Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu cấu trúc dữ liệu

Được đăng lên bởi nguyentaictec
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT
Data Structure and Algorithms
Trình bày: Võ Hoàng Tú
Cần thơ
10/2015

1

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2

Dữ liệu và Giải thuật
 Tại sao phải sử dụng máy tính để xử lý dữ liệu:
 Nhanh hơn, chính xác hơn.
 Giải quyết được nhiều bài toán đòi hỏi khối lượng
tính toán cực lớn.
 Những bài toán phức tạp với khối lượng dữ liệu rất
lớn

3

Dữ liệu
 Phương pháp?
 Nhờ vào các thuật toán hiệu quả, thông minh 
chi phí thấp
 Nhờ vào nâng cấp cấp hình phần cứng  chi phí
cao

4

Dữ liệu
 Trong tin học:
 Dữ liệu để biểu diễn các thông tin cần thiết cho bài
toán.
 Các dữ liệu máy tính gồm:
 Dữ liệu đầu vào
 Dữ liệu trung gian
 Dữ liệu đầu ra

5

Dữ liệu

6

Giải thuật
 Là tập hữu hạn có thứ tự các bước tác động lên dữ
liệu nào đó để sau một số bước hữu hạn lần thực
hiện sẽ cho ra kết quả

DỮ LIỆU ĐẦU VÀO

GIẢI THUẬT

KẾT QUẢ ĐẦU RA

7

Cac đặc trưng của Giải thuật
 Có dữ liệu đầu vào Input Data
 Có dữ liệu kết quả đầu ra Output Data
 Tính chính xác (Precision): các bước của giải
thuật được mô tả một cách chính xác.
 Tính hữu hạn (Finiteness) : giải thuật phải đưa
được đầu ra sau mốt số bước hữu hạn với mọi dữ
liệu đầu vào.
 Tính tổng quát (Generality): Giải thuật có thể
được áp dụng để giải mọi bài toán có cùng dạng.
8

Các cách biểu diễn Giải thuật





Ngôn ngữ tự nhiên
Lưu đồ (flow chart)
Mã giải (Pseudo code)
Ngôn ngữ lập trình.

9

Biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên
 Ưu điểm:
 Đơn giản, không cần có kiến thức về cách biểu
diễn (flow chart, Pseudo code,…)
 Nhược điểm:
 Dài dòng, không có cấu trúc
 Đôi lúc khó hiểu, không diễn đạt được giải thuật

10

Biểu diễn bằng mã giải (Pseudo code)








Ngôn ngữ tựa ngôn ngữ lập trình:
Dùng cấu trúc chuẩn hóa, chẳng hạn pascal, C,..
Dùng các ký hiệu toán học, biến.
Ưu điểm:
Đỡ còng kền hơn sơ đồ khối
Nhược điểm:
Không trực quan bằng sơ đồ khối

11

Biểu diễn bằng mã giải (Pseudo code)
Ví dụ: Viết chương trình cho phép nhập vào 2 giá trị a, b
mang ý nghĩa là các hệ số a, b của phương trình bậc nhất.
Dựa vào các giá trị a, b đó cho biết nghiệm của phương
trình bậc nhất ax + b = 0.
Mô tả giải thuật:
- Bước 1: Nhập 2 số a và b
- Bước 2: Nếu a = 0 thì thực hiện bước 3, ngược lại thực hiện
bước 4
- Bước 3: Nếu b=0 thì thông báo phương trình vô số nghiệm và
kết thúc chương trình, ngược lại thông báo phương trình vô
nghiệm và kết thúc chương trình.
- Bước 4: Thông báo nghiệm của phương trình là –b/a và kết
thúc.
12

Biểu diễn bằng lưu đồ(Flow chart)

13

Biểu diễn bằ...
CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT
Data Structure and Algorithms
Trình bày: Võ Hoàng Tú
Cần thơ
10/2015
1
tài liệu cấu trúc dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu cấu trúc dữ liệu - Người đăng: nguyentaictec
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
tài liệu cấu trúc dữ liệu 9 10 848