Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu latex

Được đăng lên bởi Đào Thanh Mai
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 5527 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Một tài liệu ngắn gọn
giới thiệu về LATEX 2ε
hay LATEX 2ε trong 155 phút

Biên soạn: Tobias Oetiker
Hubert Partl, Irene Hyna và Elisabeth Schlegl
Dịch bởi: Nguyễn Tân Khoa
Phiên bản 4.00, Ngày 07 tháng 06 năm 2005

ii
Bản quyền ©2000-2005 thuộc về Oetiker và những người đóng góp cho tài liệu
LShort. “All rights reserved”.
Đây là một tài liệu miễn phí. Bạn hoàn toàn có thể phân phối lại cho những
người sử dụng khác hoặc có thể chỉnh sửa cho phù hợp. Tuy nhiên bạn phải tuân
theo những yêu cầu trong giấy phép bản quyền GNU (General Public License của
Free Software Foundation; phiên bản 2 hay các phiên bản khác – theo ý kiến riêng
của bạn).
Tài liệu này được phát hành với hy vọng rằng nó sẽ trở nên hữu ích, nhưng
nó KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, ngay cả những
đảm bảo ngầm hiểu về việc thương mại hoá hay phải phù hợp với một đích cụ thể
nào đó (vấn đề này bạn có thể tham khảo giấy phép GNU General Public License
để biết thêm chi tiết).
Thông thường, bạn sẽ nhận được một bản sao của giấy phép GNU General
Public License kèm theo tài liệu này; nếu chưa có, bạn có thể gửi thư đến Free
Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. để có một
bản sao.

Cám ơn!
Phần lớn nội dung của tài liệu này được lấy từ bản giới thiệu về LATEX 2.09
bằng tiếng Đức của:
Hubert Partl

<partl@mail.boku.ac.at>

Zentraler Informatikdienst der Universit¨
at f¨
ur Bodenkultur Wien

Irene Hyna

<Irene.Hyna@bmwf.ac.at>

Bundesministerium f¨
ur Wissenschaft und Forschung Wien

Elisabeth Schlegl

<noemail>

in Graz

Nếu bạn quan tâm đến tài liệu bằng tiếng Đức, bạn có thể tải về bản cập
nhật của J¨org Knappen tại CTAN:/tex-archive/info/lshort/german.

iv
Trong thời gian thực hiện tài liệu này, tôi đã tham vấn ý kiến của một số
người có chuyên môn về LATEX ở nhóm tin comp.text.tex và đã nhận được
nhiều sự hưởng ứng và đóng góp ý kiến của mọi người. Chính nhờ vào sự
nhiệt tình giúp đỡ trong việc chỉnh sửa lỗi, đưa ra các ý kiến đề nghị cũng
tài liệu tham khảo của mọi người tôi mới có thể hoàn tất tài liệu này. Tôi
chân thành cám ơn mọi người. Tất cả các lỗi trong tài liệu này là của tôi
!!! (tôi là người soạn thảo mà). Nếu bạn tìm thấy một từ nào đó viết sai lỗi
chính tả thì có lẽ rằng một trong những người bạn sau đã bỏ xót nó!
Rosemary Bailey, Marc Bevand, Friedemann Brauer, Jan Busa,
Markus Br¨
uhwiler, Pietro Braione, David Carlisle, José Carlos Santos,
Mike Chapman, Pierre Chardaire, Christopher Chin, Carl Cerecke,
Chris McCormack, Wim van Dam, Jan Dittberner...
Một tài liệu ngắn gọn
giới thiệu v L
A
T
E
X 2
ε
hay L
A
T
E
X 2
ε
trong 155 phút
Biên soạn: Tobias Oetiker
Hubert Partl, Irene Hyna và Elisabeth Schlegl
Dịch bởi: Nguyễn Tân Khoa
Phiên bản 4.00, Ngày 07 tháng 06 năm 2005
tài liệu latex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu latex - Người đăng: Đào Thanh Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
tài liệu latex 9 10 806