Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu lời giải bài tập lập trình hướng đối tượng C++

Được đăng lên bởi Huy Luong
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1279 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TIN HỌC CÔNG NGHIỆP


TÀI LIỆU
LỜI GIẢI BÀI TẬP

TÊN HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++
MÃ HỌC PHẦN: TEE319

BIÊN SOẠN: LÊ HẢI TRUNG

THÁI NGUYÊN – 2015

LỜI NÓI ĐẦU
Lập trình hướng đối tượng là một phương pháp lập trình cho phép thao tác trực
tiếp trên các đối tượng cụ thể, một chương trình viết theo hướng đối tượng được chia
thành các lớp đối tượng từ đó cho phép các đối tượng này có thể kế thừa được những
đặc tính của các đối tượng khác và hoạt động thông qua sự tương tác với các đối tượng
khác nhờ cơ chế truyền thông báo. Từ đó giúp lập trình theo hướng đối tượng có được
sự linh hoạt, tiện ích trong việc xây dựng và pháp triển các phần mềm.
Ngày nay lập trình hướng đối tượng được áp dụng rộng rãi trên thế giới, nó đã
hầu như thay thế hoàn toàn các phương pháp lập trình truyền thống để mang lại sự
hiệu quả cũng như tiện ích cho người sử dụng. Các ngôn ngữ lập trình hướng đối
tượng được phát triển mạnh mẽ và được sử dụng thông dụng như C#, C++, Visual
Basic, Java, Visual C... Vì vậy việc nghiên cứu phương pháp lập trình mới này là thực
sự cần thiết đối với những người làm Tin học.
Cuốn bài tập này là tổng hợp lời giải của các đề bài cơ bản về lập trình hướng đối
tượng trên C++. Đây là tài liệu tham khảo đối với các bạn sinh viên chuyên ngành
CNTT, phục vụ tốt cho việc ôn thi và là cơ sở để luyện tập các kỹ năng lập trình
hướng đối tượng trên những ngôn ngữ bậc cao hơn.
Trong quá trình biên soạn chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót, hi vọng nhận được
sự đóng góp ý kiến nhiệt tình của thầy, cô và các bạn.

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1 Tóm tắt lý thuyết ....................................................................................................... 1
1.2 Các dạng bài tập ....................................................................................................... 1
1.3 Các vấn đề về thảo luận, thực hành, thí nghiệm...................................................... 1
1.4 Bài tập sinh viên tự làm ............................................................................................ 1
CHƯƠNG 2: LỚP (CLASS)
2.1 Tóm tắt lý thuyết ....................................................................................................... 5
2.2 Các dạng bài tập ....................................................................................................... 6
2.3 Các vấn đề về thảo luận, thực hành, thí nghiệm.....................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN TIN HỌC CÔNG NGHIỆP

TÀI LIỆU
LỜI GIẢI BÀI TẬP
TÊN HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++
MÃ HỌC PHẦN: TEE319
BIÊN SOẠN: LÊ HẢI TRUNG
THÁI NGUYÊN – 2015
tài liệu lời giải bài tập lập trình hướng đối tượng C++ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu lời giải bài tập lập trình hướng đối tượng C++ - Người đăng: Huy Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
tài liệu lời giải bài tập lập trình hướng đối tượng C++ 9 10 827