Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu đào tạo chữ ký số

Được đăng lên bởi Hai Anh Nguyen
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ
công cụ ký số GCA-01

Hà Nội, 4/2011

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01

Mục lục
1 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng thiết bị USB Token .............................................. 3
1.1 Giới thiệu chung.............................................................................................. 3
1.2 Hướng dẫn cài đặt ........................................................................................... 3
1.2.1 Yêu cầu phần cứng và hệ điều hành.......................................................... 3
1.2.2 Cài đặt trình điều khiển USB etoken ........................................................ 3
1.2.3 Đổi mật khẩu cho thiết bị USB Token .................................................... 11
2 Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ ký số GCA-01 để bảo mật và ký số tài liệu điện
tử 15
2.1 Giới thiệu chung............................................................................................ 15
2.1.1 Các đặc điểm của vSign .......................................................................... 15
2.1.2 Các chức năng chính của vSign .............................................................. 16
2.1.3 Các chuẩn đáp ứng .................................................................................. 16
2.2 Cài đặt phần mềm vSign2.0 .......................................................................... 16
2.3 Cấu hình cho phần mềm vSign2.0 ................................................................ 18
2.3.1 Cấu hình tự động gắn dấu thời gian ........................................................ 19
2.3.2 Cấu hình kiểm tra danh sách hủy bỏ trực tuyến ...................................... 20
2.3.3 Cấu hình proxy ........................................................................................ 22
2.4 Hướng dẫn sử phần mềm vSign2.0 để ký số và bảo mật tài liệu điện tử ..... 22
2.4.1 Khởi động chương trình xác thực và bảo mật tệp ................................... 22
2.4.2 Quản lý danh sách chứng thư số ............................................................. 23
2.4.3 Các chức năng chính của xác thực và bảo mật tệp ................................. 32
2.5 Xác thực và bảo mật nội dung thư ................................................................ 54
2.5.1 Ký số nội dung thư .................................................................................. 54
2.5.2 Ký số/bảo mật nội dung thư .................
BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
TRUNG TÂM CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ CHUYÊN DÙNG CHÍNH PHỦ
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ
công cụ ký số GCA-01
Hà Nội, 4/2011
tài liệu đào tạo chữ ký số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu đào tạo chữ ký số - Người đăng: Hai Anh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
tài liệu đào tạo chữ ký số 9 10 446