Ktl-icon-tai-lieu

Tài Liệu Hướng Dẫn Giảng Dạy Quản trị mạng Microsoft Window

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 350 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài Liệu
Hướng Dẫn Giảng Dạy
Quản Trị Mạng Microsoft Window

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy

Mục lục
Mục lục .....................................................................................................................................................2
GIỚI THIỆU ............................................................................................................................................16
GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT ......................................................................................................................18
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................................................18
Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG .................................................................................................................19
Tóm tắt....................................................................................................................................................19
Bài 1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG .................................................................................................................20
I. CÁC KIẾN THỨC CƠ SỞ ...............................................................................................................20
II. CÁC LOẠI MẠNG MÁY TÍNH ..........................................................................................................21
II.1. Mạng cục bộ LAN (Local Area Network) ...............................................................................21
II.2. Mạng đô thị MAN (Metropolitan Area Network).....................................................................21
II.3. Mạng diện rộng WAN (Wide Area Network)..........................................................................21
II.4. Mạng Internet ........................................................................................................................22
III. CÁC MÔ HÌNH XỬ LÝ MẠNG .........................................................................................................22
III.1. Mô hình xử lý mạng tập trung ...............................................................................................22
III.2. Mô hình xử lý mạng phân phối..............................................................................................23
III.3. Mô hình xử lý mạng cộng tác................................................................................................23
IV. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ MẠNG ................
Tài Liệu
Hướng Dẫn Giảng Dạy
Quản Trị Mạng Microsoft Window
Tài Liệu Hướng Dẫn Giảng Dạy Quản trị mạng Microsoft Window - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài Liệu Hướng Dẫn Giảng Dạy Quản trị mạng Microsoft Window - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Tài Liệu Hướng Dẫn Giảng Dạy Quản trị mạng Microsoft Window 9 10 986