Ktl-icon-tai-lieu

Tài liệu lớp hạt nhân

Được đăng lên bởi an-leduc-gmail-com
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG

KỸ NĂNG GIẢNG DẠY THEO
NĂNG LỰC THỰC HIỆN
(Dùng để đào tạo giáo viên hạt nhân)

Hà Nội; 11- 2009

THÔNG TIN KHÓA HỌC
1. Tên khóa học

Chương trình bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy theo năng lực thực
hiện cho giáo viên dạy nghề trình độ sơ cấp nghề

2. Đơn vị tổ
chức:

Tổng cục Dạy nghề; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Mục tiêu:

Sau khóa tập huấn, các tham dự viên sẽ có khả năng:
a) Soạn được giáo án bài dạy theo mẫu của Tổng cục dạy nghề;
b) Thực hành được một số kỹ năng cơ bản trong dạy lý thuyết và
dạy thực hành theo hướng dẫn trong các Thẻ kỹ năng do Dự án
“Tăng cường các Trung tâm dạy nghề” biên soạn;
c) Trình diễn dạy một kỹ năng chuyên môn nghề theo các tiêu chí
qui định trong mẫu phiếu đánh giá.

4. Thời gian, địa
điểm:

ƒ Thời gian: 20 ngày, từ 16/11 – 07/12/2009.
ƒ Địa điểm: Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội.
ƒ Địa chỉ: 160 Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

5. Nội dung
chính:

ƒ Chuẩn bị cho thiết kế buổi dạy nghề
ƒ Viết mục tiêu cho bài dạy
ƒ Kỹ năng đứng lớp cơ bản
ƒ Lập kế hoạch các hoạt động thực hành
ƒ Sử dụng phương pháp vấn đáp
ƒ Quản lý các hoạt động nhóm nhỏ
ƒ Soạn giáo án bài dạy theo mẫu của Tổng cục Dạy nghề
ƒ Chuẩn bị bảng biểu treo tường/slides trình chiếu
ƒ Đánh giá sự thực hiện theo quy trình
ƒ Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm đa lựa chọn
ƒ Trình diễn một kỹ năng
ƒ Sử dụng các phiếu đánh giá, dự giờ theo mẫu của Dự án “Tăng
cường các Trung tâm dạy nghề”
ƒ Thực hành thiết kế và tổ chức giảng dạy các kỹ năng chuyên môn
theo nhóm nghề

6. Sản phẩm
mong đợi:

ƒ Giáo án bài dạy kỹ năng theo mẫu của Tổng cục dạy nghề
ƒ Trình diễn giảng dạy một kỹ năng thực hành nghề nghiệp chuyên
môn .
ƒ Tài liệu trực quan dưới dạng tranh vẽ treo tường hoặc slides trình
chiếu minh họa cho nội dung bài dạy.

2

7. Tham dự viên:

ƒ 25 giáo viên khoa Sư phạm kỹ thuật thuộc các trường SPKT và
giáo viên khoa Sư pham nghề thuộc các trường Cao đẳng nghề

8. Báo cáo viên:

ƒ Ông Nguyễn Đăng Trụ, Thạc sĩ , Trưởng nhóm; Viện Khoa học
giáo dục Việt Nam
ƒ Bà Nguyễn Thị Hải, Thạc sĩ ; Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

9.

Đánh giá:

Các tham dự viên được đánh giá trong suốt khóa tập huấn thông qua
các tiêu chí:
ƒ Hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa đạt điểm phần trăm từ 50 trở
lên
ƒ Hoàn thành các bài tập cá nhân và nhóm nhỏ trong khóa tập huấn
ƒ Tham gia tích cực các hoạt động trong khóa tập huấn.
ƒ Không vắng mặt quá 2 buổi trong suốt khóa tập huấn.

10. Giấy chứng
nhận:

Các tham dự viên sẽ được...
B LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HI
TNG CC DY NGH
TÀI LIU BI DƯỠNG
K NĂNG GING DY THEO
NĂNG LC THC HIN
(Dùng để đào to giáo viên ht nhân)
Hà Ni; 11- 2009
Tài liệu lớp hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài liệu lớp hạt nhân - Người đăng: an-leduc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Tài liệu lớp hạt nhân 9 10 989