thấy ví dụ mẫu này cũng sẽ chạy trên phiên bản 1.0 hay 2.0 của .NET
Framework, tuy nhiên điều này chưa được thử nghiệm.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn Nguyễn Thanh Nhân, Trần Lê
Vĩnh Phong, Nguyễn Quang Nam, Đinh Phan Chí Tâm, Bùi Minh Khoa, Lê
Ngọc Sơn, Thái Kim Phụng, và Lê Trần Nhật Quỳnh đã có những đóng góp

8

quý báu cho quyển sách; cảm ơn Nhà xuất bản Giao thông Vận tải và Nhà
sách Đất Việt đã tạo điều kiện cho quyển sách này đến với bạn đọc.
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu C# - Người đăng: Hai Ha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
706 Vietnamese
Tài liệu C# 9 10 887