Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu php và mysql

Được đăng lên bởi Tien Thanh Nguyen
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1836 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU, CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH
APACHE, PHP VÀ MYSQL
I_ APACHE HTTP SERVER
1_Giới thiệu Apache HTTP Server
Dự án Apache là một sự cố gắng phát triển phần mềm cộng tác nhắm đến việc tạo ra một HTTP
server mạnh mẽ, có hạng thương mại, được đề cao,và mã nguồn thực hiện miễn phí. Dự án được
tham gia quản lý bởi một nhóm người tình nguyện trên toàn thế giới sử dụng internet và Web để
truyền thông , dựng kế hoạch và phát triển server . Những người tình nguyện này được biết đến
như là nhóm Apache. Thêm nữa, hàng trăm người sử dụng đã đóng góp các ý tưởng, mã và các
tài liệu cho dự án.
Vào khoảng tháng 2 năm 1995, phần lớn phần mềm server được ưa chuộng trên web là tên miền
HTTP daemon công cộng được phát triển bởi Rob McCool tại trung tâm quốc gia của các ứng
dụng siêu máy tính, trường đại học Illinois, Urbana-Champaign.
Tuy nhiên, sự phát triển httpd đó đã bị ngưng trệ sau khi Rob rời NCSA vào khoảng giữa năm
1994, và rất nhiều nhà phát triển web đã phát triển phần mở rộng của chính họ và khắc phục lỗi
trong sự cần thiết của một sự phân phát chung. Một nhóm nhỏ của các nhà phát triển web này, đã
kết hợp với nhau thông qua e-mail là chính, kết hợp cùng với nhau cho mục đích phối hợp những
thay đổi của họ ( trong hình thức các miếng vá).
Bằng cách dùng httpd 1.3 làm nền, họ đã thêm vào toàn bộ các miếng vá đã được công bố và các
tính năng cao cấp khác, thử nghiệm trên chính các server của họ, và cho ra đời phiên bản công
khai chính thức đầu tiên (0.6.2) của server Apache trong tháng 4 năm 1995.
Server Apache ban đầu đã là một sự thành công lớn, nhưng họ cho rằng mã ban đầu cần phải
được kiểm tra kỹ lưỡng và thiết kế lại. Trong suốt tháng 5 năm và tháng 6 năm 1995, Robert
Thau đã thiết kế một kiến trúc server mới( mã được đặt tên là Shambhala) nó bao gồm một cấu
trúc module và API cho việc mở rộng được tốt hơn. Nhóm làm việc đã chuyển sang nền server
mới này từ tháng sáu và đã thêm các đặc điểm từ phiên bản 0.7.x, đưa đến kết quả trong Apache
0.8.8 ( và các anh em của nó) trong tháng tám.
Sau khi phát hành rộng rãi bản thử nghiệm beta, rất nhiều lỗ hổng trong các nền khác nhau đã
được tìm thấy, một tập tài liệu mới ( của David Robinson), và quá trình thêm rất nhiều các chức
năng trong dạng của các module chuẩn của họ, Apache 1.0 đã được phát hành vào ngày1 tháng
12 năm 1995.
Theo đánh giá của Netcraft () chỉ ra rằng ngày nay Apache được sử
dụng một cách rộng rãi hơn so với tất cả các web server đã được tổng hợp.

1

2_Sử d...
CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU, CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH
APACHE, PHP VÀ MYSQL
I_ APACHE HTTP SERVER
1_Giới thiệu Apache HTTP Server
Dự án Apache một sự cố gắng phát triển phần mềm cộng tác nhắm đến việc tạo ra một HTTP
server mạnh mẽ, có hạng thương mại, được đề cao,và mã nguồn thực hiện miễn phí. Dự án được
tham gia quản bởi một nhóm người tình nguyện trên toàn thế giới sử dụng internet Web để
truyền thông , dựng kế hoạch phát triển server . Những người tình nguyện này được biết đến
như nhóm Apache. Thêm nữa, hàng trăm người sử dụng đã đóng góp các ý tưởng, mã các
tài liệu cho dự án.
Vào khoảng tháng 2 năm 1995, phần lớn phần mềm server được ưa chuộng trên web tên miền
HTTP daemon công cộng được phát triển bởi Rob McCool tại trung tâm quốc gia của các ứng
dụng siêu máy tính, trường đại học Illinois, Urbana-Champaign.
Tuy nhiên, sự phát triển httpd đó đã bị ngưng trệ sau khi Rob rời NCSA vào khoảng giữa năm
1994, rất nhiều nhà phát triển web đã phát triển phần mrộng của chính họ khắc phục lỗi
trong sự cần thiết của một sự phân phát chung. Một nhóm nhỏ của các nhà phát triển web này, đã
kết hợp với nhau thông qua e-mail là chính, kết hợp cùng với nhau cho mục đích phối hợp những
thay đổi của họ ( trong hình thức các miếng vá).
Bằng cách dùng httpd 1.3 làm nền, họ đã thêm vào toàn bộ các miếng vá đã được công bố và các
tính ng cao cấp khác, thử nghiệm trên chính các server của họ, cho ra đời phiên bản công
khai chính thức đầu tiên (0.6.2) của server Apache trong tháng 4 năm 1995.
Server Apache ban đầu đã một sự thành công lớn, nhưng họ cho rằng ban đầu cần phải
được kiểm tra kỹ lưỡng thiết kế lại. Trong suốt tháng 5 năm tháng 6 m 1995, Robert
Thau đã thiết kế một kiến trúc server mới( được đặt tên Shambhala) bao gồm một cấu
trúc module API cho việc mở rộng được tốt hơn. Nhóm làm việc đã chuyển sang nền server
mới này từ tháng sáu đã thêm các đặc điểm từ phiên bản 0.7.x, đưa đến kết quả trong Apache
0.8.8 ( và các anh em của nó) trong tháng tám.
Sau khi phát hành rộng rãi bản thử nghiệm beta, rất nhiều lỗ hổng trong c nền khác nhau đã
được tìm thấy, một tập tài liệu mới ( của David Robinson), quá trình thêm rất nhiều các chức
năng trong dạng của c module chuẩn của họ, Apache 1.0 đã được phát nh vào ngày1 tháng
12 năm 1995.
Theo đánh giá của Netcraft (http://www.netcraft.com/survey/) chỉ ra rằng ngày nay Apache được s
dụng một cách rộng rãi hơn so với tất cả các web server đã được tổng hợp.
1
tài liệu php và mysql - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu php và mysql - Người đăng: Tien Thanh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
tài liệu php và mysql 9 10 984